Kursplan

English translation of course syllabus

Modern politisk filosofi, 7.5 högskolepoäng

(Modern political philosophy, 7.5 credits)

Kurskod 1026FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-03-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupad k√§nnedom om den moderna politiska teorins utveckling och grundl√§ggande problemst√§llningar, i synnerhet n√§r det g√§ller medborgarskap, makt, r√§ttvisa och suver√§nitet
  • redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupade kunskaper om n√•got eller n√•gra f√∂rfattarskap inom den moderna politiska filosofin
  • p√• ett kvalificerat och f√∂rdomsfritt s√§tt diskutera likheter och skillnader mellan olika filosofiska positioner och traditioner p√• det politisk-filosofiska omr√•det
  • i tal och skrift sj√§lvst√§ndigt sammanfatta, √•terskapa och kritiskt behandla en aktuell forskningsfr√•ga inom modern politisk filosofi.
  • kritiskt reflektera √∂ver och ta st√§llning i n√•gra debatter inom modern politisk filosofi
  • v√§rdera och ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
  • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett filosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt diskutera och v√§rdera den kanoniserade filosofiska traditionen
  • visa f√∂rdjupad insikt i filosofins m√∂jligheter och begr√§nsningar

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge en √∂versikt √∂ver debatter i samtida politisk filosofi utifr√•n en bakgrund av grundl√§ggande politisk-filosofiska begrepp s√•som medborgarskap, r√§ttvisa, makt och suver√§nitet samt sp√§nningen mellan r√§ttviseteorier och kommunitarism. Kursen j√§mf√∂r centrala t√§nkare och teorier inom den moderna politiska filosofin. Teman som behandlas √§r globaliseringens inverkan och m√∂jligheten till att formulera en universell politisk teori, med utg√•ngspunkt i moderna id√©er om exempelvis den politiska gemenskapens fundament, ‚ÄĚmultituden‚ÄĚ och konstitutionen av ett politiskt subjekt, nationen och medborgarskapet, kolonialt f√∂rtryck, frihet och global r√§ttvisa.

1001, Modern politisk filosofi, 7.5 högskolepoäng

(Modern political philosophy, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen ges antingen som en serie föreläsningar och seminarier eller som en lärarhandledd läskurs. I det fall kursen genomförs som en lärarhandledd läskurs ges ett inledande planeringsseminarium.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen samt seminariedeltagande. Frånvaro med högst 20% från seminarierna kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

I det fall kursen ges som en lärarhandledd läskurs sker examination genom skriftlig hemtentamen samt deltagande vid det inledande planeringsseminariet. Frånvaro från det inledande seminariet kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.