Tillgänglighetsredogörelse för sh.se

Här beskriver vi hur tillgänglig www.sh.selänk till annan webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker några brister.

Vi strävar efter att sh.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa uppdateras och byts ut efterhand i ett pågående systematiskt arbete.
  • Den digitala kartan följer inte tillgänglighetsprinciperna för tangentbordsnavigering och formulär. Arbete med extern leverantör pågår och beräknas vara klart under våren 2020.
  • På den svenska siten finns sidor vars innehåll är på engelska. Arbete pågår för att i koden ange rätt språk och beräknas vara klart 2020-06-30.
  • Viss funktionalitet saknas i formulär för att tillgänglighet ska anses vara godkänd. Åtgärdsarbete pågår löpande och beräknas vara klar under våren 2020.

Hur vi testat webbplatsen sh.se

Webbplatsen lanserades i mars 2019. I samarbete med Funkalänk till annan webbplats har en acceptanstest av webbplatsen tillgänglighet genomförts i oktober 2019. Vi gör också löpande självskattningar (intern testning) genom manuella bedömningar och automatiserade tillgänglighetskontroller med verktyget Siteimprove. Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

projektnyawebbplatser@sh.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.