Regionalt utvecklingscentrum - RUC

Vi på Södertörns högskola vill skapa mötesplatser för samverkan mellan verksamma pedagoger i skolor och förskolor tillsammans med högskolans forskare, lärare och lärarstudenter. Vi är övertygade om att vi alla kan utveckla varandra och att det är viktigt att ha en fot i professionen och en i akademien.

Tillsammans med dig vill vi driva skolutveckling

Vår målsättning är att tillsammans med dig som arbetar i förskola eller skola hitta olika former för att förbättra och utveckla utbildning och forskning. Vi arbetar tillsammans med företrädare för skolverksamheten inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Vi möts i:

  • föreläsningar och seminarier
  • fristående kurser
  • forskningscirklar
  • uppdragsutbildning och kompetensutvecklingsuppdrag från Skolverket

Läs om våra fristående kurser och handledarutbildningar som erbjuds till dig som är lärare. Du hittar dem under fliken utbildning!länk till annan webbplats

Vill du samverka med Södertörns högskola? Har du behov av uppdragsutbildning? Vill du starta en forskningscirkel i din kommun? Kontakta oss!

Boel De Geer, boel.de.geer@sh.se, 08-608 42 19