Litteratur

Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-14
Beslutad av: Ämnesrådet för litteraturvetenskap

(SW) = texten finns uppladdad i kursrummet på studiewebben.

SH-biblioteket = Södertörns högskolas bibliotek, sh.se/bibliotek

Där inget annat anges finns titeln på bibliotek/i bokhandel.

Skönlitteratur

”Regismál” och ”Fáfnismál”, i Den Poetiska Eddan, övers. Björn Collinder (1993) https://litteraturbanken.se/författare/Anonym/titlar/DenPoetiskaEddan/sida/I/faksimil

”Þrymskviða” / ”Trymskvädet”, i Den poetiska Eddan, övers. Björn Collinder (1993) https://litteraturbanken.se/författare/Anonym/titlar/DenPoetiskaEddan/sida/I/faksimil

Edqvist, Dagmar, Mannen från havet (Stockholm: Bonnier, 1967). (Finns som e-bok på Stadsbiblioteket, även på Nexstory.)

Erik den rödes saga (avsnitten om Freydis kap 10 och 11) https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/ErikDenRodesSaga.html

Geijer, Erik Gustav, ”Skaldestycken” (1835), i Dikter, red. Carina och Lars Burman (Stockholm: Atlantis, 1999) https://litteraturbanken.se/författare/GeijerEG/titlar/Dikter/sida/III/etext

Grammaticus, Saxo, The first nine books of the Danish history of Saxo Grammaticus, övers. Oliver Elton B.A. (London: 1894) https://sites.pitt.edu/~dash/amleth.html

Grammaticus, Saxo, Saxos Danmarkshistorie, övers. Peter Zeeberg (Köpenhamn: 2015) Bok 9 vers 2-11. https://litteraturbanken.se/författare/Saxo/titlar/SaxosDanmarksHistorie/sida/3/faksimil?show_search_work&s_query=Amled&s_lbworkid=lb18608832&s_mediatype=faksimil&s_word_form_only&hit_index=0&traff=lb18608832_1120&traffslut=lb18608832_1120

”Gunnlaug Ormstungas saga”, i Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson m.fl., (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 230–242. (SW)

Hervar saga. http://cornelius.tacitus.nu/sagor/hervarar/5-6.htm

Shakespeare, William, Hamlet (1600) (valfri utgåva på svenska eller engelska)

Strand, Daniel och Anna Källén, ”I am a Viking! DNA, popular culture and the construction of geneticized identity”, I New Genetics and Society 40, nr. 4 (2021), s.520–540. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14636778.2020.1868988) (SW)

”Sturlunga saga”, i Sturlunga I, övers. Sten Kindlundh (Göteborg: Anthropos, 2021) (E-bok, sök genom SH-biblioteket) (SW)

Svanberg, Fredrik, Decolonizing the Viking Age 1 (diss.), (Lund: Lund Universitet, 2003), s. 11–13, 29–35 och 96–99. (SW)

Tegnér, Esaias, Frithiofs saga (1825) (Verserna: ”Frithiof och Ingeborg”, Frithiofs Frestelse” och ”Försoningen”) https://litteraturbanken.se/författare/TegnérE/titlar/FrithiofsSaga/sida/1/etext

Sekundärlitteratur

Bell, Jacob. ”Magic, Genderfluidity, and queer Vikings, ca. 750–1050”, History Compass 19, nr. 5 (2021): 1–9. (https://doi.org/10.1111/hic3.12657)

Evans, Gareth Lloyd. ”Female masculinity and the Sagas of Icelanders”, i Masculinities in Old Norse Literature, Boydell & Brewer, 2020. (SW)

Fridriksdottir, Jóhanna Karin, Valkyria: vikingatidens kvinnor (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2021), s. 16-94

Lihammer, Anna & Hesselbom, Ted, Vikingen: en historia om 1800-talets manlighet (Lund, Historiska media, 2021) (kap 3, 4,5,6,7 E-bok på Stadsbiblioteket, även på Nexstory)

Lönnroth, Lars, ”Hervararsagan: berättelsen om svärdet Tyrfing”, i Isländska mytsagor, (Stockholm: Atlantis, 1995), s. 13-23 (SW)

Malm, Mats, ”Swedish Romanticism and Gothicism: Aesthetic Synergies”, i The pre-Christian religions of the North : research and reception. Volume I From the Middle Ages to c.1830, (red.) Margaret Clunies Ross. (E-bok SH bibliotek)

Ney, Agneta, ”Myter och identitet”, i Drottningar och sköldmör: gränsöverskridande kvinnor i medeltida myt och verklighet ca 400-1400 (Möklinta, Gidlunds förlag, 2004) s. 113-122

Ryan, Michael & Lenos, Melissa, An introduction to film analysis: technique and meaning in narrative film, 2nd edition, Bloomsbury Academic, London, 2020 (SW)

Schnurbein, Stefanie von, Norse Revival: Transformations of Germanic Neopaganism (Boston: Brill, 2016), s. 1–9, 123–133 och 232–250 (Open-access, sök genom SH-biblioteket)

Trigg, Jonathan, Hitlers vikingar: Historien om det skandinaviska Waffen-SS: Den norske legion, Frikorps Danmark, Wiking och Nordland (Stockholm: Fischer, 2015), s. 25–38 (SW)

Tulinius, Torfi H., “The Medieval Subject and the Saga Hero”, i Approaches to the Medieval Self: Representations and Conceptualizations of the Self in the Textual and Material Culture of Western Scandinavia, c. 800–1500. Eds. Stefka G. Eriksen, Karen Langsholt Holmqvist, and Bjørn Bandlien (Berlin-Boston: De Gruyter, 2020), s. 101-122 (SW)

Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001) (SW)

Walette, Anna, Sagans svenskar: Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år (Lund: Sekel bokförlag, 2004) (SW)

Film, TV-serier och andra medier

Eggers, Robert, The Northman (2022) (På SF anytime).

Loki (säsong 1: https://www.disneyplus.com/sv-se/series/loki/6pARMvILBGzF).

Vikings (säsong 1 och 2: https://www.tv4play.se/program/eeb24e747afa5d96948f/vikings?season=331c5c62401ef41bbd61

Valhalla (helst hela säsong 1 men framförallt avsnitt 1).

YouTube-klipp: ”US Capitol stormed: Confederate flags, viking tattoos, QAnon... Decoding the symbols” (https://www.youtube.com/watch?v=zBrzso6HZqQ).

Blogginlägg: ”Dear Twitter Gays, Please Stop Thirsting After Deplorable People” (https://medium.com/queens-of-the-bs/dear-twitter-gays-please-stop-thirsting-after-deplorable-people-ae957465742b).

Podcast: ”Vikings Are Gay”, avsnitt: ”Thor the Bride” (https://anchor.fm/amy-jefford-franks/episodes/Thor-the-Bride-ecsclr/a-a1v0loc).

Rekommenderat extramaterial

Thor (Kenneth Branagh, 2011).

Thor: The Dark World (Alan Taylor, 2013).

Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017).

Thor: Love and Thunder (Taika Waititi, 2022)

+ övriga filmer ur Marvel Cinematic Universe där karaktärerna Thor och Loki medverkar, till exempel Avengers (Joss Whedon, 2012).

Last Kingdom, säsong 1 Netflix.

Beforingers säsong 1 HBO.