Litteratur

Kreativt skrivande B, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: Program- och ämnesråd för svenska

Dokumentärt skrivande 

Eriksson, Gunnar (1997). Att inte skilja pĂĄ sak och person: Ett utkast till ett utkast till en biografisk metod. I: Åkerman, Sune & Ambjörnsson, Ronny (red.) Att skriva människan. Stockholm: Carlssons, s. 103–120. 

hooks, bell (1989). Writing autobiography. I: Talking Back. Boston MA: South End Press, s. 155–159. 

Larsson b, Lisbeth (2010). Självbiografi, autofiktion, testimony, life writing. I: Tidskrift för genusvetenskap nr. 4, s. 5–21. (Elektronisk resurs.) 

Lee, Hermione (2009). Biography: a short introduction. Oxford: Oxford University press, s. 1–18. 

Luthersson, Peter (2010). Om konsten att skriva biografier. I: Företagsminnen: Historia om näringslivets människor, idĂ©er, produkter och händelser, 2010:4, s. 9 – 12. 

Mazzarella, Merete (2013). Att berätta sig själv. Stockholm: Forum. (175 s.) 

Reiffenrath, Tanja (2015). Rewriting Cure: Autobiography as Therapy and Discursive Practice. I Shands, Kerstin W. et.al (red.) Writing the Self: Essays on Autobiography and Autofiction. Huddinge: Södertörns högskoa, s. 359–368. (Elektronisk resurs.) 

Sarrimo, Cristine (2010). Liza Marklund och den feministiska litteraturfabriken. I: Tidskrift för genusvetenskap nr. 4, s. 79–106. (Elektronisk resurs.) 

Sarrimo, Cristine. 2021. Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna. Makadam. S. 121–136. 

En valfri av följande läses: 

Alexijevitj, Svetlana (2013). Kriget har inget kvinnligt ansikte. Stockholm: Ersatz. 

Burman, Carina (2016). Vi romantiska resenärer: Med Ellen Rydelius i Rom. Stockholm: Natur och Kultur. 

CombĂĽchen, Sigrid (2014). Den umbärliga: om Ida Bäckmann. Stockholm: Norstedts. 

Lagercrantz, Olof (1985). Strindberg. Stockholm: Wahlström & Wistrand. 

Lundgren, Kristina (2014). Barrikaden valde mig: Ada Nilsson läkare i kvinnokampen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Oates, Joyce Carol (2002). Blonde. Stockholm: Bonniers. 

Ohlsson, Bengt (2012). Rekviem för John Cummings. Stockholm: Bonniers. 

Söderblom, Staffan (2002). Harry Martinson. Stockholm: Natur & Kultur. 

En valfri av följande läses: 

Ambjörnsson, Ronny (2011). Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Atlas. 

Diski, Jenny (2005). Främling pĂĄ tĂĄg eller hur jag, med vissa avbrott, rökte och dagdrömde mig fram runt Amerika. Stockholm: Alfabeta. 

Gidlund, Kristian (2013). I kroppen min. Stockholm: Forum. 

Hustvedt, Siri (2011). Den skakande kvinnan eller en historia om mina nerver. Stockholm: Norstedts. 

Ibrahimovic, Zlatan & Lagercrantz, David (2011). Jag är Zlatan Ibrahimovic: min historia. Stockholm: Bonniers. 

Linderborg, Åsa (2007). Mig äger ingen. Stockholm: Atlas. 

Nin, AnaĂŻs, Dagbok. (Valfri volym och utgĂĄva). 

Rousseau, Jean Jacques. Bekännelser. (Valfri utgĂĄva). 

Antal sidor: 300 + de tvĂĄ valfria böckerna, ungefär 6–700. 

Att skriva digitalt

Austen, Jane: Stolthet och fördom (valfri utgĂĄva).  

ChatGPT, 2023: Helgas frid. Stockholm: Novellix. 

James, E.L. Valfri bok ur Femtio nyanser-serien (alternativt Meyer, se nedan).  

Manderstedt, Lena & Palo, Annbritt (2009). Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser [Elektronisk resurs]. Tidskrift för litteraturvetenskap. 39:3–4. Tillgänglig pĂĄ Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-7946 

Meyer, Stephenie, valfri bok ur Twilight-serien (alternativt James, se ovan). 

McKnight, Lucinda. 2021. Electric Sheep? Humans, Robots, Artificial Intelligence, and the Future of Writing. Changing English, vol 28, nr. 4. S. 442–455. Tillgänglig via länken: https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/1358684X.2021.1941768?needAccess=true  

Morris, Paul, 2022: Creative Writers in a Digital Age. Swedish Teenagers´ Insights into their Extramural English Writing and the School Subject of English. [Elektronisk resurs] Mälardalen University: Mälardalen Studies in Educational Sciences. (Valda delar.) 

Olin-Scheller, Christina och Wikström, Patrik. 2010. Författande fans. Om fanfiction och elevers literacyutveckling. Lund: Studentlitteratur. s. 7–11 och 83–91.  

Stark, Jessi et al 2017: Can AI Support Fiction Writers Without Writing For Them?. Opublicerat paper, finns tillgänligt via länken: https://cdn.glitch.global/d058c114-3406-43be-8a3c-d3afff35eda2/paper26_2023.pdf 

Susanto, Henky, Woo, David James och Guo, Kai. 2023: The Role of AI in Human-AI Creative Writing for Hong Kong Secondary Students. I: International Council of Teachers of English (ICTE) Newsletter  

Dessutom:  

En valfri fanfic frĂĄn fanfiction.net (helst pĂĄ svenska)  

Antal sidor: ca 1500 (varav akademisk text: ca 150 sidor och resten skönlitterära exempeltexter). Dessutom tillkommer ett antal digitala resurser (filmer, poddar etc.) 

Att leda textsamtal

Elbow, Peter (2009). Writing with Power: techniques for mastering the writing process. New York: Oxford University Press, s. 177–277. (100 s.) 

Hallgren, Hanna (2014). NĂĄgra reflexioner och en lathund. I Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, s. 35–42. 

HammarĂ©n, Maria (2005). Skriva: En metod för reflektion. Stockholm: SantĂ©rus, s. 41–47 

Isaksson, Malin & Borrman, Pia (red.) (2013) Skrivboken: om att arbeta med skrivande och ungdomar pĂĄ bibliotek. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. (Elektronisk resurs.) 

Antal sidor: ca 130. 

Essä 

Teori:

Adorno, Theodor (2013). Essän som form. I: Arne Mellberg (red.) Essä. Göteborg: Daidalos. S. 322–342. (20 s.)  

Alsterdal, Lotte (2014). Essäskrivande som utforskning. I: Anders Burman (red.) Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge: Södertörns högskola, s. 47-73. Finns tillgänglig pĂĄ: sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718625/FULLTEXT01.pdf. (27 s.)  

HammarĂ©n, Maria (2005). Skriva, en metod för reflexion. Stockholm: SantĂ©rus. (80 s.)  

Mazzarella, Merete (2015). Om att förmedla essäistiskt. I: Ikaros, 4.15. S. 5–7.Tillgänglig här: http://www.tidskriftenikaros.fi/wp-content/uploads/arkiv/2015-4/mazzarella.pdf 

Melberg, Arne (2013). Konsten. I: Arne Mellberg (red.) Essä. Göteborg: Daidalos. S. 479–492. (14 s.)  

Stolpe, Jan (2017). Förord. I: Montaigne, Michel de. Essayer. (9 s.) Stockholm: Atlantis.  

Textexempel:

Berg, Aase (2019). Fallet Märit. Essä. (17 s.) (Elektronisk resurs.)  

Burcu, Sahin (2020). Tyst text. Blogginlägg pĂĄ Ord & bild. Finns tillgänglig:  

http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/tyst-text. (13 s.)  

Danius, Sara (2014). Proust och majonäsen. I: Sara Danius, Husmoderns död och andra texter. Stockholm: Bonniers. (7 s.) (Elektronisk resurs.)  

Engberg, Martin (2017). Löpning och litteratur: författare försvinner i spĂĄren. OBS SR, P1 Essä. (9 min.) Finns tillgänglig: https://sverigesradio.se/avsnitt/921149  

Lamb, Charles (1984/2008). Detached Thoughts on Books and Reading: An Essay. (6 s.)  

Malmsten, Bodil (2020). Bodil Malmsten om behovet av Montaigne. OBS SR, P1 Essä. Finns tillgänglig: https://sverigesradio.se/avsnitt/68333 (12 min.)  

Mazzarella, Merete (1999). Där man aldrig är ensam: om läsandets konst. Stockholm: Forum, s. 95–167 (72 s.)  

Montaigne, Michel de (2017). Om Demokritos och Herakleitos. I: Michel de Montaigne: Essayer. Stockholm: Atlantis. S. 395–399. (5 s.)  

Silkeberg, Marie (2005). AvstĂĄndsmätning. Kapitel: Om Anna Rydsted. Göteborg: Litterär gestaltning. S. 97 – 104. (8 s.)  

Sontag, Susan (2005). Skrivande som läsning. I: Susan Sontag, Där tonvikten ligger. Stockholm: Bromberg. (6 s.) (Elektronisk resurs.)  

En valfri av följande läses:  

Leandoer, Kristoffer (2020). Längta hem, längta bort. En essä om litteratur pĂĄ flykt. Stockholm: Natur & Kultur. (413 s.)  

Åsbrink, Elisabet (2018). Orden som formade Sverige. Stockholm: Natur & Kultur. (343 s.)  

Strömqvist, Liv (2019). Den rödaste rosen slĂĄr ut. Stockholm: Galago. (169 s.)  

Johannisson, Karin (2009). Melankoliska rum. Stockholm: Bonnier. (297 s.)  

Lindroth, Malin (2018). Nuckan. Stockholm: Norstedts. (117 s.)  

Smith, Zadie (2020). Aningar. Stockholm: Albert Bonniers förlag. (111 s.)  

Dessutom tillkommer ca 50 sidor text i urval av läraren.  

Referenslitteratur:

Hellspong, Lennart (u.ĂĄ.). Att skriva uppsats i retorik. Opublicerat manus. Kapitel 5–6. S. 69–82. (14 s.)  

Hellspong, Lennart (2014). Forskningsuppsatsens retorik. Lund: Studentlitteratur. Kapitel Vetenskaplig essä, 181–192. (12 s.)  

Projekt 

KnausgĂĄrd, Karl Ove (2019). Oavsiktligt: Om att läsa och skriva. Stockholm: Norstedts. (finns som e-bok) (84 s.) 

Rynell, Elisabeth (2013). Skrivandets sinne. Stockholm: Bonnier. (150 s.) 

En bok med relevans för studentens projekt väljs i samrĂĄd med läraren.  

Antal sidor: ca 600. 

Referenslitteratur:

HammarĂ©n, Maria (2005). Skriva: En metod för reflektion. Stockholm: SantĂ©rus.