Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

HR-avdelningen

Det övergripande målet för avdelningen är att bidra till att Södertörns högskola ska vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-avdelningen arbetar både strategiskt och operativt med stöd till högskolans ledning, chefer och anställda inom organisationen.

HR-avdelningen består av fyra verksamhetsområden:

  • Arbetsgivarutveckling
  • Lön och villkor
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning

HR-chef: Anna Jutterdal
Biträdande personalchef: Tomas Rothstein

Personalfrågor

Anna-Karin Aldrin
Camilla Bengtsson
Viktor Hasselgren
Anne-Lee Lindgren
Magdalena Löndahl
Anna Mustelin


Retendo

(bemanningssystem)
Judith Bergman

Löneärenden

Birgitta Engström
Eva Roxström
Tuula Siipo-Burell
Marianne Stuedahl
Ingela Wahlin

Administration

Helena Fors
Carina Jansson

Friskvård

friskvard@sh.se