Litteratur

Matematik 1, årskurs 4-6, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: Programrådet för grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6

Litteraturlista HT21

MATEMATIK 1, MA000G, 7,5 hp

Period 4

Startdatum: (v.48) 2021-12-03

Slutdatum: (v.2) 2022-01-16

Antal studenter: ca 60

Ansvarig utbildningsadministrat√∂r: Felicia Fernelius        

Totalt antal sidor:  Ca. 1000 s. exklusive vetenskapliga artiklar/√∂vningar och l√§roplanen

 

1001, MATEMATIK 1, Skolans matematik 7,5 hp


Startdatum: (v.48) 2021-12-03              MARKERA: F√∂r√§ndrad / Of√∂r√§ndrad

Slutdatum: (v.2) 2022-01-16

Delkursansvarig lärare: Mariann Kuusivuori

 

Obligatorisk kurslitteratur:


Bj√∂rklund, Eva (2018) Undervisa matematik ‚Äď genomg√•ngar, strategier, tips och aktiviteter, √•k 4-6 Stockholm: Sanoma utbildning (125 s)

Karlsson, Natalia & Kilborn, Wiggo. (2015). Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6. Malmö: Gleerup Utbildning. (kap 1-4, 144 s.)

Karlsson, Natalia & Kilborn, Wiggo. (2017). Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter. Diagnos och uppföljning inom områdena aritmetik och algebra. Göteborg: Göteborgs universitet. NCM. (103 s.)

Kilborn, Wiggo. (2014). Om tal i bråk - och decimalform - en röd tråd. Göteborg: NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet. (34 s.)

Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare (2:a upplagan 2017). Lund: Studentlitteratur AB. (308 s.)

Skolverket (u.å). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017). (40 s.) [Elektronisk resurs]

Skolverket (u.å). Skolverkets rapport 448 (2016). TIMSS 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. (89s.) [Elektronisk resurs]


Därtill tillkommer vetenskapliga artiklar och övningar ca 100 sidor.

Referenslitteratur:


Skolverket (u. √•.). L√§roplan f√∂r grundskolan, f√∂rskoleklassen och fritidshemmet 2011 senast reviderad upplaga  Stockholm: Skolverket. [Elektronisk resurs]

Karlsson, N. & Kilborn, W. (2014). Grundläggande algebra, funktioner, sannolikhetslära och statistik. Matematikdidaktik för lärare. Lund. Studentlitteratur. (kapitel 1, 2, 3, 4 och 5, 110 s.)

Löwing, M & Kilborn, W. (2003). Huvudräkning. En inkörsport till matematiken. Lund: Studentlitteratur AB.