Litteratur

Projektarbete inom Historiska studier, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2020
Giltig t.o.m.: HT2020
Beslutsdatum: 2019-11-27
Beslutad av: √Ąmnesr√•d i arkeologi, Dnr: 4421-2.1.1-2019

Carlsson, Helén & Nilsson, Agnete.2007. Arbeta i projekt! Handbok för dig som vill veta mer. Kommunlitteratur, Höganäs.

Kompendium

√Ėvrig litteratur kopplas till projektets inriktning och v√§ljs i samr√•d med l√§rare.