ULF-avtal

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar inom en av regeringen initierad försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning.

Detta går kortfattat under benämningen ULF-avtal, där ULF står för utveckling, lärande och forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Fyra lärosäten har huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur involverar skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, som vart och ett knyter 1-3 huvudmän till sina respektive noder. Organisatoriskt ingår Södertörns högskola i Uppsala-noden.

För mer information om ULF-projektet, gå in på www.ulfavtal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Södertörns högskolas delaktighet i försöksverksamheten kommer att publiceras här längre fram i tiden.