Litteratur

Psykologi B, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-05-03
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r psykologi

Period 1: Interkulturell psykologi

 

Obligatorisk kurslitteratur

Heine, S. (senaste upplagan) Cultural psychology. New York, NY: W.W. Norton and Company. (510 sidor)

Langemar, P. (senaste upplagan) Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Stockholm: Liber. (216 sidor)

 

 

Period 2: Metod och dataanalys I

 

Obligatorisk kurslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber.

Howitt, D., & Cramer, D. (senaste upplagan). Research methods in psychology. New York: Pearson.

 

Referenslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan) Statistik för beteendevetare: övningsbok. Liber.

 

 

Period 3: Kreativitetens psykologi

 

Obligatorisk kurslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber. (totalt 30 sidor)

Kaufman, J.C. & Sternberg R.J (Eds). (2021). Creativity: An Introduction. Cambridge University Press.

 

 

 

Period 4: Arbets- och organisationspsykologi

 

Obligatorisk kurslitteratur

Arnold, J., Randall, R. et al. (senaste upplagan). Work psychology. Harlow: Prentice Hall.

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber.

Tillkommer artiklar om ca 80 sidor.

 

Referenslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: övningsbok. Stockholm: Liber.