Student

Akademisk högtid

Södertörns högskolas akademiska högtid arrangeras i februari varje år. Under högtidliga former installeras högskolans nya professorer och doktorander samt hedersdoktor promoveras. Samtidigt uppmärksammar vi också våra excellenta lärare. 

Södertörns högskola installerade sin första professor 1999 och sedan dess är akademisk högtid en tradition på högskolan.

I anslutning till akademisk högtid arrangeras också Södertörn hyllar. En dag då våra nya professorer, doktorer och hedersdoktor hyllas tillsammans med årets alumn och årets bästa lärare. Det är en dag fylld av kunskap och möten.

Akademisk högtid 2020

Den akademiska högtiden 2020 äger rum 7 februari. Aftonen inleds med en ceremoni i aulan och avslutas med middag och dans.

Anmälan

Anmälan till Akademisk högtid 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information mejla akademiskhogtid@sh.se

Akademiska högtider

Den 18 november 2011 hölls förutom professorsinstallation även den första promoveringen av högskolans doktorer.

2012 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 23 november. Då installerades nio nya professorer och en doktor promoverades.

2013 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 22 november. Då installerades fem nya professorer och högskolans första hedersdoktor.

2014 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 28 november. Då installerade fyra nya professorer och högskolans andra hedersdoktor.

2015 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 27 november. Då installerades sex nya professorer och tre doktorer samt högskolans tredje hedersdoktor promoverades.

2016 års Akademiska högtid och Rektorsinstallation hölls den 25 november. Sex nya professorer installerades och fem nya doktorer samt hedersdoktor promoverades.

Den akademiska högtiden 2017 flyttades över årsskiftet till den 9 februari och vips blev den 2018 års högtid. Fyra professorer installerades och hela 17 doktorer samt hedersdoktor promoverades.

2019 års högtid gick av stapeln den 8 februari. Vid högtiden installerades sju professorer och 11 nya doktorer promoverades. Högskolan fick också sin sjätte hedersdoktor då.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-14