Litteratur

Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-18
Beslutad av: ÄmnesrĂĄd i idĂ©historia, Dnr: 1909-2.1.1-2021

Benedict, Ruth, Patterns of Culture [1934] 2005, Boston & NY: Mariner Books — alternativt svenska översättningen, Kulturmönster: Livsstilar och sedvänjor, Stockholm Bonniers/Aldus, 1960. c:a 200 s.

Dahlberg, Gunnar, ”Förord”, i Mead, Margaret, Kvinnligt, manligt, mänskligt: En undersökning av tre primitiva samhällen [1935], Stockholm: Tiden, 1948, 4 s.

King, Charles, Gods of the Upper Air: How a Circle of Renegade Anthropologists Reinvented Race, Sex, and Gender in the Twentieth Century. New York: Doubleday, 2019. 345 s.

Mead, Margaret, Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation [1928], 2001 New York: HarpersCollins, c:a 200 s.

Teslow, Tracy, Constructing Race: The Science of Bodies and Cultures in American Anthropology, New York: Cambridge University Press, 2014, kapitel 6 (”Rejecting Race, Embracing Man? Ruth Benedict’s Race and Culture”), 55 s.

Texter tillkommer enligt lärares anvisning.