Litteratur

Välfärdspolitik och social omsorg, 7 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-15
Beslutad av: Programrådet för Socionomprogrammet

Andersson, L. (2013) Socialgerontologi. Andersson, L. (red.). Kapitel 2, 9 och 11 (totalt 80 sidor)

 

Alinia, M & Songur, W. (2019) Socialt arbete i storstaden – villkor och praktik. Alinia, M & Songur, W. (red.) Malmö: Liber. Kapitel 7 och 8 (totalt 17 sidor)

 

 

Börjeson, B. & Börjeson, M. (2015). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber Sid. 154–167

 (totalt 13 sidor)

 

 

Hajighasemi, A (2019), European Welfare States and Globalization. Strategies in an Era of Economic Restructuring. Edward Elgar Publishing Inc. (sid 13-79) (totalt 66 sidor)

 

Hajighasemi, A (2004), Transformation of the Swedish Welfare System: Fact or Fiction. Södertörns högskola (ett par kapitel)

 

Hajighasemi, A. and Oghazi, P. (2022). Outcomes of Swedish Migration and Economics of the Welfare System, Economic Research, 35(1): 986-1010.

 

Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker Malmö: Liber. Kapitel 3, 4,7, 9

(totalt 58 sidor)

 

Lindqvist, R. (2022). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerup (197 sidor)

 

Palmblad, E. (2002). “Normality, confession and identity.”. Scandinavian Journal of Disability Research, 4:2, p 95-117.

 

Parsland, E. (2023). Ethnicising activation as a standard story in a Swedish municipal labour market programme, Nordic Social Work Research, 2023.

 

Peuravaara, K. (2013) “Theorizing the body: conceptions of disability, gender and normality”, Disability & Society, 28:3, 408-417

 

SCB (2019). Integration – En beskrivning av läget i Sverige. Rapport 6. Stockholm:

SCB. (Laddas ned på SCB hemsida).

 

Songur, W. (2019)” Older migrants’ use of elderly care in Sweden: family affects choice between home help services and special housing”. European Journal of Social Work. Länk: https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1639628

 

SCB (2018). På tal om kvinnor och män. Örebro: SCB. Sidan. (Laddas ned på SCB hemsida).

 

Socialstyrelsen (2023). Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2020 (totalt 3 sidor) (Laddas ner på Socialstyrelsens hemsida).

 

Swärd, H., Edelbalk, P. G., Wadensjö, E. (2013), Vägar till välfärd: Idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. 1. Uppl.: Stockholm: Liber. Kapitel 1, 2, 8,10, 15 (totalt 59 sidor)

 

Sainsbury, D. (2006). “Immigrants' social rights in comparative perspective: welfare regimes, forms in immigration and immigration policy regimes”, i Journal of European Social Policy 2006 16: 229. (15 sidor).