Litteratur

Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-21
Beslutad av: Ämnes- och programr√•det f√∂r socialt arbete och Socionomprogrammet

B√∂rjeson B. & B√∂rjeson M. (2015) F√∂rst√• socialt arbete (3 uppl.). Stockholm: Liber. (f√∂rutom kap. ‚ÄĚLSS ‚Äď v√§rldens b√§sta lag‚ÄĚ, som ing√•r i annan kurs)

Eriksson L.T. (2018) Kritiskt tänkande (3uppl.). Malmö: Liber. (Valda delar, återkommer i senare kurser)

Hare I. (2004) Defining social work for the 21st century. The International Federation of Social Workers‚Äô revised definition of social work. International Social Work 47(3): 407‚Äď424. (finns p√• kurswebben)

Kollind A.K. (2003) Kvinnor och socialt arbete -vid √∂verg√•ngen fr√•n filantropi till profession Socialvetenskaplig tidskrift nr. 2‚Äď3: 172‚Äď192. (finns p√• kurswebben)

Meeuwisse A. & Swärd H. (2013) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur. (valda delar, boken återkommer i senare kurser)

Pettersson U. (2014) Tre decennier med socialtjänstlagen. Utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups.

Svensson K., Johnsson E. & Laanemets L. (2008) Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur.

En vetenskaplig artikel som studenterna väljer enskilt tillkommer.

Ytterligare några korta texter kan tillkomma.