Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en resurs för samtliga verksamheter vid Södertörns högskola.

Avdelningen arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • ekonomisk redovisning
  • ekonomstöd till samtliga verksamheter vid högskolan
  • inköps- och upphandlingsstöd
  • ekonomisystemförvaltning
  • strategisk ekonomisk styrning

Kontakt

Ekonomichef Katarina Kristensson

E-post: katarina.kristensson@sh.se