Litteratur

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-02
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Religionsvetenskap, Dnr. 3874-2.1.1-2023

 

 

DELKURS 1: INTRODUKTION TILL RELIGIONSVETENSKAP, 4 hp


Burén, Ann af (2023). NÀrhet och distans: religionsvetenskapliga essÀer. Göteborg: Makadam


Thurfjell, David (2023). En lockton i ödemarken: om mÀnniskans förmÄga att besjÀla vÀrlden. Stockholm: Norstedts

+ Seminariematerial tillkommer


DELKURS 2: JUDENDOM, KRISTENDOM OCH ISLAM, 12 hp


MOMENT: JUDENDOM


Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det mĂ„ngreligiösa Sverige: ett landskap i förĂ€ndring. (Urval)

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. Red. MÀnniskor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad, 2010. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)

Fischel, Walter Joseph et al. 2007. ”Bene Israel”. Encyclopaedia Judaica, vol. 3, 2nd ed., 6 sidor. (Elektroniskt via SöderScholar)


Groth, Bente (2002). Judendomen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och kultur, 340 s.


Semi, Emanuela Trevisan et al. 2007. “Beta Israel”, Encyclopaedia Judaica, vol. 3, 2nd ed., 11 sidor (Elektroniskt via SöderScholar)

 

KĂ€lltexter:

Bibel 2000 (Valda delar, totalt 100 s.)

+ Seminarie- och arbetsmaterial tillkommer

MOMENT: KRISTENDOM


Andersson, Daniel & Sander, Åke (Red.)(2015). Det mĂ„ngreligiösa Sverige: ett landskap i förĂ€ndring. (Urval)  


Rasmussen, Tarald och Thomassen, Einar (2007). Kristendomen: en historisk introduktion. SkellefteĂ„: Artos, 400 s. 

 

SkönlitterÀrt verk (lÀs en av följande):

 

·        Enquist, P.O: Lewis resa. Stockholm: Norstedts. 

·        Falkenland, Christine. Öde. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

·        Heltne, Johan. Sympati för djĂ€vulen. Stockholm: Fri tanke 

·        Larsmo. Ola. Översten. Stockholm: Kaunitz-Olsson 


KĂ€lltexter: 

Bibel 2000 (Valda delar, totalt 100 s.) 


+ Seminarie- och arbetsmaterial tillkommer 


MOMENT: ISLAM

Arvidsson, Stefan och Jonas Svensson. (Red.)(2010). MÀnniskor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap. Högskolan i Halmstad. Tillg online:

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (Valda delar)


Bernström, Knut. (1998). Koranens budskap. Stockholm: Proprius (eller annan upplaga)

Fleet, Kate et al. Encyclopedia of Islam THREE, Brill Online Reference Works (e-resurs)


Olsson, Susanne & Simon Sorgenfrei (2021). Islam – en religionsvetenskaplig introduktion. Andra, reviderade upplagan. Stockholm, Liber


Sorgenfrei, Simon (2018). Islam i Sverige: de första 1300 Ären. Bromma: Myndigheten för stöd till trossamfund (i urval)


+Seminariematerial tillkommer

DELKURS 3: SYD- OCH ÖSTASIENS RELIGIONER, 8 hp

MOMENT: HINDUISM


Eck, Diana L. (1996). Darśan: det gudomliga skĂ„dandet : en introduktion till hinduisk ikonografi. Nora: Nya Doxa (Urval)


Goldman, Anita. (2005). ”Att klĂ€ av sig allt: om hĂ€ngivenhetens helgonpoeter i det medeltida Indien” i Guds Ă€lskarinnor: om hĂ€ngivna kvinnor i en livrĂ€dd vĂ€rld. Stockholm: Natur och kultur. (s 161-192) 31 s.

 

Jacobsen, Knut A. (2004). Hinduismen: Historia, tradition, mÄngfald. Stockholm: Natur och Kultur. 393 s.


Jacobsen, Knut A. (2014) Hinduism and Globalization. I: Routledge Handbook of Religions in Asia. Red.: Turner, BS, & Salemink, O. London: Taylor & Francis Group. (s 359–372)


Rodrigues, Hilary. (2017). Tantra: I: Introducing Hinduism. London och New York: Routledge. (s 268–281) (13 s)


RosĂ©n-Hockersmith, Eva (2015). Hinduer och hinduism. I: Det mĂ„ngreligiösa Sverige. Red.: Andersson, Daniel & Sander, Åke. Lund: Studentlitteratur. (s 141-202), 61 s.


Referenslitteratur:


Broo, MĂ„ns (2010). Hinduismens heliga skrifter. Stockholm: Atlantis

+ Seminariematerial tillkommer


MOMENT: BUDDHISM


Jacobsen, Knut A. (2002). Buddhismen: Religion, historia, liv. Stockholm: Natur och Kultur. (318 s)


Plank, Katarina (2015). Buddhister och buddhism. I: Det mĂ„ngreligiösa Sverige. Red.: Andersson, Daniel & Sander, Åke. Lund: Studentlitteratur. (s 203–262), 59 s.


+ Seminariematerial tillkommer


DELKURS 4: NYRELIGIOSITET OCH SEKULARITET, 6 hp

Bangstad, Sindre (2012). Vad Àr sekularism? Ur Sekularismens ansikten. Lund: Studentlitteratur. (s 23-37)

Bogdan, Henrik (2009) New Age och nya religiösa rörelser. I: Det mĂ„ngreligiösa Sverige. Red.: Åke Sander & Daniel Andersson. Lund: Studentlitteratur. (kap 10)

Faxneld, Per (2020) Det ockulta sekelskiftet, Stockholm: Volante, 237 s.

Faxneld, Per (2013) ”The Devil is red: Socialist satanism in the nineteenth century” I Numen vol 60, nr. 5-6, s. 528-558, 30 s.


Faxneld, Per (2016) ”Förnuftet Ă€r en dĂ„lig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i VĂ€st”, Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, Vol. 8, sid. 57–8

Frisk, Liselotte och ÅkerbĂ€ck, Peter (2013). Den mediterande dalahĂ€sten: Religion pĂ„ nya arenor i samtidens Sverige. Stockholm: Dialogos. 240 s.


Moberg, Jessica (2015) ”Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers intrĂ€de i svensk television under 2000-talet”, Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, vol. 7, sid. 5-35, 30 s.

 

Sander, Åke & Daniel Andersson (2015) ”Modernitet” & ”Upplysningstraditionerna”& ”Sen- eller Postmodernitet.” I: Det mĂ„ngreligiösa Sverige. Red.: Åke Sander & Daniel Andersson. Lund: Studentlitteratur. (s 67-80), 13 s

Thurfjell, David (2016) Det gudlösa folket. Stockholm: Molin & Sorgenfrei. (Kap 1, 3, 4)


Thurfjell, D., and Willander, E. (2021). Muslims by Ascription: On Post-Lutheran Secularity and Muslim Immigrants. Numen 68, 4, 307-335, Available From: Brill https://doi.org/10.1163/15685276-12341626


Thurfjell, David & Willander, Erika (2023). Post-muslimer: Om sekularitet i ett mÄngreligiöst Sverige. Bromma: Myndigheten för stöd till trossamfund. TillgÀnglig online.


KĂ€lltexter:

Dawkins, Richard (2007) Illusionen om Gud. Stockholm: Leopard (eller annan utgÄva)

Lindenfors, Patrik & Christer Sturmark (2015) Vad betyder humanism? Ur SekulÀr humanism: förnuft, omtanke, ansvar. Förbundet Humanisterna. (s 15-28)


+ Seminariematerial tillkommer