Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av rektor, prorektor, vicerektor, Fakultetsnämndens ordförande, förvaltningschef, prefekter samt akademisk ledare för lärarutbildningen

Ledningsgruppen består av följande personer:

Gustav Amberg, rektor (ordf.)
Nils Ekedahl, prorektor
Ulla Manns, vicerektor
Peter Dobers, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt Institutionen för kultur och lärande
Mats Bergman, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Minna Räsänen, prefekt, Polisutbildningen
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Jonas Gilbert, bibliotekschef
Anton Ridderstad, planeringschef