Litteratur

Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-15
Beslutad av: Programrådet för Socionomprogrammet

Blomstr√∂m V. & Wennerberg J. (2021). Akademiskt l√§sande och skrivande. Lund: Studentlitteratur (i urval)

B√∂rjeson B. & B√∂rjeson M. (2015). F√∂rst√• socialt arbete (3 uppl.). Stockholm: Liber. (365 sid) 

Hare I. (2004). Defining social work for the 21st century. The International Federation of Social Workers‚Äô revised definition of social work. International Social Work 47(3): 407‚Äď424. (finns p√• kurswebben) (18 sid)

Kollind A.K. (2003). Kvinnor och socialt arbete - vid √∂verg√•ngen fr√•n filantropi till profession. Socialvetenskaplig tidskrift 10(2‚Äď3): 172‚Äď192 (finns p√• kurswebben) (21 sid)

Meeuwisse A. & Swärd H. (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur. (210 sid)

Pettersson, U. (2014). Tre decennier med socialtjänstlagen. Utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups. (148 sid)

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2021). Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete (2 uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. (220 sid)


En vetenskaplig artikel som studenten väljer enskilt tillkommer.

Ytterligare några korta texter kan tillkomma.