Litteratur

Idéhistoria A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-13
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i idĂ©historia, DNR: 4039-2.1.1-2023

Delkurs 1: Antiken och medeltiden

Ambjörnsson, Ronny (2012). Europas idéhistoria. Antiken, MÀnniskors undran (2. utg., Stockholm: Natur och kultur).

Grinell, Klas (2019). Islams filosofihistoria: frÄn Fitaghuras och Aflatun till Nasr och Ramadan. Denna utgÄva 2019 Stockholm: Norstedts

Hadot, Pierre (2015). Vad Àr antikens filosofi?. Göteborg: Daidalos (i urval)

Lennerhed, Lena (red.) (2006). FrÄn Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien (Hedemora: Gidlund) (lÀses i urval).

Liedman, Sven-Eric (2020), FrÄn Platon till demokratins kris. De politiska idéernas historia, 14 uppl. Stockholm: Bonniers. (lÀses i urval).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia: det vÀsterlÀndska förnuftets Àventyr frÄn Thales till postmodernismen (fjÀrde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (lÀses i urval).

Nordin, Svante (2017). Det politiska tÀnkandets historia (fjÀrde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (lÀses i urval).

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 2: FrÄn renÀssansen till franska revolutionen

Burke, Peter (1998). RenÀssansen. En introduktion (Göteborg: Daidalos) (120 s.).

Lennerhed, Lena (red.) (2006). FrÄn Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Hedemora: Gidlund. (lÀses i urval).

Liedman, Sven-Eric (2020), FrÄn Platon till demokratins kris. De politiska idéernas historia, 14 uppl. Stockholm: Bonniers. (lÀses i urval).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia. Det vÀsterlÀndska förnuftets Àventyr frÄn Thales till postmodernismen. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. (lÀses i urval).

Nordin, Svante (2017). Det politiska tÀnkandets historia. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. (lÀses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 1. FrÄn försokratikerna till Wollstonecraft. Stockholm: Caudex/Vertigo. (lÀses i urval).

Porter, Roy (1997). Upplysningen. En introduktion. Göteborg: Daidalos. (110 s.).

Shapin, Steven (1996). The scientific revolution. Chicago: University of Chicago Press. (finns Àven i svensk utgÄva) (218 s.).

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 3: 1800- talet

Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2009). Europas historia 1780-1920. Ett genusperspektiv. 2 uppl. Stockholm: Natur & Kultur. (lÀses i urval).

”Den tyska idealismens systerprogram” (tillgĂ€nglig som pdf pĂ„ studiewebben).

Fichte, Johann Gottlieb, Tal till tyska nationen (i urval) (tillgÀnglig som pdf pÄ studiewebben).

Lennerhed, Lena (red.) (2006). FrÄn Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien (Hedemora: Gidlund) (lÀses i urval).

Liedman, Sven-Eric (2020). FrÄn Platon till demokratins kris. 14 uppl. Stockholm: Bonniers. (lÀses i urval).

Lychnos: Årsbok för idĂ©- och lĂ€rdomshistoria 2011 (Uppsala: LĂ€rdomshistoriska samfundet), tema Tysk idealism, s. 101-118 (Burman & Lettevall, ”Inledning) och 119-137 (Liedman, ”Das Romantikerhaus).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia. Det vĂ€sterlĂ€ndska förnuftets Ă€ventyr frĂ„n Thales till postmodernismen. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. frĂ„n kapitlet ”Tysk filosofi frĂ„n Wolff till Schelling” till kapitlet ”Positivism, idealism och pragmatism i Frankrike, Storbritannien och USA” (c:a 130s.).

Nordin, Svante (2017). Det politiska tÀnkandets historia. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur (lÀses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 2. FrÄn Kant till Lyotard. Stockholm: Caudex/Vertigo, s. 7-108.

Silverbark, Thord, De moderna naturvetenskapernas idéhistoria, s. 8-39 (tillgÀnglig som pdf pÄ kurswebben).

En av följande romaner för en gruppuppgift:

‱ Austen, Jane, Förnuft och kĂ€nsla (1811)

‱ Shelley, Mary, Frankenstein – eller den moderne Prometheus (1818)

‱ Almqvist, Carl Jonas Love, Det gĂ„r an (1839)

‱ Bremer, Fredrika, Hertha, eller En sjĂ€ls historia (1863)

‱ Dostojevskij, Fjodor, Anteckningar frĂ„n kĂ€llarhĂ„let (1863)

‱ Zola, Emile, Damernas paradis (1883)

‱ Conrad, Joseph, Mörkrets hjĂ€rta (1899)

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 4: FrÄn sekelskiftet 1900 till vÄr tid

Burman, Anders & Lena Lennerhed (red.) (2011). Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv pÄ 1980- och 1990-talen. Stockholm: Atlas, s. 17-112, 193-236.

Fazlhashemi, Mohammad (2005). Occidentalism. Idéer om vÀst och modernitet bland muslimska tÀnkare (Lund: Studentlitteratur) (kan köpas som e-bok, dÄ med utgivningsÄr 2010), s. 43-138.

Eriksen, Thomas Hylland. (2014). Globalization. The key concepts. 2 uppl. (New York: Bloomsbury Academic), introduktionskapitlet.

Lennerhed, Lena (red.) (2006). FrÄn Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Hedemora: Gidlund., s. 135-154, 179-229.

Liedman, Sven-Eric (2020). FrÄn Platon till demokratins kris. 14 uppl. Stockholm: Bonniers. (lÀses i urval).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia. Det vÀsterlÀndska förnuftets Àventyr frÄn Thales till postmodernismen. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur (lÀses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 2. FrÄn Kant till Lyotard. Stockholm: Caudex/Vertigo. (lÀses i urval).

Runeby, Nils (red.) (2008). Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare. 2 uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

En av fyra följande aktuella böcker kommer att lÀsas och presenteras i smÄgrupper samt bli föremÄl för skriftlig uppgift:

‱ Brown, Wendy (2011). InhĂ€gnade stater, avtagande suverĂ€nitet. HĂ€gersten: Tankekraft.

‱ Power, Nina (2011). Den endimensionella kvinnan. HĂ€gersten: Tankekraft.

‱ Southwood, Ivor (2011). Prekaritet 2.0. HĂ€gersten: Tankekraft.

‱ Spivak, Gayatri Chakravorty (2012). Att rĂ€tta orĂ€tt. HĂ€gersten: Tankekraft.

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.