Personal

Personal som arbetar på Lärarutbildningen.

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Avdelningsföreståndare på avdelningen för lärarutbildare vid lärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA737

Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

Lärarutbildningen

MD171

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

MA767B

Britt-Louise Gothnier

Britt-Louise Gothnier

Administrativ chef

Charlotta Granath

Charlotta Granath

Adjungerad lärare

Lärarutbildningen som adjungerad lärare.

Lärarutbildningen

PD242

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Fia Fredricson Flodin

Fia Fredricson Flodin

Adjunkt

Gunnel Mohme

Gunnel Mohme

Fil dr

Lektor

Lektor i pedagogik Fil dr i Barn- och ungdomsvetenskap Leg lärare åk 3-6 DIHR

Institutionen för kultur och lärande

PD232

Helena Hemberg Lind

Helena Hemberg Lind

Adjunkt

Jag är adjungerad och har olika kurser på lärarutbildningen; främst för blivande ämneslärare på gymnasiet.

Lärarutbildningen

MA757

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Isaac Kizito

Isaac Kizito

Utbildningsadministratör

Lärarutbildningen

MA744

Jeanette Roos

Jeanette Roos

Adjunkt

Jag heter Jeanette Roos och är högskoleadjunkt i Estetiska Lärprocesser (ELP) med inriktning mot teater och drama och har arbetat på Södertörns högskola sen 2011.

Lärarutbildningen

MD174

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Lektor

Jag är docent i ämnet svenska och arbetar för tillfället huvudsakligen på Lärarutbildningen. Jag är programsamordnare på halvtid och forskar och undervisar övrig tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Johanna Severinsson

Johanna Severinsson

Adjunkt

Adjunkt i ELP/musik. Lärarlegitimation i musik, rytmik, ensemblespel och sång. Specialiserad på musikmetodik för yngre barn samt kreativt musikskapande.

Lärarutbildningen

MD172

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Lisa Netzell

Lisa Netzell

Adjungerad lärare

Jag arbetar som vfu-lärare och undervisar på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

PD242

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Robin Falk

Robin Falk

Programsekreterare

Lärarutbildningen

MA735

Tommie Petersson

Tommie Petersson

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. VFU-kursansvarig för förskollärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA757

Ulf Ståhlnacke

Ulf Ståhlnacke

Adjunkt

VFU lärare

Lärarutbildningen

MA757

Victoria Wadsten

Victoria Wadsten

Adjungerad lärare

Adjungerad lärare Förskollärarutbildning med interkulturell inriktning Erfarenhetsbaserad och ordinarie. Vfu-kurser samt trepartssamtal.

Lärarutbildningen

MA757

Wilhelm Hansson

Wilhelm Hansson

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221