Personal

Personal som arbetar på Lärarutbildningen.

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

Lärarutbildningen

MD171

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PA253B

Monica Einarsson

Monica Einarsson

Adjunkt

Adjunkt i historia Programsamordnare för ämneslärarprogrammet

Institutionen för historia och samtidsstudier

F917

Robin Falk

Robin Falk

Handläggare

Lärarutbildningen

MA737A

Fia Fredricson Flodin

Fia Fredricson Flodin

Adjunkt

Jag är adjunkt i Estetiska Lärprocesser med inriktning mot dans på Lärarutbildningen och har ett uppdrag som utvecklingsledare för arbetsintegrerad lärarutbildning mot fritidshem.

Lärarutbildningen

MA767C

Britt-Louise Gothnier

Britt-Louise Gothnier

Administrativ chef

Charlotta Granath

Charlotta Granath

Adjungerad lärare

Lärarutbildningen som adjungerad lärare.

Lärarutbildningen

MA746C

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Institutionen för kultur och lärande

PD256

Wilhelm Hansson

Wilhelm Hansson

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Helena Hemberg Lind

Helena Hemberg Lind

Adjunkt

Jag är adjungerad och har olika kurser på lärarutbildningen; främst för blivande ämneslärare på gymnasiet.

Lärarutbildningen

MA746C

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematik och matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Isaac Kizito

Isaac Kizito

Utbildningsadministratör

Lärarutbildningen

MA744B

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA761

Anna Lindqvist

Anna Lindqvist

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. Avdelningsföreståndare på avdelningen för lärarutbildare vid lärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA737B

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Lektor

Jag är docent i ämnet svenska och arbetar för tillfället huvudsakligen på Lärarutbildningen. Jag är programsamordnare på halvtid och forskar och undervisar övrig tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Lisa Netzell

Lisa Netzell

Adjungerad lärare

Jag arbetar som vfu-lärare och undervisar på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MA746C

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Jeanette Roos

Jeanette Roos

Adjunkt

Jag heter Jeanette Roos och är högskoleadjunkt i Estetiska Lärprocesser (ELP) med inriktning mot teater och drama och har arbetat på Södertörns högskola sen 2011.

Lärarutbildningen

MD174

Johanna Severinsson

Johanna Severinsson

Adjunkt

Adjunkt i ELP/musik. Undervisar i musik, rytmik, ensemblespel och sång. Specialiserad på musikmetodik för yngre barn samt kreativt musikskapande.

Lärarutbildningen

MD172

Ulf Ståhlnacke

Ulf Ståhlnacke

Adjunkt

VFU lärare

Lärarutbildningen

MA746C

Victoria Wadsten

Victoria Wadsten

Adjungerad lärare

Adjungerad lärare Förskollärarutbildning med interkulturell inriktning Erfarenhetsbaserad och ordinarie. Vfu-kurser samt trepartssamtal.

Lärarutbildningen

MA746B

Maria Zackariasson

Maria Zackariasson

Professor

Forskningsledare

Forskningsledare lärarutbildningen. Undervisar på lärarutbildningen och i etnologi. Forskningsfält: Högre utbildning i Sverige och Ryssland. Ungas samhällsdeltagande.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1016