Till dig som är VFU-handledare

Här kan du hitta information som kan hjälpa dig i din roll som VFU-handledare. Våra studenter nämner ofta den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen som något av det viktigaste i sin utbildning. Tack för att du handleder våra studenter i deras professionsutveckling!

VFU-organisationen på Södertörns högskola

Utöver dig själv som handledare är ytterligare en person involverad i VFU-kursen:

VFU-lärare – är lärare vid Södertörns högskola och utformar kursen utifrån kursplanen samt är den person som examinerar och sätter betyg. VFU-läraren genomför även trepartssamtalen. VFU-lärarens roll är både att stödja studentens professionsutveckling och att bedöma studenten i kursen.

Din roll som handledare

I din roll som handledare är du dels ett stöd i studentens planering av VFU:n och dels en samtalspartner där ni regelbundet reflekterar kring professionsutveckling. Följande delar ingår i din roll:

 • Du planerar, tillsammans med studenten, VFU-perioden så att kursuppgifterna kan genomföras och lärandemålen uppnås.
 • Du och studenten har regelbundna samtal om dennes professionsutveckling. Använd Södertörns högskolas professionsutvecklingsmatris som stöd i din handledning. För att du ska få en introduktion eller repetition av bakgrundstankarna till professionsutvecklingsmatrisen samt hur man läser den kan du titta på våra fyra föreläsningar som finns här nedan. För att hitta vår matris i pappersformat följer du den här länken: professionsutvecklingsmatris.pdfPDF
  Se webbföreläsningar om professionsutvecklingsmatrisen:
  Webbföreläsning - Allmän introduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Webbföreläsning - Didaktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Webbföreläsning - Ledarskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Webbföreläsning - Reflektion & analyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • I vissa VFU-kurser ingår ett trepartssamtal som genomförs med student, VFU-lärare och dig som handledare.
 • Innan VFU:n bjuds du in till VFU-portföljen där information om kursen och din student finns. Är du inom ett CPU är du också med på kursintroduktion innan kursen och ett bedömningsmöte efter kursen.

Handbok för VFU-handledare vid CPU. Handbok VFU-handledare CPU läsår 18_19.pdfPDF

Stöd i din handledning

Här nedan hittar du VFU-broschyrer som vänder sig till både de ordinarie samt de erfarenhetsbaserade lärarutbildningarna.

VFU för lärarstudenter på Södertörns högskolaPDF

VFU i erfarenhetsbaserade lärarutbildningar – mot förskola och fritidshemPDF

Saknar du handledarutbildning?

Här hittar du Södertörns högskolas handledarutbildningar:

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning