Litteratur

Klimatförändringar och hållbarhetsomställning, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: Programrådet för Masterprogram i miljövetenskap

Hannah, L. 2021. Climate Change Biology. 3rd edition. eBook ISBN: 9780081029763.


Articles and handouts will be distributed on the course web or in class.