Personal

Personal som arbetar på Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd.

Anna Källblad

Anna Källblad

Handläggare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA843

Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Utredare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA835

Brigitta Jaksa

Brigitta Jaksa

Handläggare

International coordinator of EU research funding and development & innovation projects in education: - general technical support; - network building; - strategic development.

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA859

Carl Thörner

Carl Thörner

Handläggare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA863

Caroline Ceylan

Caroline Ceylan

Högskolejurist

Dataskyddsombud

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA846

Catarina Ludwig

Catarina Ludwig

Avdelningschef

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA839

Charlotta Warmark

Charlotta Warmark

Handläggare

Miljösamordnare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA841

Charlotte Svegrell

Charlotte Svegrell

Utredare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA835a

Christina Ingves

Christina Ingves

Rektorssekreterare

Administrativt stöd till rektor och ledning.

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA9

Dan-Anders Lidholm

Dan-Anders Lidholm

Fil dr

Enhetschef

Biträdande avdelningschef

Samverkan, innovation, internationalisering och forskningsrådgivning

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA840

Elisabet Möller

Elisabet Möller

Handläggare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Elisabet Ravelojaona

Elisabet Ravelojaona

Studentpastor

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

Ellen Svärd

Ellen Svärd

Registrator

Registrator

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA858

Erik Falk

Erik Falk

Fil dr

Handläggare

Handläggare samverkansfrågor

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA843

Johanna Tollbäck

Johanna Tollbäck

Handläggare

Samverkans- och innovationsstöd

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA861

Linda Enoksson

Linda Enoksson

Handläggare

Kvalitetsfrågor

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA868

Magdalena Källström

Magdalena Källström

Fil dr

Utredare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA868

Malin Sjögren

Malin Sjögren

Handläggare

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA863

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1021

Matilda Lindgren

Matilda Lindgren

Handläggare

Internationell samordnare. Hanterar utbytesavtal, lärar- och personalutbyten, finansiering genom Erasmus+ och stöd till strategisk internationalisering.

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA844

Mattias Dorrian

Mattias Dorrian

Arkivarie

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA847

Sten Leander

Sten Leander

Arkivarie

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA848

Tim Landfeldt

Tim Landfeldt

Administratör

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA863

Ulrika Gaal

Ulrika Gaal

Registratorsassistent

Registratorsassistent, arbetar 50%, Ledig onsdagar

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA858