Litteratur

Polisiärt arbete 1, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-10
Beslutad av: Kursplanenämnden vid Institutionen för polisiärt arbete

Polisen i samhället


1. Allmän kurslitteratur

Ask, S. (2013). Skrivande polis. Lund: Studentlitteratur. 103 sidor. Återkommande i utbildningen. Valda delar.

Berggren, N-O. & Munck, J. (senaste upplagan). Polislagen: En kommentar. Stockholm: Norstedts Juridik. Valda delar. 15 sidor. Återkommande i utbildningen.

Börjesson, M. & Rehn, A. (2009). Makt. Malmö: Liber, 120 sidor.

Dahl, R. A. (2005). What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require? Political Science Quarterly, 120 (2), ss. 187-197. 10 sidor. (Elektronisk) http://www.jstor.org/stable/pdf/20202514.pdf?acceptTC=true

Guidikova, I. (2010). General introduction. I: Kleinsorge T.A.J (red.) Council of Europe Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 5 sidor. (Elektronisk)

Ivarsson Westerberg, A. (2017). Reformer som en väg framåt. I Ivarsson Westerberg, A. (red.) Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan. Rapport från förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen. Huddinge: Södertörns Högskola. 20 sidor. (Elektronisk) Tillgänglig via studiewebben.

Ivarsson Westerberg, A. & Nordström, A. (2019). Från polisprofessionell verksamhetstillsyn till standardiserad internrevision. I: B. Jacobsson, J. Pierre & G. Sundström (red.) Granskningssamhället. Offentliga verksamheter under lupp. Lund: Studentlitteratur. 30 sidor. Tillgänglig via studiewebben.

Lappalainen, T. (2017). Världens första medborgare. Om statens uppkomst i det antika Grekland. Falun: Lind & Co, ss. 89-101. 13 sidor. Tillgänglig vi studiewebben.

Larsson, P., Granér, R. & Gundhus, H.O.I (red.) (2016). Polisvetenskap: En introduktion. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1-5 + 9-11. Ca 240 sidor.

Lind, A-S. & Namli, E. (red.) (2017). Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur, kapitel 1-8. 180 sidor.

Lundquist, L. (1999R.). Ämbetsm√§nnen som demokratins v√§ktare. I: Amn√•, E. (red) Maktdelning. Demokratiutredningens forskarvolym I, SOU 1999:76. 30 sidor. (Elektronisk)

Olsson, J. (2013) Fr√•n sj√§lvskydd till akademisk teori ‚Äď att f√∂rena den polisi√§ra och akademiska v√§rlden. I: Eklund N. & Landstr√∂m L. (red.) Polisen ‚Äďverksamhet och arbete Liber: Malm√∂. 18 sidor. Tillg√§nglig via studiewebben.

Petersson, O. (2018). Statsbyggnad. Den offentliga maktens organisation. Lund: Studentlitteratur. 112 sidor.

Van Craen, M. (2013). Explaining Majority and Minority Trust in the Police. Justice Quarterly 30(6), ss. 1042-1067. 20 sidor. (Elektronisk). http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07418825.2011.649295

Wendt Höjer, M. (2002). Rädslans politik. Våld och sexualitet i den svenska demokratin. Malmö: Liber Ekonomi, Akademisk avhandling, ss. 7-22, 15 sidor. (Elektronisk)


En egen vald vetenskaplig artikel tillkommer. Upp till 30 sidor.


2. Föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer

Europadomstolen för mänskliga rättigheter (2007). 50 frågor om domstolen Strasbourg: Council of Europe. 12 sidor. Tillgänglig via studiewebben.

Polismyndigheten (2015). PM 2015:2 Polismyndighetens Värdegrund. 1 sida. Tillgänglig via studiewebben.

Regeringskansliet. Värdegrundsdelegationen (2013). Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. 36 sidor. (Elektronisk)


3. Lagtext

Polislagen

Regeringsformen


Därtill kan 100 sidor annat material i form av artiklar, rättsfall, utdrag ur litteratur m.m. tillkomma.

Totalt: ca 1000 sidor


Juridikens grunder


1. Allmän kurslitteratur

Dahlström, M., Westerlund, G. & Wredenfeldt, C. (2015). Civilrätt för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet. 3:e upplagan. Stockholm: Jure förlag. Ca 200 sidor.

Johansson S., Trost H., Tr√§skman P O. & Wennberg S. (2019). Brottsbalken: en kommentar. Del 2 (13-24 kap.): brotten mot allm√§nheten och staten m.m. (studentutg√•va 9). Stockholm: Norstedts Juridik. Ca 800 sidor. Återkommande i utbildningen.

Tr√§skman P. O. & Wennberg S. (2019). Brottsbalken: en kommentar. Del 1 (1-12 kap.): brotten mot person och f√∂rm√∂genhetsbrotten m.m. (studentutg√•va 9). Stockholm: Norstedts Juridik. Ca 800 sidor. Återkommande i utbildningen.

Zetterström, S. & Lind, A-S. (2021). Offentlig rätt. 4:e upplagan. Stockholm: Liber AB. Ca 300 sidor.

Ågren, J. (2018). Brott och straff. En grundbok i straffr√§tt. Stockholm: Norstedts Juridik. Ca 130 sidor.


Totalt: ca 630 sidor samt ca 1600 sidor kommenterad lagtext.


2. Lagtext

Valfri lagtextsamling från 2021.


3.Övrigt

För all kurslitteratur gäller den senaste upplagan av boken. Därtill kan 100 sidor annat material i form av artiklar, rättsfall, utdrag ur litteratur m.m. tillkomma.


Brott och samhälle


1. Allmän kurslitteratur

B√§ckman, O., Hjalmarsson, R., Lindquist, J. M. & Pettersson, T. (2018). K√∂nsskillnader i brottslighet ‚Äď hur kan de f√∂rklaras? Ekonomisk Debatt, 46(4), ss. 67-78. 12 sidor. (Elektronisk)

Estrada, F. (2017). Ungdomsbrottslighetens utveckling, omfattning och struktur. I Estrada, F. & Flyghed, J. (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur, ss. 27-58. 32 sidor. (Antologin är återkommande i utbildningen.)

Estrada, F. (2017). Ungdomsvåld: uppmärksamhet och reaktion. I Estrada, F. & Flyghed, J. (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur, ss. 343-366. 24 sidor. (Antologin är återkommande i utbildningen.)

Estrada, F. & Flyghed, J. (2017). Inledning. I Estrada, F. & Flyghed, J. (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur, ss. 13-22. 10 sidor. (Antologin är återkommande i utbildningen.)

Gundhus, H.O.I. (2016). Förebyggande polisarbete - mellan kriminalitetskontroll och trygghet. I Larsson, P., Granér, R. & Gundhus H.O.I (red.). Polisvetenskap: En introduktion. Lund: Studentlitteratur, ss. 189-220. 32 sidor. (Antologin är återkommande i utbildningen.)

Hammarlund, J. & Andersson Schwarz, J. (2018). Bilder av mord-presstexter om dödligt våld i Sverige 2001-2017. I Andersson Schwarz, J., Frigyes, P., Hammarlund, J., Johansson, B., Rapacioli, P., Selin, H., Stenberg, J. & Truedson, L. (red.). Sverigebilden-om journalistik och verklighet. Stockholm: Institutet för mediestudier, ss. 15-38. 24 sidor.

von Hofer, H. (2011). Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750-2010 (rapport 2011:3). Stockholm: Kriminologiska institutionen. Läses: ss. vii-xiv. 8 sidor. (Elektronisk)

von Hofer, H. (2017). Åtg√§rder mot ungdomsbrottslighet. I Estrada, F. & Flyghed, J. (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Fj√§rde upplagan, Lund: Studentlitteratur, ss. 291-304. 14 sidor. (Antologin √§r √•terkommande i utbildningen)

Holmberg, L. (2016). Vad gör polisen? I Larsson, P., Granér, R. & Gundhus H.O.I. (red.) Polisvetenskap: En introduktion. Lund: Studentlitteratur, ss. 161-188. 28 sidor. (Antologin är återkommande i utbildningen.)

Pettersson, T. (2017). Genusperspektiv inom svensk forskning om ungdomsbrottslighet. I Estrada, F. & Flyghed, J. (red.) Den svenska ungdomsbrottsligheten. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur, ss. 63-86. 24 sidor. (Antologin är återkommande i utbildningen.)

Sarnecki, J. (2006). Strukturell diskriminering i r√§ttsv√§sendet p√• grund av etnisk och religi√∂s tillh√∂righet: En introduktion och sammanfattning. I Sarnecki, J. (red.) Är r√§ttvisan r√§ttvis? Tio perspektiv p√• diskriminering av etniska och religi√∂sa minoriteter inom r√§ttssystemet (SOU 2006:30). Stockholm: Fritzes, ss. 9-38. 30 sidor.

Sarnecki, J. & Carlsson, C. (2020). Introduktion till kriminologi. 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker. Upplaga 2, Lund: Studentlitteratur. Valda delar, ca 350 sidor.

Sarnecki, J. & Carlsson, C. (2021). Introduktion till kriminologi Volym II: 2 Straff och prevention. 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur. Läses: ss. 11-156, 211-214. 151 sidor.


Totalt: ca 739 sidor.


2. Övrigt

Material i form av filmer, radioinslag och TV- inslag m.m. kan tillkomma.

Därtill kan 200 sidor annat material i form av artiklar, rättsfall, utdrag ur litteratur m.m. tillkomma.


Poliskunskap och polisiär tjänstefärdighet 1


1. Allmän kurslitteratur

Berggren, N-O. & Munck, J. (senaste upplagan). Polislagen: En kommentar. Stockholm: Norstedts Juridik. Valda delar, ca 90 sidor. Återkommande i utbildningen.

Granér, R. & Knutsson, M. (2011). Etik i polisarbete. Lund: Studentlitteratur. 142 sidor.

HLR-rådets webbutbildning i Hjärt- och lungräddning (D-HLR). (Elektronisk)

Nilsson, B. (2016). Samspel i grupp. Introduktion till gruppdynamik. Studentlitteratur. Ca 170 sidor.

Polishögskolan (2014). Polisiär konflikthantering. Solna: Polishögskolan, ss. kap 1, 4-6. 104 sidor. (Elektronisk)

Thiblin, I. (2011). Dödsfall vid polisingripande - Riskfaktorer och rekommendationer. (PHS serie i polisiärt arbete 2011:1). Solna: Polishögskolan. 72 sidor. (Elektronisk)

Thunholm, P. (2011). Lag om omh√§ndertagande av berusade LOB ‚Äď En v√•rdlag eller ett maktmedel? V√§xj√∂: Polisutbildningen, ss. 13-28. 16 sidor. (Elektronisk)


2. Föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer

Sig Sauers instruktionsbok. 50 sidor. (Elektronisk)


Totalt: ca 644 sidor


Därtill kan högst 200 sidor annat material i form av artiklar, rättsfall, utdrag ur litteratur m.m. tillkomma.