Kursplan

English translation of course syllabus

Spelgrafik I, 7.5 högskolepoäng

(Game Graphics I, 7.5 credits)

Kurskod 1147ME
Ämnesgrupp Medieproduktion
Huvudområde Medieteknik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Tekniska området 100%
Ges endast inom följande program Spelprogrammet - inriktning grafik
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2014-05-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2016-12-07.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C och Samhällskunskap A). Eller Grundläggande behörighet (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • till√§mpa grundl√§ggande metoder som anv√§nds vid produktion av 2D- och 3D-grafik inom spelutveckling
  • beskriva och genomf√∂ra grundl√§ggande estetiska och artistiska val inom grafisk design
  • beh√§rska 2D- och 3D-verktyg
  • beskriva olika exempel p√• spelgrafik utifr√•n konst, och grafikhistoriska genrer och stilar

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen hanterar artistiska och tekniska val och metoder inom grafisk design, 3D-modulering och texturering. Studenterna studerar relevanta teorier om konst och grafik samt grafiskhistoriska genrer och stilar och får samtidigt öva på praktisk 2D- och 3D-grafik med hjälp av både traditionella (analoga) och digitala verktyg.

1001, Spelgrafik I, 7.5 högskolepoäng

(Game Graphics I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer, individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras i undervisningen.

Examination

  • skriftliga och tekniska inl√§mningsuppgifter (individuellt)

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursplanen korrigerades efter beslut i institutionsnämnden för institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 2016-05-11[D-nr: 1038/2.1.1/2014]