Litteratur

Samtida debatt inom utvecklings-och hållbarhetsstudier, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: Programrådet för Masterprogram i miljövetenskap

Nightingale, A. (ed.) 2019. Environment and Sustainability in a Globalizing World. Routledge, New York.280 pp. ISBN 978-0-7656-4644-6.


Articles and handouts will be distributed on the course web or in class.