Litteratur

Kultur och politik, 7.5 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-30
Beslutad av: ProgramrÄdet för masterprogrammen i estetik och konstvetenskap

Böcker att köpa eller lÄna

Terry Eagleton, The Idea of Culture, Oxford & Malden: Blackwell, 2000 (sv. övers: En essĂ€ om kultur, Göteborg: Daidalos, 2004)

Gustav Strandberg, Kim West & Josefin Wikström, Kritik av konstens frihet: en motrapport, HĂ€gersten: 1/21 Press, 2022

Jenny Svensson & Klara Tomson (red.), Kampen om kulturen. IdĂ©er och förĂ€ndring pĂ„ det kulturpolitiska fĂ€ltet (Lund: Studentlitteratur, 2016, 318 s.) (kap. 1-3 + 2 valfria)

 

Texter via studiewebben, lĂ€nkar eller e-tidskrifter via SöderScholar: 

Hannah Arendt, ”Kris i kulturen: den sociala och politiska betydelsen”, Mellan det förflutna och framtiden: Ă„tta övningar I politiskt tĂ€nkande, Göteborg: Daidalos, 2004, 211-240.

Bennett, Tony, “Culture”, New Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society, red. T. Bennett, L. Grossberg, M. Morris (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005), 63-69.

Rosi Braidotti, “The Critical Posthumanities; or, Is Medianatures to Naturecultures as Zoe Is to Bios ?”, Cultural Politics, Volume 12, Issue 3, 2016, 380-390.

Dipesh Chakrabarty, “The chronopolitics of the Anthropocene: The pandemic and our sense of time”, Contributions to Indian Sociology 55, 3 (2021), 324–348.

Andreas Malm, “Against Hybridism: Why We Need to Distinguish between Nature and Society, Now More than Ever”, Historical Materialism 27.2 (2019), 156–187.

Jacques RanciĂšre, ”Ten Theses on Politics”, i Dissensus: On Politics and Aesthetics, ed. and trans. By Steven Corcoran (London: Continuum, 2010), 27-43.

 

Dokument/arbetsmaterial:

“ArmslĂ€ngds avstĂ„nd. TillstĂ„ndet i landet enligt 104 museichefer. En rapport om § 5 i museilagen http://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2021/07/stor-okunskap-bland-politiker-om-armlangds-avstand/

Handlingsplan Agenda 2030 (FN): https://globalportalen.org/amnen/agenda-2030

Myndigheten för kulturanalys. Rapport 2021/1, ”SĂ„ fri Ă€r konsten. Den kulturpolitiska styrningens pĂ„verkan pĂ„ den konstnĂ€rliga friheten”: https://kulturanalys.se/publikation/sa-fri-ar-konsten/

KulturrĂ„det: https://www.kulturradet.se/

UN Universal Declaration of Human Rights: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Aktuella debatttexter o. dyl. kan tillkomma