Campus- och IT-avdelningen

Campus- och IT-avdelningen ansvarar bland annat för operativa frågor gällande högskolans fastigheter samt högskolans IT-drift, IT-säkerhet och högskolegemensam systemutveckling.

Avdelningen verkar för en kostnadseffektiv anskaffning och användning av tilldelade resurser för utbildning och forskning, samt inom administrationen.

Avdelningen är indelad i följande verksamhetsområden:

  • Campusstöd
  • Högskolegemensam systemutveckling
  • Kontakt- och MedieCenter
    - Användarnära infrastrukturstöd
    - Teknisk drift

Campusstöd – drift och underhåll av högskolans fastigheter, dagligt generellt servicestöd för fastigheterna, stöd till lokalbokare gällande TimeEdit, lokalvård, avfallshantering/återvinning/källsortering.

Högskolegemensam systemutveckling – i uppdraget ingår att förvalta, underhålla och utveckla nya stödjande tjänster och funktioner i avdelningens olika datasystem, samt att förvalta högskolans mailsystem och kontohantering.

Kontakt- och MedieCenter fungerar som ett övergripande paraply för högskolans IT-tjänster, IT-säkerhet, support och IT-drift som funktionellt är indelade i två områden; användarnära infrastrukturstöd och teknisk drift. I Kontakt- och MedieCenter ingår även AV-support, reception/växel samt varumottagning/vaktmästeri.