Personal

Personal som arbetar på Campus- och IT-avdelningen.

Alvaro Acevedo

Alvaro Acevedo

Enhetschef

Campus- och IT-avdelningen

F717

Anette Hammensten

Anette Hammensten

IT-administratör

IT-administration, support och licenshantering.

Campus- och IT-avdelningen

F713

Anna Lundin Eriksson

Anna Lundin Eriksson

Receptionist

Campus- och IT-avdelningen

MA522

Björn Slagfeldt

Björn Slagfeldt

Vaktmästare

Campus- och IT-avdelningen

LOB403

Christina Degerman

Christina Degerman

Handläggare

Lokalplanering

Campus- och IT-avdelningen

F715

Edmond Bacchus

Edmond Bacchus

Supporttekniker

Campus- och IT-avdelningen

F733

Helena Walter Heres

Helena Walter Heres

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F722

Jimmy Engman

Jimmy Engman

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F723

Joakim Pousette

Joakim Pousette

Vaktmästare

Vaktmästeri. Service & Tillsyn över skolans lokaler & Utr. Samt Biblioteket..

Campus- och IT-avdelningen

MB403

Madeléne Carlberg

Madeléne Carlberg

Assistent

Administration av resursplaneringsprogrammet TimeEdit.

Campus- och IT-avdelningen

F714

Robert Lindhé

Robert Lindhé

Supporttekniker

IT supporttekniker

Campus- och IT-avdelningen

F730

Sofia Detterholm

Sofia Detterholm

Supporttekniker

Campus IT

Campus- och IT-avdelningen

F713

Ulrica Magnusson

Ulrica Magnusson

Intendent 1:e

Husgemensamma servicefrågor, nyckel och passagesystem, inköp av möbler, flyttningar, drift och planering av gemensam verksamhet och lokaler, arbetsmiljö.

Campus- och IT-avdelningen

F714

Veronica Waldemarson

Veronica Waldemarson

Biträdande avdelningschef

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F721