Biblioteket

Biblioteket förser Södertörns högskolas och Röda Korsets högskolas alla undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. I första hand finns vi till för studenter och personal men även allmänheten är välkomna till oss.

Biblioteket är ett stöd till högskolans forskning, utbildning, ledning och administration. Vår övergripande målsättning som ska vara vägledande och genomsyra hela verksamheten lyder "Vi vill på ett kreativt och inkluderande sätt skapa förutsättningar för lärande."

Organisation och arbetsområden

Biblioteket har totalt cirka 35 anställda och är organiserat i två enheter, med två team under vardera enhet.

Enheten för lärandestöd

  • Team användarsupport och mötesplats
  • Team pedagogisk verksamhet

Enheten för vetenskapens kommunikation

  • Team informationsresurser
  • Team publicering och öppen vetenskap

Bibliotekschef

Jonas Gilbert, e-post: jonas.gilbert@sh.se.

Biblioteket är direkt underställt högskolans rektor.

Läs mer om enheterna och de olika arbetsområdena på sidan Om Biblioteket..