Student

Akademisk högtid

Akademisk högtid är en tradition vid Södertörns högskola. Professorsinstallationer har regelbundet arrangerats sedan 1999.

Akademiska högtider

Den 18 november 2011 hölls förutom professorsinstallation även den första promoveringen av högskolans doktorer.

2012 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 23 november. Då installerades nio nya professorer och en doktor promoverades.

2013 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 22 november. Då installerades fem nya professorer och högskolans första hedersdoktor.

2014 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 28 november. Då installerade fyra nya professorer och högskolans andra hedersdoktor.

2015 års Akademiska högtid vid Södertörns högskola hölls den 27 november. Då installerades sex nya professorer och tre doktorer samt högskolans tredje hedersdoktor promoverades.

2016 års Akademiska högtid och Rektorsinstallation hölls den 25 november. Sex nya professorer installerades och fem nya doktorer samt hedersdoktor promoverades.

Den akademiska högtiden 2017 flyttades över årsskiftet till den 9 februari och vips blev den 2018 års högtid. Fyra professorer installerades och hela 17 doktorer samt hedersdoktor promoverades.

2019 års högtid gick av stapeln den 8 februari. Vid högtiden installerades sju professorer och 11 nya doktorer promoverades. Högskolan fick också sin sjätte hedersdoktor då.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-26