Salsskrivning

Salsskrivning är en av examinationsformerna på Södertörns högskola. Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Alla salsskrivningar är anonyma vilket innebär att du som student anger en tilldelad kod på din salsskrivning istället för ditt namn. Du är därmed anonym när skrivningen rättas.

Anmälan till salsskrivning är obligatorisk. Varje gång du anmäler dig till en salsskrivning får du en personlig kod. Koden är unik för just den salsskrivningen. Du skriver koden och dagens datum istället för namn och personnummer på allt material som du lämnar in vid salsskrivningen.

När anmäler jag mig till en salsskrivning?

Anmälningsperioden startar tre veckor före och slutar en vecka innan salsskrivningen. Du har alltså två veckor på dig att anmäla dig till salsskrivningar för de kurser som du är registrerad på.

Ett exempel:

 • Din salstenta är förlagd till den 31/11.
 • Anmälan till salstentan öppnar då den 10/11 (tre veckor innan salsskrivningen).
 • Anmälan till salstentan stänger den 24/11 (en vecka innan salsskrivningen).

Hur anmäler jag mig till en salsskrivning?

Du anmäler dig genom att logga in på KronoX Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt SH-konto utan ändelsen @suni.se i ditt användarnamn.

 • Under fliken Aktivitetsanmälan hittar du terminens kommande salsskrivningar för de kurser du är registrerad på innevarande termin.
 • Ett bekräftelsemejl skickas när du anmäler och avanmäler dig.
 • Om du har anmält dig får du ett mejl två dagar innan salsskrivningen med information om i vilken lokal du ska skriva din tenta. När du har anmält dig till ett aktivitetstillfälle hittar du din anmälan under Aktivitetsanmälan > Aktiviteter du är anmäld till.

Mejl skickas till den mejladress du angett i Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontrollera att du har skrivit rätt mejladress där.

Om du har problem med att anmäla dig till en salsskrivning ska du snarast kontakta Tentamenssamordningen via mejl tentamen@sh.se. Vi behöver då veta ditt namn, personnummer, samt vilken salsskrivning det gäller.

Felsökningsguide

 • Se till att du använder samma lösenord och användarnamn som på Studiewebben
 • Notera att du ska skriva ditt användarnamn utan ”@suni.se” i användarnamnet.
 • Rensa webbhistoriken i webbläsaren på den enhet du försöker logga in ifrån.

Inaktuellt lösenord

Om ditt lösenord blivit inaktuellt (gäller i 385 dagar) kan du inte logga in på Kronox. OBS; byte av lösenord synkas till alla högskolans system och kan ta upp till 15 minuter innan det slår igenom.

Ändra ditt lösenord (Länk till extern sida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till ett som uppfyller följande krav:

 • Bestå av minst 10 tecken, minst en VERSAL, minst en gemen och minst en siffra (0-9).
 • Innehåller inte specialtecken eller ÅÄÖ.
 • Innehåller inte ditt namn eller användarnamn.

Vid behov av särskilt pedagogiskt stöd

Om du har beviljats möjlighet till anpassad tentamen via Funka, måste du anmäla de stöd du vill använda dig av i samband med att du anmäler dig till salsskrivningen.

 • Anmäl dig till skrivningen i KronoX.
 • Klicka på Aktivitetsanmälan > Aktiviteter du är anmäld till. Klicka sedan på den gröna knappen ”Anmäl stöd”, och lägg till de stöd du har behov av. Om du har ansökt om särskilt pedagogiskt stöd får du ett mejl cirka två till tre dagar innan skrivningen med beslut om din ansökan samt besked om skrivsal.
Bild som visar hur man anmäler sig i Kronox

Vid skrivtillfället

Kom ihåg att ta med dig en giltig id-handling* samt kom i god tid. Incheckning till skrivsalen sker cirka 30 minuter innan skrivstart. Dörrarna till skrivsalen stängs när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in.

Efter skrivtillfället

Det är din institution som har hand om rättning och betygsrapportering. Från och med 23 december 2019 hittar du dina rättade tentor på sh.se/student under Mina rättade salstentor. Kontakta alltid info@sh.se om du har frågor efter en salsskrivning.

Regler för salsskrivning

För salsskrivningar tillämpas Södertörns högskolas Regler för salsskrivning. Ordningsreglerna är till för att alla studenter ska bli lika och rättvist behandlade. Det är viktigt att du har god kännedom om ordningsreglerna.

Vid frågor, vänligen kontakta tentamen@sh.se.

Om du anser att du fått felaktigt betyg kan du begära omprövning med hänvisning till Högskoleförordningen. Länk till annan webbplats.

Du omprövar beslutet på webben Länk till annan webbplats. - samma sida där du hämtar ut din rättade salstenta.

* Giltig id-handling är körkort, Skatteverkets id-kort, nationellt id-kort samt SIS-godkänt id-kort eller statligt tjänstekort. Id-handling skall ha aktuell giltighetstid. Som giltig id-handling räknas även en högst tre månader gammal polisanmälan som visar att din id-handling är stulen eller förlorad.

Det är inte möjligt att använda Bank-ID.

Digital examination

Från och med vårterminen 2024 förekommer enstaka digitala examinationer på vissa kurser. För dig som det berör kommer information att finnas i ditt kursrum på Studiewebben.