Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Personal

Personalen som arbetar på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Martin Andersson

Martin Andersson

Fil dr

Lektor

Historiker, disputerade 2018 på avhandlingen "Migration i 1600-talets Sverige".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA717

Renat Bekkin

Renat Bekkin

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Helena Bergman

Helena Bergman

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F918

Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist

Docent

Lektor

Jag forskar om arbetarrörelsens historia, nationalism och antisemitism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F832

Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Forskar om gränslandet mellan teknik, kultur och social förändring med ett särskilt fokus på frågor om klass och arbetsliv.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Henrik Bohlin

Henrik Bohlin

Professor

Professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F813

Per Bolin

Per Bolin

Professor

Prefekt

Som prefekt har jag ett övergripande ansvar för institutionens undervisning, forskning, ekonomi och arbetsmiljö. Som forskare fokuserar jag främst på Baltikum, 1918-1939.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Hans Bolin

Hans Bolin

Docent

Lektor

Lektor i arkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F816

Anders Burman

Anders Burman

Professor

Lektor

Anders Burman är professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F814

Charlotta Carlström

Charlotta Carlström

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Kerstin Cassel

Kerstin Cassel

Docent

Ämnessamordnare

Kerstin Cassel är docent och ämnessamordnare i arkeologi vid Södertörns högskola.

Högskoleledningen

F816

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt

Docent

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F914

Kim Dahlman

Kim Dahlman

Utbildningsadministratör

Institutionen för historia och samtidsstudier

F927

Andrea Dankic

Andrea Dankic

Vikarierande lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Mats Deland

Mats Deland

Docent

Lektor

Jag undervisar på institutionen för historia och samtidsstudier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Christina Douglas

Christina Douglas

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Tomas Englund

Tomas Englund

Doktorand

Doktorand i arkeologi.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de migranter som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1968-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Mattias Engzell

Mattias Engzell

Institutionssekreterare

Sekreterare och administratör för Religionsvetenskap och Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1028

Per Faxneld

Per Faxneld

Docent

Lektor

Undervisar på alla nivåer. Forskar kring sekularisering, nyreligiositet, "alternativandlighet" och västerländsk esoterism (det sistnämnda bl.a. i relation till konst/litteratur).

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1029

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Undervisning och forskning inom arkivvetenskap

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Petra Garberding

Petra Garberding

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i etnologi. Är samordnare för Europaprogrammet, undervisar bl.a. på Lärarutbildningen och forskar om svensk-tyska relationer, bl.a. inom vetenskapen och musiken.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1022

David Gunnarsson

David Gunnarsson

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi, undervisar på t ex lärarutbildningen och IMER-programmet. Forskar om sanning, nation, kön och migration.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1017

Jenny Gunnarsson Payne

Jenny Gunnarsson Payne

Docent

Lektor

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1018

Gunilla Gunner

Gunilla Gunner

Docent

Lektor

Forskning och undervisning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1036

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Doktorand

Sedan hösten 2017 är jag doktorand i idéhistoria och jag är verksam i forskningsprojektet Öster om Kosmopolis: Världsmedborgaren och den papperslösa paradoxen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Norbert Götz

Norbert Götz

Professor

Civil society, humanitarianism, international relations, social transformations, populism, and moral economy in Norden, the Baltic Sea region, and worldwide.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F833

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Jag forskar om 1800-tals medicinsk utrustning i Sverige och Danmark, deras bruk och relation med kunskaps- och vetenskapsproduktion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Manon Hedenborg White

Manon Hedenborg White

Fil dr

Postdoktor

Jag är religionshistoriker, och forskar om esoterism, ockultism, samtida andlighet, och nya religiösa rörelser, med särskild fokus på frågor om kön, genus, och sexualitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Janne Holmén

Janne Holmén

Docent

Projektforskare

Forskare, för närvarande involverande i ett projekt om reformer av högre utbildning i Sverige och Finland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Josefin Hägglund

Josefin Hägglund

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Anders Häggström

Anders Häggström

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1024

Fredrik Jahnke

Fredrik Jahnke

Doktorand

Jag är doktorand i religionsvetenskap. Min avhandling handlar om barn och unga och religiös mångfald i Sverige och planeras vara klar under våren 2020.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1034

Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Martin Johansson

Martin Johansson

Doktorand

Jag är doktorand i historia, och forskar om bilden av Norden i medias berättelser om 1900-talets Vinter-OS. Mitt projekt är en del av den nordiska forskningshuben ReNEW.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Maria Josephson

Maria Josephson

Fil dr

Lektor

Forskar i ett projekt om den svenske veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvbrässextrakt THX, som bland annat skulle bota cancer. Projektet är finansierat av Östersjöstift

Institutionen för historia och samtidsstudier

F822

My Klockar Linder

My Klockar Linder

Fil dr

Lektor

Jag är idéhistoriker och forskar inom projektet "Transnationell pronatalism" finansierat av Östersjöstiftelsen. Jag undervisar på KKE-programmet samt idéhistoria A och B.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Andrej Kotljarchuk

Andrej Kotljarchuk

Docent

Projektforskare

Projektforskare vid Samtidshistoriska institutet Institutionen för historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F804

Anne Kubai

Anne Kubai

Religion, fred, konflikt, och migrationsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F929

Lena Lennerhed

Lena Lennerhed

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Jag arbetar även som undervisande bibliotekarie inom Team pedagogisk verksamhet på högskolebiblioteket.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Beatriz Lindqvist

Beatriz Lindqvist

Professor

Bedriver etnologisk forskning om hur förskolebarn och pedagoger utforskar lokalsamhället och dess byggnader och naturmiljöer och hur aktiviteterna "gör" barn till medborgare.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1015

Maria Lindqvist

Maria Lindqvist

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Arwid Lund

Arwid Lund

Fil dr

Lektor

Jag är vikarierande lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap och ämnessamordnare på det nystartade Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns Högskola

Institutionen för historia och samtidsstudier

F902

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Lektor

Jag är docent i ämnet svenska och arbetar för tillfället huvudsakligen på Lärarutbildningen. Jag är programsamordnare på halvtid och forskar och undervisar övrig tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

Carl Marklund är forskare vid Samtidshistoriska institutet. Hans forskning undersöker samhällsplanering, geopolitik och den internationella Sverigebilden, i bl.a. Globala Syd.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anna Mcwilliams

Anna Mcwilliams

Fil dr

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Synne Myreböe

Synne Myreböe

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i idéhistoria, på lärarutbildningen och på KKE-programmet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Sari Nauman

Sari Nauman

Fil dr

Projektforskare

Tidigmodern migration ur ett säkerhetsperspektiv inom projektet Baltic Hospitality: Receiving Strangers / Providing Security on the Northern European Littoral, ca. 1000-1900

Institutionen för historia och samtidsstudier

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Forskning om ideologi och politik. Ofta med nordiskt perspektiv. Rösträttens genombrott 1918-1921. Konservatism i Nordeuropa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F802

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Proprefekt

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Pamela Schultz Nybacka

Pamela Schultz Nybacka

Fil dr

Lektor

Lektor i Företagsekonomi, forskare och programsamordnare för Bibliotekarieprogrammet samt kursansvarig för Förlagskunskap på SU.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F912

Henrik Ohlsson

Henrik Ohlsson

Doktorand

Jag skriver på min avhandling om naturkontakt och existentiell hälsa. Samtidigt undervisar jag om islam, och upprätthåller därigenom ett annat fördjupningsområde.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1030

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Vasileios Petrogiannis

Vasileios Petrogiannis

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

Emma Pihl Skog

Emma Pihl Skog

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Monica Quirico

Monica Quirico

Svensk och italiensk politisk historia, Nordisk modell, sociala rörelser

Institutionen för historia och samtidsstudier

F830

Lisza Ray

Lisza Ray

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare för Arkivvetenskap och Bibliotek- och informationsvetenskap. Arbetar deltid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA714

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Docent

Projektforskare

Johanna Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria, styrning, ledning och utvärdering av utbildningssektorn och tysk efterkrigshistoria.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803

Magnus Rodell

Magnus Rodell

Docent

Lektor

Just nu arbetar jag med en studie av Sjömanstornet i Göteborg uppfört 1933-34. Ambitionen är att undersöka minneskulturerna kring de 690 sjömän som dog under första världskriget.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F812

Lena Roos

Lena Roos

Professor

Mina huvudsakliga forskningsområden är: judendom, religion och sexualitet, religionsdidaktik, religion och trädgård.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1035

Per Anders Rudling

Per Anders Rudling

Fil dr

Forskningsledare

Historiker.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA718

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA715

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Professor

Professor i idéhistoria

Institutionen för historia och samtidsstudier

F825

Ann Runfors

Ann Runfors

Docent

Lektor

Jag bedriver f.n. forskning om unga med polska föräldrar i Sverige samt är koordinator för de ämnesöverskridande inslagen på HSS avancerade utbildningsnivå.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1014

Johan Rönnby

Johan Rönnby

Professor

Föreståndare

Marinarkeologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

F817

Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Åsa Schumann

Åsa Schumann

Lektor

Jag undervisar i ämnen som utvecklingsteori, religiositet och existentiella frågor. Mitt forskningsområde är unga, existentiella frågor i relation till psykisk hälsa.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Erik Sjöberg

Erik Sjöberg

Docent

Lektor

Jag är anställd som lektor i historia sedan 2017. I min forskning ägnar jag mig åt studiet av minnespolitik och historiebruk, med särskild inriktning på modern grekisk historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Regina Skarp

Regina Skarp

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration inom ämnet Etnologi, inom programmet Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling och Europaprogrammet på Institutionen för Historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1012

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei

Docent

Lektor

Jag har huvudsakligen bedrivit forskning om islam i historia och nutid, samt om religion och migration och mångrelisioritet i Sverige.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1003

Kekke Stadin

Kekke Stadin

Professor

Forskar för närvarande om bourgeoisiens livsstil under 1800-talet i länderna kring Östersjön

Institutionen för historia och samtidsstudier

F913

Jörgen Straarup

Jörgen Straarup

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning, undervisning och utbildningsanalys, huvudsakligen om "Religion och migration".

Institutionen för historia och samtidsstudier

Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indologi och hälsoforskning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Proscovia Svärd

Proscovia Svärd

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

David Thurfjell

David Thurfjell

Professor

Jag bedriver etnografisk och religionshistorisk forskning om den svenska majoritetskulturens sekularitet. Jag har även skriva om: shiaislam samt pentekostal kristendom.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1033

Kaisa Vallas

Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Institutionssekreterarer för ämnet Historia: historia @sh.se och programmen Interkulturellt företagande (IKF): ikf@sh.se Historikerprogrammet: histprog@sh.se

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928

Maria Vallström

Maria Vallström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1021

Linda Vikdahl

Linda Vikdahl

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1001

Ingela Visuri

Ingela Visuri

Doktorand

I mitt doktorandprojekt om religiositet hos unga vuxna inom autismspektrat undersöker jag övernaturliga relationer och upplevelser ur kognitionsvetenskapliga perspektiv.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Samverkansansvarig på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Martin Wottle

Martin Wottle

Docent

Lektor

Lektor och forskare i historia. Ordförande i styrgruppen för forskarutbildningsområdet Historiska studier.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F933

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Francesco Zavatti

Francesco Zavatti

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

Kateryna Zorya

Kateryna Zorya

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Ann af Burén

Ann af Burén

Fil dr

Lektor

Forskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1031

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Kjell Östberg

Kjell Östberg

Professor

Professor emeritus/emerita

Jag forskar kring demokratiseringsprocesser i Sverige under "det långa 1900-talet".

Institutionen för historia och samtidsstudier

F835

David Östlund

David Östlund

Docent

Lektor

Jag är docent i idéhistoria, och undervisar även i högskolans olika program - särskilt lärarutbildningen, där jag också är programsamordnare för fritidshemslärarutbildningarna.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F818