Personal

Personal som arbetar på Campus- och IT-avdelningen.

Alvaro Acevedo

Alvaro Acevedo

Enhetschef

Campus- och IT-avdelningen

F717

Edmond Bacchus

Edmond Bacchus

Supporttekniker

Campus- och IT-avdelningen

F732

Madeléne Carlberg

Madeléne Carlberg

Assistent

Administration av resursplaneringsprogrammet TimeEdit.

Campus- och IT-avdelningen

F713

Christina Degerman

Christina Degerman

Handläggare

Lokalplanering

Campus- och IT-avdelningen

F715

Sofia Detterholm

Sofia Detterholm

Supporttekniker

Campus IT

Campus- och IT-avdelningen

F728

Jimmy Engman

Jimmy Engman

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F723

Anette Hammensten

Anette Hammensten

IT-administratör

IT-administration, support och licenshantering.

Campus- och IT-avdelningen

Robert Lindhé

Robert Lindhé

Supporttekniker

IT supporttekniker

Campus- och IT-avdelningen

F730

Alexander Madoson

Alexander Madoson

Husgemensamma servicefrågor, nyckel och passagesystem, inköp av möbler, flytt, drift och planering av gemensam verksamhet och lokaler, parkeringsfrågor samt arbetsmiljö.

Campus- och IT-avdelningen

F714

Ulrica Magnusson

Ulrica Magnusson

Intendent 1:e

Husgemensamma servicefrågor, nyckel och passagesystem, inköp av möbler, flyttningar, drift och planering av gemensam verksamhet och lokaler, arbetsmiljö.

Campus- och IT-avdelningen

F714

Peter Malmkjell

Peter Malmkjell

Intendent 1:e

Lokalplanering, rådgivning/inköp av möbler och inredning, kontaktperson till högskolans bygg- och inredningskonsulter/entreprenörer, kontaktperson till högskolans hyresvärdar.

Campus- och IT-avdelningen

F715

Joakim Pousette

Joakim Pousette

Vaktmästare

Adminstrativ Vaktmästeri.

Campus- och IT-avdelningen

Björn Slagfeldt

Björn Slagfeldt

Vaktmästare

Campus- och IT-avdelningen

Veronica Waldemarson

Veronica Waldemarson

Biträdande avdelningschef

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F721

Helena Walter Heres

Helena Walter Heres

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F722