Litteratur

Kreativt skrivande A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: Program- och ämnesråd för svenska

Skrivlaborationer

Granwald, Thérese, 2018: Kreativt skrivande. Lund: Studentlitteratur. Förord, kapitel 1, 5, 8, 9. (76 sidor.)

Schmidt, Lisa, 2018: Radera - Tippex, tusch, tr√•d och andra poetiska tekniker. G√∂teborg: Gl√§nta. Kapitel III: Att skriva genom andra: palimpsest, plagiat, originalitet och √•terbruk. (Sid 61‚Äď66 intensivt, resten √∂versiktligt. 24 sidor.)

Exempeltexter, skönlitteratur, som belyser olika skrivtekniker och skrivperspektiv tillhandahålls av läraren under kursens gång. (ca 50 sidor.)

Ett skönlitterärt verk väljs av studenten i samråd med läraren. (Ca 200 - 300 sidor.)

Nordin, Annica red,2020: Tag och skriv - fjorton författare om sitt skrivande. Leandoer, Kristoffer Vad innebär det att skriva s. 9-22. Axelsson, Maj Makter och magier s. 23-35. Theorin, Johan Författaren som scenograf s. 51-62, Naseh, Negar Maten står på bordet s. 63-74. Lundgren, Andreas Ner i grävlingsgrytet s 75-87. (59 sidor.)

Ett skönlitterärt verk av författargästen, meddelas av läraren vid kursens start.

Antal sidor: ca 550-650.

Novell

Elam, Ingrid & Virdborg, Jerker, 2018: Svenska noveller från Almqvist till Stoor. Stockholm: Albert Bonniers förlag. Fyra noveller i lärarens urval, ca 50 s.

Granwald, Thérese, 2018: Kreativt skrivande. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 3, 4, 6. (106 sidor.)

Isaksson, Malin, 2018: Den oformliga textens röst - om läsakten i skrivprocessen. Södertörns högskola: Institutionen för kultur och lärande. (Elektronisk resurs) (76 sidor.)

Källner, Marica, 2017: Det som får plats. Båstad: Winai books. (95 sidor.)

Nyberg, Fredrik, 2016: Den mjuka texten. Göteborg: Akademin Valand. (Elektronisk resurs) (12 sidor.)

Rynell, Elisabet, 2013: Skrivandets sinne. Stockholm: Bonniers. Kapitlet Om självtillit, s. 62-69. (8 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Davidsson, Cecilia, 2019: Röster om att läsa och skriva, Växjö: Trolltrumman. Kapitlet Om novellen, s. 91-104 (13 sidor).

En novellsamling skriven av den författare som gör ett författarbesök på kursen, meddelas vid kursstart (ca 200 sidor).

Antal sidor: ca 600 sidor

Författarnas läs- och skrivarbete

Autor (utg), 2018: Autor Chap 1. Göteborg: Ideella föreningen Autor. Två delar väljs ut av läraren. (Ca 40 sidor.)

Lindqvist, John Ajvide, 2011: Lilla stjärna. Stockholm: Ordfront förlag. (445 sidor.)

Lindqvist, John Ajvide, 2018: Misslyckas igen, misslyckas bättre - anteckningar om skräck och skrivande. Stockholm: Ordfront förlag. Kapitel Lilla stjärna och Låt den rätta komma in (120 sidor.)

Malmsten, Bodil, 2012: Så gör jag: konsten att skriva. Stockholm: Modernista. Kapitel 1-3. (184 sidor.)

Exempeltexter tillhandahålls av läraren under kursens gång, skönlitterära texter samt poetik. (50-100 sidor.)

Malmsten, Bodil, 2015: Det här är hjärtat av Stockholm: Rönnells antikvariat & Bonnier. (68 sidor.)

Ett skönlitterärt verk av författargästen, meddelas av läraren vid kursens start.

Antal sidor: ca 900

De språkliga verktygen

Bergström, Göran och Ekström, Linda (2018). Tre diskursanalytiska inriktningar. I: Boréus, Kristina och Bergström, Göran (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 254-259. (6 sidor., tillgänglig via läroplattformen.)

Boréus, Kristina och Seiler Brylla, Charlotta (2018). Kritisk diskursanalys. I: Boréus, Kristina och Bergström, Göran (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 314-323. (10 sidor., tillgänglig via läroplattformen.)

Dahl, Alva (2016). Interpunktion. Stockholm: Morfem. Kapitel 1, 3-5 (85 sidor.)

Holm, Lisa (2015). Rytm i romanprosa. I: Carin Östman (red.): Det sk√∂nlitter√§ra spr√•ket. Stockholm: Morfem. S. 215-235 (21 sidor.)

Lagerholm, Per, 2008: Stilistik. S. 88-120, 153-168. (59 sidor.)

Melin, Lars & Lange, Sven (1985), Att analysera text. Stilanalys med exempel. Lund: Studentlitteratur. S. 24-31. (8 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Nordin, Svante (2001). "Förlåt jag blott citerar" Om citatets historia. Nora: Nya Doxa. S. 13-21, 143-147. (14 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Sontag, Susan (2001). Skrivande som läsning. I: Sontag, Susan: Där tonvikten ligger. Stockholm: Brombergs, s. 315-320.

Vogel, Anna (2015). Metaforik i Transtr√∂mers poesi. I: Carin Östman (red.): Det sk√∂nlitter√§ra spr√•ket. Stockholm: Morfem. s. 59-79. (21 sidor.)

Ett skönlitterärt verk av författargästen, meddelas av läraren vid kursens start.

I urval av läraren (tillgängligt via läroplattformen, ca. 50 s.)

Ahmad Evin, 2017: En dag ska jag bygga ett slott av pengar, Natur&Kultur, s. 58‚Äď63 Alakoski Susanna, 2010: H√•pas du trifs i fengelset, s. 115‚Äď118 Stockholm Bonnier, 2010

Aristoteles (1994). Om diktkonsten. Stockholm: Anamma. (90 sidor.)

Dahl, Ulrika (2014). Skamgrepp: femme-inistiska essäer. Stockholm: Leopard förlag, s. 351-360. (10 s., tillgänglig via läroplattformen.)

Danius, Sara (2014). Den lilla döden. I: Sara Danius: Husmoderns död och andra texter. Stockholm: Bonniers, s. 131-139. (Tillgänglig via läroplattformen.)

Feysal Farhiya 2018: Osäker grabb

Gustafsson, Martin (2017). Föraktet för fakta mer skrämmande än bomber. Understreckare från Svenska Dagbladet. (Tillgänglig via läroplattformen.)

Gidlund Kristian 2013: I kroppen min: vägsjäl, Stockholm Forum

Hackman, Boel (2006). Med romanen föddes individualismen. Understreckare från Svenska Dagbladet. (Tillgänglig via läroplattformen.)

Lapidus Jens, (2007: Snabba Cash, Stockholm: Wahlstr√∂m&Widstrand, s. 90‚Äď94

Moberg Vilhelm, 1954: Utvandrarna, Stockholm Bonnier, s. 203‚Äď205

Stridsberg Sara, 2006:. Dr√∂mfakulteten, Stockholm Bonnier, s. 29‚Äď32

Stoor Stina, (2015: Bli som folk, Stockholm: Norstedts, Bli som folk, s. 181‚Äď183

Strindberg August, 1997: R√∂da rummet, Stockholm Norstedts, s. 3‚Äď4

Antal sidor: ca 1100

Att skriva populärt

Abrahamsson, Elin, 2018: Enahanda läsning. Lund: Ellerströms. S. 59-66. (18 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Bondeson, Sören, 2011. Konsten att döda. Så skriver du en kriminalroman. Stockholm: Ordfront. S. 105-120. (16 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Burroway, Jane, 2015: Imaginative Writing. Boston: Pearson. Kapitel 6. (9 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Granwald, Thérese, 2018: Kreativt skrivande. Lund: Studentlitteratur. s. 44-56 (kap 2) samt (kap 3 och 7 som referens)

Hägg, Göran, 1993, Författarskolan. Stockholm: Wahlström & Wistrand. S. 17-32. (16 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

H√∂glund, Anna, 2012: It¬īs alive! Om hur de od√∂da gav liv till en d√∂ende genre. I: Maria Nilson & Helene Ehriander (red.), Chick lit. Stockholm: Liber. S. 116-128. (13 sidor, tillg√§nglig via l√§roplattformen.)

Kärrholm, Sara, 2005: Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet. Stockholm: Symposion. S. 7-18. (12 sidor, tillgänglig via läroplattformen.)

Leffler, Yvonne, 2001: Skräck som fiktion och underhållning. Lund: Studentlitteratur. S. 7-17, 130-139. (21 sidor.)

Leffler, Yvonne, 2012: Chick lit som självhjälps- och rådgivningslitteratur. I: Maria Nilson & Helene Ehriander (red.), Chick lit. Stockholm: Liber. S. 28 - 45. (18 sidor.)

Nilson, Maria, 2012: Skeva och queera läsningar av chick lit. I: Maria Nilson & Helene Ehriander (red.), Chick lit. Stockholm: Liber. S. 189-204. (16 sidor.)

Resell, Jan Vidar, 2014: M√łter med det fantastiske i "L√•t den r√§tte komma in" av John Ajvide Lindqvist. S. 9 - 26. (Elektronisk resurs) (17 sidor.)

Ett genrelitterärt verk av författargästen, meddelas av läraren vid kursens start. (ca 200 s.)

En bok väljs i samråd med undervisande lärare:

Ajvide Lindqvist, 2015: Låt den rätte komma in. Stockholm: Ordfront förlag.

Arnstedt, Simona, 2016: En enda risk. Stockholm: Månpocket.

Austen, Jane, 1811: Förnuft och känsla. Valfri utgåva.

Ekman, Kerstin, 2015: Händelser vid vatten. Stockholm: Bonnier Pocket

Lang, Maria, 1971: Mördarens bok. Stockholm: Norstedt.

King, Stephen, 2015: Lida. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Persson Giolito, Malin, 2017: Störst av allt. Stockholm: Månpocket.

En text på max. 150 sidor läggs eventuellt till av undervisande lärare och meddelas vid kursstart.

Antal sidor: ca 1000.

Referenslitteratur

Ibsen, Henrik, 1987: Ett dockhem. Stockholm: Natur och Kultur. (125 sidor)