Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en resurs för samtliga verksamheter vid Södertörns högskola.

Avdelningen arbetar inom följande verksamhetsområden:

  • ekonomisk redovisning
  • ekonomstöd till samtliga verksamheter vid högskolan
  • inköps- och upphandlingsstöd
  • ekonomisystemförvaltning
  • strategisk ekonomisk styrning

Kontakt

Tf Ekonomichef Mari Gerdin

E-post: mari.gerdin@sh.se