Litteratur

Litteraturvetenskap A med skapande svenska, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet för litteraturvetenskap

Förkortningar

HuK: Svanberg, Birgitta & Ebba Witt-Brattström, Hundra skrivande kvinnor, bd 1, Stockholm: Natur & Kultur, 1995 eller senare upplaga

LIV: Algulin, Ingemar, Olsson, Bernt & Sahlin, Johan, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Norstedts, 2015 eller tidigare upplaga

LIS: Algulin, Ingemar & Olsson, Bernt, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm: Norstedts, 2009 eller tidigare upplaga

MDB: Manuskriptdatabasen

Texter: Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson m.fl., Lund: Studentlitteratur, 2006 (finns på bibliotek och i bokhandel)

(SW): finns digitalt i studiewebben

(läsex): står i en pärm i daglånerummet i biblioteket.


Delkurs Introduktion till litteraturstudiet. Den äldsta litteraturen (5 hp)

Skönlitteratur

Alkaios, dikter (Texter s. 40–41)

Archilochos, dikter (Texter s. 34–35)

Aristoteles, Om diktkonsten (finns bland annat i Texter, s. 68–81)

Bibeln: Gamla testamentet – Första Mosebok t o m kapitel 35, stycket Jakob åter i Betel; Predikaren; Höga Visan. Nya testamentet – Markusevangeliet; Johannes Uppenbarelse (Uppenbarelseboken) (www.bibeln.se)

Euripides, Medea (MDB, övers. Gullberg och Pleijel/Stolpe, eller DGT s. 278–295, övers. Gullberg)

Homeros, Til Gaia, Alltings moder (Texter s. 5–6)

Homeros, ur Iliaden (Texter s. 6–14)

Homeros, ur Odysséen (Texter s. 14–28)

Iliaden och Odysséen i sammandrag (SW)

Pindaros, ur Åttonde phytiska sĂĄngen (Texter s. 47)

Sapfo, dikter (Texter s. 36–40)

Sofokles, Kung Oidipus (MDB, övers. Zilliacus, eller Litteraturens klassiker, bd 1, red. Lennart Breitholtz, Stockholm: Natur & Kultur (div. utgåvor), s. 68–135, eller DGT, s. 140–160, övers. Collinder)

 

Sekundärlitteratur

Algulin, Ingemar, Bernt Olsson & Johan Sahlin, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Norstedts, 2019 eller motsvarande avsnitt i tidigare upplaga, 15–68, 100–101 (finns på bibliotek och i bokhandel)

Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, övers. Ulrika Wallenström, Stockholm: Bonniers, 2012 eller tidigare utgåva, 13–34 (finns på bibliotek och i bokhandel)

Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Studentlitteratur: Lund, 2004 eller tidigare upplaga, kap 11, s. 173–208 (finns på bibliotek och i bokhandel)

Binsbergen, Wim van, “Preface”, i Black Athena comes of age: towards a constructive re-assessment, red. Wim van Bimsbergen, Berlin: LIT, 2011, s. 5–8 (SW)

Culler, Jonathan, Literary theory: a very short introduction, Oxford: Oxford university press, 1997 eller motsvarande avsnitt i senare upplaga, kap 2 (18–41). (Tillgänglig som fulltext via soderscholar. Kan också läsas i svensk översättning.)

Nordlund, Anna, Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter, Studentlitteratur: Lund, 2020 eller motsvarande avsnitt i tidigare upplaga, 7–80, 95–110 (finns på bibliotek och i bokhandel)

Schottenius Cullhed, Sigrid, “Äldre litteratur”, i Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hedberg och Johan Svedjedal (red.). Litteraturvetenskap I. Lund, Studentlitteratur 2020, s. 101–126.

ISBN 9789144136226

Schottenius Cullhed, Sigrid, Andreas Hedberg & Johan Svedjedal, “Inledning”, i Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hedberg och Johan Svedjedal (red.). Litteraturvetenskap I. Lund, Studentlitteratur 2020, s. 7–17. ISBN 9789144136226

Svanberg, Birgitta & Ebba Witt-Brattström, Hundra skrivande kvinnor, bd 1, Stockholm: Natur & Kultur, 1995, s. 12–17 (SW)

Liten lathund i metrik (SW)

Eventuellt kan ytterligare enstaka texter tillkomma.


Delkurs Förmodern litteratur (8 hp)

Skönlitteratur

Abélard & Héloïse, ur Brev mellan Abélard och Héloïse (Texter, s. 361–365)

Augustinus, ur Bekännelser (Texter, s. 195–198)

Beatrice de Dia, dikter (HuK 1, s. 65–71 samt Texter, s. 376–377)

Birgitta av Vadstena, ur Himmelska uppenbarelser (HuK 1, s. 78–86)

Boccaccio, Giovanni, ur Decamerone (Texter, s. 465–480)

Brenner, Sophia Elisabet, Till Det Höga och förnäma FRUEN-TIMBRET (Texter, s. 601)

Cervantes, ur Don Quijote, valfri översättning, första delen, kap. 1–8 (ca 50 s.) (läsex)

Chaucer, Geoffrey, ur Canterburysägner (Texter, s. 307-315)

Christine de Pisan, ur Kvinnostaden (HuK 1, s. 87–92)

Cruz, Sor Juana Inéz de la, sonetter (Texter, s. 560–561)

Dante, Alighieri, ur Den gudomliga komedin, övers. Ingvar Björkeson, Stockholm: Natur & Kultur 2002, s. 15–147 (Helvetet), 148–155, 264–268 (Skärselden sång 1–2, 30), 403–415 (Paradiset sång 31–33)

Donne, John, dikter (Texter, s. 511–513)

Gunnlaug Ormstungas saga (Texter, s. 230–242)

Havamál (Texter, s. 211–219)

Hildegard av Bingen, prosa och lyrik (HuK 1, s. 56–64 samt Texter, s. 321–324)

Horatius, Diktkonsten: Ars poetica, Partille: Paul Åströms förlag 1992 (SW)

Lucidor, Lasse, dikter (Texter, s. 591–592)

Margareta av Navarra, ur Heptameron (HuK 1, s. 94–98)

Marie de France, ”De bägge älskande” (HuK 1, 72–77)

Marlowe, Christopher, Doktor Faustus (MDB)

Mechthild av Magdeburg, ur Gudomens strömmande ljus (Texter, s. 341–344)

Milton, John, ur Det förlorade paradiset (Texter, s. 516–521)

Ovidius, ur Metamorfoser (Texter, s. 158–162)

Petrarca, sonetter (Texter, s. 463–465)

Petrus de Dacia, ur Kristina av Stommelns liv (Texter, s. 264–267)

Quevedo, Francisco de, sonetter (Texter, s. 557–558)

Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne och Pantagruel, de törstigas konung (Texter, s. 400–408)

Racine, Jean, Fedra, inkl. förord, övers. Anders Bodegård (MDB alt. i Fedra & Andromaque, övers. Anders Bodegård, Stockholm: Faethon 2017, s. 9–76

Romanen om rosen, ur (Texter, s. 387–391)

Shakespeare, William, sonetter (Texter, s. 509–511)

Shakespeare, William, Hamlet (flera utgĂĄvor + MDB)

Shakespeare, William, Trettondagsafton (Twelfth Night), flera utgĂĄvor

Sévigné, Mme de, Brev till dottern (Texter, s. 536–538)

Skogekär Bergbo, ur Wenerid och Thet Swenska Språketz Klagemål… (Texter, s. 579–581)

Stiernhielm, Georg, Hercules (Texter, s. 570–575)

Sulpicia, dikter (Texter, s. 163–164)

Teresa av Avila, ur Brev till brodern och Boken om mitt liv (Texter, s. 429–431)

Vergilius, ur Aeneiden (Texter, s. 122–131)

Villon, François, ballader (Texter, s. 394–400)

Viwallius, Lars, Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla WĂĄĂĄhr (Texter, s. 578)

Vóluspá (Texter, s. 206–211)

 

Sekundärlitteratur

Algulin, Ingemar, Olsson, Bernt & Sahlin, Johan, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Norstedts, 2015 eller tidigare upplaga

Algulin, Ingemar & Olsson, Bernt, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm: Norstedts, 2009 eller tidigare upplaga

Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, övers. Ulrika Wallenström, Stockholm: Bonniers, 1998, s. 187–246

Bachtin, Michail, Det dialogiska ordet, övers. Johan Öberg, GrĂĄbo: Anthropos 1991 eller tidigare utgĂĄva, avsnittet ”Epos och roman”, s. 166–197 (läsex)

Charles, Casey, ”Gender Trouble in Twelfth Night”, i Theatre Journal 49 (1997), s.121–141 (tillgänglig via söderscholar)

Franzén, Carin, ”Om den höviska kärleken som kvinnlig strategi”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1–2 2003, s. 33–52 (https://ojs.ub.gu.se/index.php/tfl/article/view/526/499)

Haettner Aurelius, Eva, ”Drottning Kristinas brev till Ebba Sparre – galanta brev eller kärleksbrev?”, i Liv, lust och litteratur: Festskrift till Lisbeth Larsson, red. Kristina Hermansson, Christina Lenemark & Cecilia Petterson (Göteborg-Stockholm: Makadam, 2014) s. 18-32 (SW)

Svanberg, Birgitta & Witt-Brattström, Ebba Hundra skrivande kvinnor, bd 1, Stockholm: Natur & Kultur, 1995 eller senare upplaga, s. 56–98

Kress, Helga, ”Vad en kvinna kväder”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1, Höganäs: Bra böcker, 1993, s. 22–81 (https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/vad-en-kvinna-kvader/)

Pearce, Aaron, “Scholarly Reception of Sulpicia: A Victim of Early Sexist Scholarship”, i Buried text: publications in history and archaeology, 2018:1, 13 s. (https://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/btext/article/view/01/1597)

Witt-Brattström, Ebba, ”Inledning”, i Heliga Birgitta, ”I dig blev den store Guden en liten pilt”. Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser i urval av Ebba Witt-Brattström, red. Ebba Witt-Brattström, Stockholm: Norstedts, 2003, s. 7–26, 57–69, 124–129 (läsex)


Delkurs Modern litteratur före 1900 (8 hp)

Användbara antologier/webbsidor:

www.litteraturbanken.se 

www.dramawebben.se

www.nordiskkvinnolitteratur.se Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1-5, Bra böcker, 1993, 1997, 1998, 2000 (NKLH).

Litteratur:

Ahlund, Claes, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Uppsala, 1994, s. 11-24. SW

Almqvist, Carl Jonas Love, Drottningens juvelsmycke valfri utgĂĄva

Anderson, Misty G ”Introduction”, i Female Playwrights and Eighteenth Century Comedy. Negotiating Marriage on the London Stage, (2002), s. 1-8. SW

Baudelaire, Charles, ur ”Det ondas blommor”, 1108-1114 i Texter

de Balzac, Honoré förord till den mänskliga komedin, i Texter

Behn, Aphra The Rover. www.drama.eserver.org /plays/17th_century/rover/

Behn, Aphra “Oroonoko” i Texter s. 530-531.

Bellman, Carl Michael, Fredmans epistel n:o 23, 30, 33, 81 , www.litteraturbanken.se

Benedictsson, Victoria, ”Den bergtagna” novell (ej dramat)

Läs också: Benedictsson, Stora boken, s. 428-437. Bägge i Ord på liv och död, https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/victoria_benedictsson_1-2.pdf

Björklund, Jenny, ”’Raffinerad, abnorm och blaserad’. En annorlunda samhällskritik i Stella Kleves Berta Funcke”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2000:3–4, s. 134–144. SW

Borgström, Eva, ”Carl Jonas Love Almqvist. Kärlekens harmonilära” s. 74-119, i Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-taletslitteratur. (2008). LX

Botting, Fred, Gothic, Routhledge, London 1996, ett par sidor SW

Bremer, Fredrika ”Romanen och romanerna” och ”Om romanen som vår tids epos” s. 1324-1327, Texter.

Brontë, Charlotte, Jane Eyre (valfri utgåva och språk)

Cleland, John Fanny Hill, NĂĄgra sidor SW

Danius, Sara, Prousts motor, Bonniers 2000.

Davis, Carol Margaret, ”Burning Down the masters (Prison) House: Revolution and revelation in colonial and postcolonial Female Gothic” i Empire and the Gothic: the politics of genre, red Andrew Smith & William Hughes, Gordonsville: Palgrave Macmillan, 2003 SW

Euprosyne ”Fågelburen” www.litteraturbanken.se

Flaubert, Madame Bovary (flera utgåvor. Ex. A Bodegårds öv., 2012)

Fyhr, Matthias, De mörka labyrinterna, Ellerström förlag 2003, s. 18-27, 36-51

Geijerstam, Gustaf af, "Fru Gerdas hemlighet" i Kampen om kärlek, www.litteraturbanken.se

Gilbert & Gubar: The Madwoman in the Attic, “A Dialogue of Self and Soul: Plain Jane’s Progress” ett urval sidor SW

Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidanden valfri utgĂĄva

Gronniosaw, Ukawsaw A Narrative of the Most Remarkable Particulars in the Life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an African Prince, as Related by Himself (1772) (utdrag) https://docsouth.unc.edu/neh/gronniosaw/gronnios.html

Hansson, Ola, Sensitiva amorsa, finns pĂĄ www.litteraturbanken.se

Hjortdt-Vetlesen, Inger-Lise, ”Modernitetens kvinnliga text” www.nordiskkvinnolitteratur.se

Hodgson-Wright, Stephanie ”Undress, Cross-dress, Redress: Aphra Behn and the Manipulation of Genre”, i Women and Dramatic Production 1550-1700, ed. Alison Findlay and Stephanie Hodgson-Wright, (7 s. SW)

Kellgren, Johan Henric, ”Den nya skapelsen”, www.litteraturbanken.se

Kleve, Stella, (pseud. för Mathilda Malling), Berta Funcke, www.litteraturbanken.se

Leffler, Anne Charlotte, â€ťAurore Bunge”, i antologin Synd red. Birgitta Ney, Stockholm 1993. Hela antologin finns som pdf i fulltext pĂĄ http://www.diva-portal.org. Sök pĂĄ ”Synd, Birgitta Ney”

Lenngren, Anna Maria, ”Några ord till min k. Dotter, i fall jag hade någon”. www.litteraturbanken.se

LiS, om Tegnér, s. 194-201, om Stagnelius, s. 211-216; om Almqvist 219-223

LiS ”Det moderna genombrottet (1879-1909)” s 289-372

LiV s 237-237 (1 sid.), s 241 (fr o m stycke 3 om Manon Lescaut) – 241; 259 (från ”Romanen”) – s. 264 (t o m mitten på sidan)

LiV s 249-259 (fram till ”Romanen” och s. 264 (fr o m 2:a st) – s. 281)

LiV ”Romantiken” s 283-305,

LiV ”Från realism till naturalism” s. 327– 356;

Lönnroth, Lars, Den dubbla scenen, kap. om Bellman

Mai, Anne-Marie, "...jag älskar att höra dig tala. Dygdens herravälde" NKLH www.nordiskkvinnolitteratur.se

Matthis, Moa kap 1 om Aphra Behn, i Pionjärer och feminister. Om fyra kvinnliga författare och äventyrare, Norstedts 2006, s. 15-59 LX

Nordenflycht, Hedvig Charlotta, ”Fruentimrers plikt at upöfva deras vett”

”Öfver en hyacint”, www.litteraturbanken.se

Nilsson, Ruth "En siäl som fint och starkt och ömt och häftigt känner. Om Hedvig Charlotta Nordenflycht" NKLH www.nordiskkvinnolitteratur.se

Richardson, Samuel, Pamela (valfri eng eller sv. utgĂĄva)

Rousseau, Jean-Jacques, Bekännelser, bok 1

Schlegel, Friedrich m.fl., Fragment. SW

Sjöblad, Christina, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits” www.nordiskkvinnolitteratur.se

Stagnelius, Erik Johan: Läs dikterna” Till Förruttnelsen”, ”Vän! i förödelsens stund” i del II och ”Endymion”, I ”Necken”, â€ťSuckarnes mystèr” och dramat ”Riddartornet” – De finns alla pĂĄ www.litteraturbanken.se pĂĄ Stagnelius sida. Skrolla ner i högerspalten sĂĄ hittar ni dem. Läs ocksĂĄ Litteraturbanken.se:s presentation av Stagnelius.

Strindberg, August, novellen ”Ett dockhem" ur Giftas I – finns på www.litteraturbanken.se

Tegnér: ”Det eviga”, ”Mjältsjukan” i Texter

Thorild, Thomas, "Om kvinnokönets naturliga höghet” i Att följa ögonblicken, Thomas Thorild i urval, Svenska Akademiens klassikerserie 2000 s.179-187 finns på:

http://www2.svenskaakademien.se/publikationer/svenska_klassiker/ee467dbd-1e34-4e46-80f6-ed94833d2892

Watt, Ian, kapitlet “Love and the Novel: Pamela” i The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding (1957). Valfri upplaga. + LX

Witt-Brattström, Ebba, "Från Smakens Tempel till Parnassen. Om Anna Maria Lenngren" NKLH www.nordiskkvinnolitteratur.se

Witt-Brattström, Ebba, Dekadensens kön, Stockholm: Norstedts 2007, s. 286–298. SW

 

För dig som vill läsa mer:

Pepys, Samuel, ”Ur Dagboken” i Texter s. 527-530

Nilsson, Ruth, "Skall äktenskapet reformeras eller avskaffas? Preciöser frågar och svarar", i Westman Berg (red) Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet, s 59-71

Kittler, Friedrich, Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur, ”Författarskap och kärlek” s. 81-108

Sophie von Knorring, Illusionerna, flera utgĂĄvor, bl.a. som e-bok. Utdrag finns i HuK 1 s 233-239; 

Bremer, Fredrika, Familjen H*** samt Hertha. Utdrag av Hertha finns i HuK II s. 20-30.

Flygare Carlén, Emily, Ett år, Rosenlarv förlag

Lauritzen, Monica, Sanningens vägar: Anne Charlotte Lefflers liv och dikt, Bonnier, Stockholm, 2012

Förlaget Rosenlarv och Atlas har bägge gett ut ett flertal titlar av Leffler, som exempelvis:

Leffler, Anne Charlotte, I krig med samhället och andra texter, Rosenlarv, Årsta, 2013

Gedin, David & LindĂ©n, Claudia (red.), Att skapa en framtid: kulturradikalen Anne Charlotte Leffler, Rosenlarv, Årsta, 2013

Gedin, David ”Att få lov. Kvinnor och baler kring 1880-talet” Samlaren, 2007, s. 52–109 finns på Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) hemsida

Wilkinson, Lynn R., Anne Charlotte Leffler and modernist drama: true women and new women on the Fin-de Siècle Scandinavian stage, Welsh Academic Press, Cardiff, 2011

LiV â€ťLyrik i mitten av 1800-talet” s. 374-389

LiV ”Mellan naturalism och symbolism. Vid modernismens rötter”, s 407-425; 428-434

Boëthius, Ulf, "Till sinnlighetens lov. Giftas I och 1880-talets emancipationsdebatt", Könsroller i litteraturen, 15 s

Cavallin, Anna ”Den fängslade kroppen. Äktenskapet som disciplinär institution”, i Det gäckande könet. Strindberg och genusteori, red. Anna Cavallin och Anna WesterstĂĄl Stenport, Stockholm/Stehag 2006, s. 169-194

Wilde, Oscar, Dorian Grays porträtt, (manuskriptdatabasen SH, eller pocket, eller bibliotek)

Witt-Brattström, Ebba Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm, Norstedts 2007, s. 61-78.


Delkurs Modern litteratur efter 1900 (4,5 hp)

Skönlitteratur

Achebe, Chinua, Things fall apart, 1958. Valfri svensk eller engelsk utgåva. Ca 250 s. (tillgänglig som e-bok och pocket på adlibris samt på bibliotek)

Beckett, Samuel, I väntan på Godot, 1956. Valfri utgåva på valfritt språk. Ca 50 s. (tillgänglig som e-bok på adlibris, på bibliotek samt online på engelska via denna länk: https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2011/01/Waiting-for-Godot.pdf)

Conrad, Joseph, Heart of Darkness 1901. Valfri svensk eller engelsk utgåva. Ca 85 s. (tillgänglig online på engelska via Söderscholar)

Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd, 1933. Kapitel 1, ”Mor badar”, s. 7–24 (SW)

Agnes von Krusenstjerna, Agnes von, Av samma blod, 1935. Valfri utgåva. Ca 300 s. (tillgänglig som e-bok och pocket på adlibris samt på bibliotek).

Samt tvĂĄ diktkompendier (SW) om ca 25 sidor vardera innehĂĄllande: 

Vladimir Majakovskij 1915; Edith Södergran 1916; Hugo Ball 1916; Pär Lagerkvist 1916; Karin Boye 1920-30-tal; Elmer Diktonius 1930; Artur Lundkvist 1930-tal; Harry Martinsson 1930-tal; Gunnar Ekelöf 1930-40-tal; Tomas Tranströmer 1950-60-tal; Elsa Grave 1950-tal; Sonja Åkesson 1960-tal; Kristina Lugn 1970-tal; Ann Jäderlund 1980-tal; Nils-Aslak Valkeapää 1988; Rawnda Carita Eira 2011; Athena Farrokhzad 2013; Yahya Hassan 2014; Hanna Rajs Lara 2018 


Sekundärlitteratur

Achebe, Chinua, ”An Image of Africa. Racism in Conrad’s Heart of Darkness [1977]”, The Massachusetts Review 57, 2016, s. 14–27 (tillgänglig online via Söderscholar)

Ahvenjärvi, Kaisa, ”Reindeer revisited. Traditional Sámi features in contemporary Sámi poetry.” I: Ann-Sofie Lönngren, Dag Heede, Anne Heith & Heidi Grönstrand (red.). Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 104–129 (tillgänglig online via söderscholar)

Algulin, Ingemar, Bernt Olsson & Johan Sahlin, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Norstedts, 2015 eller tidigare upplaga, ca 20 sidor enligt lärarens anvisningar (tillgänglig på bibliotek och i bokhandeln)

Algulin, Ingemar & Bernt Olsson, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm: Norstedts, 2009 eller tidigare upplaga, ca 20 sidor enligt lärarens anvisningar (tillgänglig på bibliotek och i bokhandeln)

Björklund, Jenny, Lesbianism in Swedish Literature. An Ambigous Affair (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, s. 13–49 (tillgänglig online via Söderscholar)

Jensen, Elisabeth Møller (red.), Nordisk kvinnolitteraturhistoria bd 3 & 4, 1996 resp. 1997, ca 20 sidor enligt lärarens anvisningar (tillgänglig online via www.nordicwomensliterature.net/sv )

Lykke, Nina, “How is the myth of Swedish gender equality upheld outside Sweden? A case-study.” I: Lena Martinsson, Gabriele Griffin & Katarina Giritli Nygren (red.), Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden. Bristol & Chicago: Policy press, 2013, s. 117–137 (tillgänglig online via söderscholar)

Wesley, Charles, “Inscriptions of resistance in Joseph Conrad’s Heart of darkness”, Journal of Modern Literature 38, nr. 3, 2015, s. 20–37 (tillgänglig online via Söderscholar).