Personal

Personal som arbetar på Institutionen för kultur och lärande.

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare vid Centrum för praktisk kunskap, inom polisutbildningen, samt inom fritids- och förskolelärarprogrammen.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Lektor

FD i retorik. Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, retorikhistoria samt Slavoj Žižeks och Barbara Cassins tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Alexandra Blomstedt

Alexandra Blomstedt

Administratör

Administratör personalfrågor

Institutionen för kultur och lärande

PA214

Amelie Björck

Amelie Björck

Fil dr

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Anders Ullholm

Anders Ullholm

Adjunkt

Jag arbetar som adjunkt i retorik och undervisar på fristående kurser i retorik samt på kommunikatörsprogrammet, personalvetarprogrammet och retorikkonsultprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PB212

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Docent

Lektor

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap inom projektet Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW).

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PC216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Docent Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Anna Wennergren

Anna Wennergren

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Anne Kaun

Anne Kaun

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag forskare och lärare inom medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen rör medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Jag är engagerad i högre utbildning och forskning sedan åtminstone tre decennier. Nu arbetar jag tillsammans med studenter och lärare, främst inom litteraturvetenskap och estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

MA767B

Camilla Flodin

Camilla Flodin

Fil dr

Projektforskare

Forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Cecilia Ferm Almqvist

Cecilia Ferm Almqvist

Professor

Ämnessamordnare

Mitt fokusområden är demokrati, inkludering och likvärdighet samt estetiska uttrycksformer. Undervisningen äger rum inom ramen för pedagogikämnet och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD253

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i ämnena engelska, svenska och litteraturvetenskap, samt handleder i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Charlotta Granath

Charlotta Granath

Adjungerad lärare

Lärarutbildningen som adjungerad lärare.

Lärarutbildningen

PD242

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Lektor och docent i filosofi, samt prefekt för institutionen för kultur och lärande.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Christina Svens

Christina Svens

Docent

Lektor

Undervisar och handleder i dramatik, litteratur och kreativt skrivande i fristående kurser, förskollärar- och ämneslärarutbildningen. Studierektor för forskarutbildningen, littvet.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Ämnessamordnare

Litteraturens gestaltning av genus och sexualitet i moderna genombrottet, gotisk litteratur, den historiska romanen och djurstudier

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB206

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Ebere Nweze

Ebere Nweze

Fil dr

Lektor

Jag är lektor som undervisa olika kurser (engelska) inom IKL avdelning.

Institutionen för kultur och lärande

PA219

Elina Nylander

Elina Nylander

Personalhandläggare

Är personalhandläggare för ämnena pedagogik, engelska, retorik, litteraturvetenskap, estetik och administration. Är även sammankallande i arbetsmiljögruppen.

Institutionen för kultur och lärande

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Jag undervisar i svenska inom olika lärarprogram, kommunikatörsprogrammet och fristående kurser. Jag är även handledare på Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Emma Isaksson

Emma Isaksson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Jag arbetar som avdelningsföreståndare för filosofi och Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Fil dr

Lektor

Lektor i estetik. Programansvarig för Masterprogram i estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör för kurser och program inom Filosofi samt för kandidatprogrammet i Liberal Arts. Har du frågor som rör något av ovanstående, maila till filosofi@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administrativa uppgifter inom utbildning på forskarnivå vid forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Frans Hagerman

Frans Hagerman

Fil dr

Lektor

Frans Hagerman är disputerad i musikpedagogik. Han undervisar för närvarande i kurser om vetenskapsteori, uppsatsskrivande, läroplansteori samt musik.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Programsamordnare

Adjunkt

Jag ansvarar för Retorikkonsultprogrammets båda inriktningar och svarar gärna på frågor om dessa. Inom undervisning och forskning är jag specialiserad på politisk retorik.

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Adjunkt i svenska samt handledare i Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Lektor

Gustav Strandberg är lektor i filosofi och undervisar på kurser inom filosofi, estetik och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Hanna Lundquist

Hanna Lundquist

Adjunkt

Jag undervisar i svenska, främst på kommunikatörsprogrammet. Är på Södertörn på halvtid och driver utöver det företag som språkkonsult.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Harriet Sharp

Harriet Sharp

Fil dr

Lektor

Lärare i engelsk språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PB209

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Fil dr

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Helen Dwyer

Helen Dwyer

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Helena Hemberg Lind

Helena Hemberg Lind

Adjunkt

Jag är adjungerad och har olika kurser på lärarutbildningen; främst för blivande ämneslärare på gymnasiet.

Lärarutbildningen

MA757

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Henrik Blomberg

Henrik Blomberg

Administratör

Institutionen för kultur och lärande

PA216

Humlan Majuri

Humlan Majuri

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Ingela Tykesson

Ingela Tykesson

Docent

Lektor

Lektor i svenska. Undervisar också på kursen snabbspår för samhällsvetare

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Inger Midmo

Inger Midmo

Adjunkt

Lärarutbildning svenska och fristående kurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Lektor

M.F.A. School of Fine Arts, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil Ph.D. in Philosophy, Art and Critical Thought, European Graduate School, Switzerland

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Institutionen för kultur och lärande

Johan Hegardt

Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Forskningsassistent

Doktorand i filosofi. Arbetar för närvarande på en avhandling om tänkandets erfarenhet hos Gilles Deleuze och Marcel Proust.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Fil dr

Postdoktor

Jag är projektforskare i projektet 'A New Region of the World: Towards a Poetics of Situatedness'.

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB228

John Haglund

John Haglund

Adjunkt

Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Jonas Andersson Schwarz

Jonas Andersson Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Kajsa Gustavsson

Kajsa Gustavsson

Institutionen för kultur och lärande

PC243

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Kajsa Tegnér

Kajsa Tegnér

Adjunkt

Jag undervisar inom olika kurser på lärarutbildningen. Jag har även ett övergripande ansvar för VFU-kurser inom den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Karin Engström

Karin Engström

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD232

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Karin Milles

Karin Milles

Docent

Lektor

Jag är forskare och undervisar i svenska och kreativt skrivande. Min forskning rör språk och kön. Just nu studerar jag hur feminister använder språket för att bedriva politik.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Karl  Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

Forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap på samtliga nivåer och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, samt sitter i styrgruppen för Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Kimmo Granqvist

Kimmo Granqvist

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Kirill Kozhanov

Kirill Kozhanov

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

MA718

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Laura Lapinske

Laura Lapinske

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Lena Casado

Lena Casado

Personalhandläggare

Rekrytering, rådgivning till chefer, utredningar inom HR, ekonomi inom HR s s stöd i bemanningsarbete och lönekonteringar. Frågeställningar kring anställningsvillkor i staten.

Institutionen för kultur och lärande

PA215

Liisa Sömersalu

Liisa Sömersalu

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Jag arbetar som utbildningsadministratör för retorikämnet samt masterprogrammet och distanskurserna inom Medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Docent och lektor i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, med särskilt intresse för normer i institutionella samtal.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare inom ämnet med svenska med särskilt intresse för samtal och andraspråksanvändning. Jag är och studierektor för UVS och ansvarar för ämnet svenska för ämneslärare.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Linda Murstedt

Linda Murstedt

Fil dr

Lektor

Lektor i pedagogik, programsamordnare Förskola erfarenhet

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Min forskning fokuserar på Nordamerikansk litteratur, från efterkrigstiden till idag. Jag undervisar i akademisk skrivande och litteratur, och är aktiv i Lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med forskningsfokus på gymnasieelevers erfaranden av lärares fungerande likabehandlingsarbete.

Institutionen för kultur och lärande

PD257

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag är lärare på kommunikatörsprogrammets 3e termin: Kommunikation i teori och praktik I. Ibland jobbar jag också i studieverkstan och undervisar i svenska som andra språk.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Lovisa Andén

Lovisa Andén

Postdoktor

Forskningsprojekt om vittneslitteratur

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Docent i pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

PD252

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand, svenska språket

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag forskar och undervisar i ämnet retorik, med inriktning mot feministisk retorikteori, ethos, retorisk agens och transformativt lärande kopplat till hållbar utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska. Forskningsintressen: andraspråksinlärning, bedömning av språkutveckling, andraspråksstudenters litteracitetsutveckling (såväl muntlig som skriftlig).

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Maria Lönn

Maria Lönn

Projektforskare

Projektforskare inom projektet Decolonizing Phenomenologies

Institutionen för kultur och lärande

PD205

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Doktorand

Jag är doktorand i Den Praktiska Kunskapens Teori på Centrum för praktisk kunskap som tillhör institutionen för kultur och lärande. Undervisar på Lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Institutionssekreterare för pedagogik (pedagogik@sh.se) och Forum för romska studier (ffrs@sh.se). För studentärenden vänligen kontakta mig via dessa adresser.

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Martin Dvorak

Martin Dvorak

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Matilda Tudor

Matilda Tudor

Lektor

Jag arbetar som lektor inom Medie-och kommunikationsvetenskap och på Lärarutbildningen. Min undervisning berör särskilt texttolkning, vetenskapsteori, normkritik och MIK.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Litteraturvetenskap med fokus på tysk 1700-talslitteratur, modernism och modern svensk och finlandssvensk litteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare Undervisning, forskning Fil dr. Docent

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Doktorand

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet. Antagen 2012 med ett projekt om "språkligt våld".

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Mirjam Bargello Lindberg

Mirjam Bargello Lindberg

Personalhandläggare

Personalhandläggare på IKL

Institutionen för kultur och lärande

PA214

Monica Nilsson

Monica Nilsson

Docent

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik.

Institutionen för kultur och lärande

PD251

Monica Vikner Stafberg

Monica Vikner Stafberg

Fil dr

Lektor

VFU-kursansvarig Förskola erfarenhet Processledare Järfälla Undervisning i förskollärarprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD235

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i dekolonialt tänkande, fenomenologier i förändring, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Professor i allmän pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

PD253

Niklas Öhman

Niklas Öhman

Doktorand

Bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

Institutionen för kultur och lärande

PA204

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Vicerektor

Jag är högskolelektor och docent i retorik. Sedan 2017 är jag vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Högskoleledningen

MA916

Olcay Yalcin

Olcay Yalcin

Kommunikatör

Institutionen för kultur och lärande

PA212

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Patric Sahlen

Patric Sahlen

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Undervisar om allmändidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning på lärarutbildningen. Doktorand och forskar om Lärares professionalism.

Institutionen för kultur och lärande

PD255

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Peter Jakobsson

Peter Jakobsson

Fil dr

Lektor

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisar på kurserna Medierna i samhället, Medier lag och rätt, Kvantitativ analys, samt handleder B- och C-uppsatser.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Raili Uibo

Raili Uibo

Doktorand

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Rebecka Thor

Rebecka Thor

Fil dr

Lektor

Lektor i Estetik VT 2019. Disputerade 2018 med avhandlingen Beyond the Witness - Holocaust representations and the testimony of images.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Doktorand

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Doktorand i svenska

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag är även programsamordnare för Medievetarprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PC248

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC225

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör mediernas roll i människors vardagsliv, och hur medier - som teknologier, texter, och kulturella normsystem - förhandlas och fogas in i det dagliga livet. Jag är intresserad av smak och makt, etik och moral, och de rutiner och ritualer som omgärdar människors - allt mer automatiserade - liv med medierna idag.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i textanalys och systemisk-funktionell lingvistik. Forskar om andraspråksanvändning i arbetslivet. Arbetar med intensivkurser i svenska för nyanlända akademiker.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Teresa Kulawik

Teresa Kulawik

Professor

Jämförande genusstudier; gränsytor mellan kunskap, kroppar och politik; gränslandelt mellan post/dekolonial och postsocialistisk forskning

Institutionen för kultur och lärande

PC228

Theodor Lalér

Theodor Lalér

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Therese Kruse

Therese Kruse

Administrativ chef

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Lektor

Under perioden 2019-2020 forskar jag 80 procent på ett projekt om skriftspråkbruk inom hovet på 1500-talet. De övriga 20 procenten arbetar jag med Kommunikatörsprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Tove Larsson

Tove Larsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i bl a textanalys, grammatik och kreativt skrivande samt handleder C-uppsatser. Min forskning rör litterär stilistik, sensoriskt språk och måltidsspråk.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Vicerektor

Professor i genusvetenskap. Vice rektor, forskning. Ordförande i styrgruppen för CBEES. Ordförande för biblioteksrådet.

Högskoleledningen

MA918

Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska inom forskningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet.

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Fil dr

Lektor

Viktor arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofi och existentiella frågor, barnlitteratur samt interkulturella pedagogiska frågor med särskilt fokus på tidig barndom.

Institutionen för kultur och lärande

PD233

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Lektor

Lektor i svenska, forskningsområden: lingvistiska landskap, namnforskning/socioonomastik, svenskan i Finland.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Wilhelm Hansson

Wilhelm Hansson

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Litteracitetsforskning, Textforskning, Diskursanalys, Lingvistisk Etnografi, Flerspråkighet

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i estetik samt ämnessamordnare estetik, programsamordnare för Estetikprogrammet och programsamordnare för Masterprogram i estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Öjvind Diderichsen

Öjvind Diderichsen

Adjunkt

Jag ansvarar för VFU-kurser inom den ordinarie förskollärarutbildningen och jobbar även med ett projekt om hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna

Institutionen för kultur och lärande

PD210