Kursplan

English translation of course syllabus

HÄllbar utveckling, plats och praktik, 30 högskolepoÀng

(Sustainable development, place and practice, 30 credits)

Kurskod 1056ET
Ämnesgrupp Etnologi
HuvudomrÄde Etnologi
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
UtbildningsomrÄde/n Humanistiska omrÄdet 100%
Betygsalternativ pÄ hel kurs Tregradig skala
UtbildningsnivÄ GrundnivÄ
KursnivÄ C
Fördjupning G2F (GrundnivÄ, har minst 60 hp kurs/er pÄ grundnivÄ som förkunskapskrav)
UndervisningssprÄk Svenska
Giltig fr.o.m. VĂ„rtermin 2021

FaststÀllande

Kursplanen Àr faststÀlld av InstitutionsnÀmnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2020-05-19 enligt bestÀmmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Etnologi A och B om vardera 30 högskolepoÀng, eller motsvarande

LÀrandemÄl

Efter genomgÄngen kurs kan studenten:

Kunskap och förstÄelse

 • SjĂ€lvstĂ€ndigt redogöra för olika förhĂ„llningssĂ€tt och anvĂ€ndningsomrĂ„den som gör ansprĂ„k pĂ„ att bidra till hĂ„llbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
 • Redogöra för hur konsekvenserna av ett hĂ„llbart samhĂ€lle kan komma att skilja sig Ă„t för individer och grupper beroende pĂ„ sociala kategoriseringar som kön, geografisk plats, etnisk tillhörighet och klass.
 • Beskriva sambanden mellan lokal och global nivĂ„ i studiet av hĂ„llbarhet i urbana respektive rurala miljöer i relation till de globala mĂ„len (SDG).

FÀrdighet och förmÄga

 • Planera och genomföra kritiska analyser om hĂ„llbar utveckling utifrĂ„n ett kulturanalytiskt perspektiv och dĂ€rmed tillĂ€mpa sina kunskaper i projektarbeten inom givna tidsramar.
 • SjĂ€lvstĂ€ndigt lĂ€gga upp ett arbete kring hĂ„llbar utveckling i samarbete med relevanta samhĂ€llsaktörer.
 • Praktiskt anvĂ€nda kulturanalytiska kunskaper om kĂ€llmaterial och metodologiska problemomrĂ„den.
 • TillĂ€mpa kunskaper om interaktiva metoder för samverkan med olika samhĂ€llsaktörer.

VÀrderingsförmÄga och förhÄllningssÀtt

 • Göra avvĂ€gda bedömningar av utvecklingsarbete inom hĂ„llbar utveckling med hĂ€nsyn till relevanta vetenskapliga, samhĂ€lleliga och etiska aspekter.
 • Kritiskt vĂ€rdera kunskap utifrĂ„n kulturella och etnologiska perspektiv, analyser och resultat.
 • Kritiskt diskutera olika diskurser om hĂ„llbarhet pĂ„ ett informerat och sjĂ€lvreflexivt sĂ€tt.

InnehÄll, delkurser och examinationsmoment

I den hÀr kursen fÄr studenten trÀna sig i samverkan mellan akademi och samhÀlle, för att utveckla fÀrdigheter som kan stödja och bidra till utvecklingen till ett hÄllbart samhÀlle. Studenten fÄr lÀra sig interaktiv metod och hur en arbetar med lÀrande utvÀrdering och följeforskning. Genom olika fallstudier och egna undersökningar fÄr studenten ocksÄ kunskaper och fÀrdigheter i implementering: hur stÀller vi om till ett hÄllbart samhÀlle rent praktiskt? Vilka förutsÀttningar Àr gynnsamma? Terminen inleds med en fördjupning i kritiskt problematiserande diskurser om hÄllbarhet, för att sedan gÄ vidare med fallstudier i hur dessa implementeras. En stor del av kursen utgörs av ett interaktivt moment, dÀr lÀrarledda seminarier, formulerandet av en studie av ett pÄgÄende utvecklingsarbete och aktiv studentmedverkan varvas enligt modellen: lÀrseminarium, kontakt med fallstudie, studentledd reflektion.

Kritiska perspektiv pÄ hÄllbar utveckling, 7.5 högskolepoÀng

(Critical perspectives of sustainable development in practise, 7.5 credits)

I delkursen studeras och problematiseras anvÀndningen av begreppet hÄllbar utveckling i olika kontexter. Vilka olika diskurser kring hÄllbarhetsfrÄgan gÄr att urskilja? Vilka intressekonflikter Àr synliga och vilka ligger mer fördolda? Hur stÀller sig de olika diskurserna till varandra nÀr det gÀller graden av förÀndring som efterfrÄgas? Exempel pÄ fÀlt som analyseras Àr ekologisk modernisering kontra ekofascism, posthumanistiska perspektiv, folkhÀlsa som mÄttstock pÄ social hÄllbarhet, cirkulÀr ekonomi, greenwashing, klimatkompensering etc.

Vidare tillhandahÄller kursen kulturanalytiska analysverktyg och teoretiska begrepp för att kunna analysera och förhÄlla sig till olika tids- och samhÀllsberoende formuleringar och lösningar för ett resilient eller robust samhÀlle, Kort sagt behandlar delkursen frÄgan om vad som sÀgs i hÄllbarhetens namn i samhÀllet och hur vi kan förhÄlla oss till detta som humanister.

1001, Kritiska perspektiv pÄ hÄllbar utveckling, 7.5 högskolepoÀng

(Critical perspectives of sustainable development in practise, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Implementering av hÄllbara strukturer, 7.5 högskolepoÀng

(Implementation of sustainable structures, 7.5 credits)

Kursen handlar om hur implementering av hÄllbarhet fungerar i praktiken och fokus ligger pÄ sÄvÀl mÀnniskors vardagsliv som arbetslivets organisationer och deras implementeringsarbete av hÄllbar utveckling. Vi undersöker hÄllbarhetsfrÄgorna analytiskt genom att förhÄlla oss till relationen mellan det sagda och det gjorda (the implementation gap). Under kursens gÄng formulerar vi övergripande frÄgor om utmaningar som kan uppstÄ nÀr hÄllbarhet ska göras i praktiken. Hur gÄr förÀndringsarbeten till? Vilka hinder finns? Vilka svÄrigheter finns med att förÀndra vanor och etablerade livsstilar? Vilket ansvar ska ligga pÄ individen och vilket ska ligga pÄ institutioner och företag? Vilken roll spelar politiken? Studenten fÄr under kursens gÄng ocksÄ göra intervjuer utifrÄn temat implementering av hÄllbarhet och andra laborativa övningar.

HÄllbar utveckling har ocksÄ platsmÀssiga dimensioner. En stor del av hÄllbarhetsretoriken utgÄr frÄn urbana förhÄllanden, nÄgot som kan fÄ konsekvenser för relationen mellan stad och land. Vad hÀnder i arbetet med hÄllbar utveckling i andra regioner Àn de stora stÀderna om hÄllbarhetsarbetet utgÄr frÄn urbana perspektiv? PÄ vilket sÀtt skiljer sig de mindre orternas hÄllbarhetsarbete och dess konkreta utmaningar frÄn storstÀdernas? Vilka likheter finns med förorternas relation till stadens inre delar? Kan vÀrdet av rurala resurser fÄngas med begrepp som ekosystemtjÀnster? I denna kurs tar vi utgÄngspunkt i olika platsers verklighet och villkor i förverkligandet av hÄllbar utveckling.

Den hÀr delkursen svarar pÄ frÄgan om vad som görs i hÄllbarhetens namn, hur dessa ÄtgÀrder fungerar pÄ olika platser och vilken roll vi kan ha som humanister i dessa processer.

1002, Implementering av hÄllbara strukturer, 7.5 högskolepoÀng

(Implementation of sustainable structures, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

TillÀmpad forskning och interaktiv metod, 15 högskolepoÀng

(Applied research and interactive method, 15 credits)

I den avslutande delkursen gÄr vi igenom grunderna i den interaktiva metoden och övar praktiskt med att ta kontakter med relevanta samhÀllsaktörer inom hÄllbar utveckling. Studenterna fÄr under kursens gÄng göra ett större, examinerande projektarbete utifrÄn temat implementering av hÄllbarhet, för att sjÀlva prova tillÀmpningar i samverkan med samhÀlleliga aktörer. Projektarbetet kan med fördel fungera förberedande inför kommande uppsatser eller praktik, samt ha en verklig betydelse för olika samhÀllsaktörer.

Undervisningen varvar kontakter med olika samhÀllsaktörer med seminarier dÀr interaktiv metod lÀrs ut och tillÀmpas. Arbetet bygger till stor del pÄ aktiv studentmedverkan i olika former, men kursen examineras individuellt.

1003, TillÀmpad forskning och interaktiv metod, 15 högskolepoÀng

(Applied research and interactive method, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplÀgg

Undervisningen sker i form av förelÀsningar, seminarier, grupparbeten med peer review, exkursioner och handledning av individuellt sjÀlvstÀndigt arbete.

Examination

Delkursen 1001, Kritiska perspektiv pÄ hÄllbar utveckling, 7,5 hp

 • Examinationen sker genom hemtentamen och aktivt seminariedeltagande (muntligt och skriftligt).

Delkursen 1002, Implementering av hÄllbara strukturer, 7,5 hp

 • Löpande examination i form av inlĂ€mningsuppgifter, enskilt och i grupp, som redovisas muntligt och skriftligt samt aktivt seminariedeltagande (muntligt och skriftligt) och deltagande i exkursioner.

Delkursen 1003, TillÀmpad forskning och interaktiv metod, 15 hp

 • Examinationen sker genom redovisning av projektarbete, aktiv studentmedverkan och aktivt seminariedeltagande (muntligt och skriftligt).

Alla seminarier och exkursioner Àr obligatoriska. FrÄnvaro frÄn upp till 20 % av obligatorisk undervisning per delkurs kan kompenseras med skriftliga inlÀmningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg frÄn Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rÀtt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

BegrÀnsningar i rÀtten att tillgodorÀkna kursen i examen

Kursen fÄr inte tillgodorÀknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgÄngen kurs, vars innehÄll helt eller delvis överensstÀmmer med innehÄllet i kursen.