Student

Högskolan i siffror

Här kan du snabbt läsa hur många utbildningsprogram, fristående kurser och studenter vi har och se andra siffror från årsredovisningen.

Årsredovisning 2018

Utbildning och studenter

70 utbildningsprogram
Cirka 220 fristående kurser

10 577 studenter

6 448 helårsstudenter
5 093 helårsprestationer
79 % genomsnittlig prestationsgrad

70 % kvinnor
30 % män

Forskning

240 refereegranskade artiklar
17 nya doktorander
11 disputationer

Andel externa bidrag av total forskning 73 %

Personal

915 anställda (=746 helårsarbetskrafter), varav:
73 professorer
73 doktorander med anställning
33 bibliotekspersonal
76 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 897 456tkr
Verksamhetens kostnader: 878 419 tkr
Årets kapitalförändring: 10 037 tkr
Grundutbildningens andel: 65 %
Forskningens andel: 35 %
Myndighetskapital: 142 241 tkr
Oförbrukade bidrag: 216 134 tkr

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-03