Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Student

Om Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har över 12 000 studenter och erbjuder cirka 80 program och 260 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Södertörns högskola inrättades år 1996 efter ett riksdagsbeslut 1995. Det gällde framförallt att få fler från studieovana miljöer i södra Stockholms att lockas till högre studier. För att anta utmaningen placerades högskolan på en väl utvald plats, Flemingsberg strax söder om Stockholm. Med en stark entusiasm och pionjäranda från högskolans anställda byggdes Södertörns högskolas verksamhet upp, utbildningsutbudet växte till sig och studenterna blev fler. Från att 1 200 studenter började vid terminsstarten hösten 1996 till drygt 12 000 studenter på högskolan idag. Nu ser vi också att en stor del av Södertörns högskolas studenter kommer från det som brukar benämnas som studieovana miljöer.

Högskolan utgör tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut Campus Flemingsberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om hur du hittar hit och våra adresser här.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-27