Litteratur

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-04
Beslutad av: Ämnesr√•det i Religionsvetenskap, D.nr. 1796-2.1.1-2021

Delkurs Introduktion till Religionsvetenskap, 4 hp

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. (Red.)(2010). Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Kantola, Taina & Warring, Lennart (2019). Arvet och arvtagarna: fem tusen år av mesopotamisk lärdomshistoria. [Ny upplaga] Stockholm: Natur & Kultur

Larsson, Göran & Sorgenfrei, Simon (2019). Religion. Stockholm: Liber (102 s.)

+ Seminariematerial tillkommer

Delkurs Judendom, kristendom och islam, 12 hp

Moment: Judendom, 4 hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det m√•ngreligi√∂sa Sverige: ett landskap i f√∂r√§ndring. (Urval)

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. Red. Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad, 2010. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Groth, Bente (2002). Judendomen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och kultur (340 s.)

Källtexter:

Bibel 2000 (Valda delar, totalt 100 s.)

+ Seminarie- och arbetsmaterial tillkommer

Moment: Kristendom, 4 hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det m√•ngreligi√∂sa Sverige: ett landskap i f√∂r√§ndring. (Urval)

Rasmussen, Tarald och Thomassen, Einar (2007). Kristendomen: en historisk introduktion. Skellefteå: Artos (400 s.)

Skönlitterärt verk (läs en av följande):

- Enquist, P.O: Lewis resa. Stockholm: Norstedts.

- Falkenland, Christine (2003). Öde. Stockholm: Wahlstr√∂m & Widstrand

- Tara Westover, Allt jag fått lära mig. Natur & Kultur, 2019

Källtexter:

Bibel 2000 (Valda delar, totalt 100 s.)

För IKF:

Einstein, Maria. (2008). Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age (Media, Religion and Culture)

+ Seminarie- och arbetsmaterial tillkommer

Moment: Islam, 4 hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det m√•ngreligi√∂sa Sverige: ett landskap i f√∂r√§ndring. (Urval)

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. (Red.)(2010). Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad. Tillg online: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Bernström, Knut. (1998). Koranens budskap. Stockholm: Proprius (eller annan upplaga)

Fleet, Kate et al. Encyclopedia of Islam THREE, Brill Online Reference Works (e-resurs)

Olsson, Susanne & Simon Sorgenfrei (2021). Islam ‚Äď en religionsvetenskaplig introduktion. Andra, reviderade upplagan. Stockholm, Liber Ny ut√∂kad upplaga

+ Seminariematerial tillkommer


Delkurs Syd- och Östasiens religioner, 8 hp

Moment: Hinduism och Sydasiens religioner, 4 hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det m√•ngreligi√∂sa Sverige: ett landskap i f√∂r√§ndring. (Urval)

Goldman, Anita. (2005). ‚ÄĚAtt kl√§ av sig allt: om h√§ngivenhetens helgonpoeter i det medeltida Indien‚ÄĚ i Guds √§lskarinnor: om h√§ngivna kvinnor i en livr√§dd v√§rld. Stockholm: Natur och kultur. (s 161-192) 31 s.

Jacobsen, Knut A. (2004). Hinduismen: Historia, tradition, mångfald. Stockholm: Natur och Kultur. (393 s.)

Rodrigues, Hilary. (2017) ‚ÄúTantra‚ÄĚ ur Introducing Hinduism. London och New York: Routledge. (s 268‚Äď281) 13 s.

Schalk, Peter. (1996). ‚ÄúSikhismen‚ÄĚ. I: Religionshistoria‚ÄďRitualer, Mytologi, Ikonografi. Red.: Tim Jensen, Mikael Rothstein, J√łrgen Podemann S√łrensen. Nora: Nya Doxa

Referenslitteratur:

Broo, Måns (2010). Hinduismens Heliga Skrifter. Stockholm: Atlantis

+ Seminariematerial tillkommer

Moment: Buddhism och östasiens religioner, 4 hp

Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det m√•ngreligi√∂sa Sverige: ett landskap i f√∂r√§ndring. (Urval)

Andersen, Poul. (1996). ‚ÄúKinesiska religioner‚ÄĚ. I: Religionshistoria‚ÄďRitualer, Mytologi, Ikonografi. Red.: Tim Jensen, Mikael Rothstein, J√łrgen Podemann S√łrensen. Nora: Nya Doxa

Jacobsen, Knut A. (2002). Buddhismen: Religion, historia, liv. Stockholm: Natur och Kultur. (318 s)

S√∂rensen, J√∂rgen Podemann. (1996). ‚ÄúShinto‚ÄĚ. I: Religionshistoria‚ÄďRitualer, Mytologi, Ikonografi. Red.: Tim Jensen, Mikael Rothstein, J√łrgen Podemann S√łrensen. Nora: Nya Doxa

+ Seminariematerial tillkommer


Delkurs Nyreligiositet och sekularitet, 6 hp

Bangstad, Sindre (2012). Vad är sekularism? Ur Sekularismens ansikten. Lund: Studentlitteratur. (s 23-37) 14 s.

Bogdan, Henrik (2009) New Age och nya religi√∂sa r√∂relser. I: Det m√•ngreligi√∂sa Sverige. Red.: Åke Sander & Daniel Andersson. Lund: Studentlitteratur. (kap 10)

Faxneld, Per (2020) Det ockulta sekelskiftet, Stockholm: Volante, 237 s.

Faxneld, Per (2013) ‚ÄĚThe Devil is red: Socialist satanism in the nineteenth century‚ÄĚ I Numen vol 60, nr. 5-6, s. 528-558, 30 s.

Faxneld, Per (2016) ‚ÄĚF√∂rnuftet √§r en d√•lig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom √∂stasiatiska kampkonster i V√§st‚ÄĚ, Aura: Tidskrift f√∂r akademiska studier av nyreligiositet, Vol. 8, sid. 57‚Äď8

Frisk, Liselotte och Åkerb√§ck, Peter (2013). Den mediterande dalah√§sten: Religion p√• nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: Dialogos. 240 s.

Moberg, Jessica (2015) ‚ÄĚHems√∂kta hus och medielogikens sp√∂ken: Spiritualistiska mediers intr√§de i svensk television under 2000-talet‚ÄĚ, Aura: Tidskrift f√∂r akademiska studier av nyreligiositet, vol. 7, sid. 5-35. 30 s.

Sander, Åke & Daniel Andersson (2015) ‚ÄĚModernitet‚ÄĚ & ‚ÄĚUpplysningstraditionerna‚ÄĚ& ‚ÄĚSen- eller Postmodernitet.‚ÄĚ I: Det m√•ngreligi√∂sa Sverige. Red.: Åke Sander & Daniel Andersson. Lund: Studentlitteratur. (s 67-80) 13 s.

Thurfjell, David (2016) Det gudlösa folket. Stockholm: Molin & Sorgenfrei. (Kap 1, 3, 4)

Källtexter:

Dawkins, Richard (2007) Illusionen om Gud. Stockholm: Leopard (eller annan utgåva)

Lindenfors, Patrik & Christer Sturmark (2015) Vad betyder humanism? Ur Sekulär humanism: förnuft, omtanke, ansvar. Förbundet Humanisterna. (s 15-28) 13 s.

+ Skönlitterärt verk som väljs i samråd med lärare

+ Seminariematerial tillkommer