Ledningsråd

Ledningsrådet är ett rådgivande organ till rektor i strategiska frågor.

Rektor är ordförande i ledningsrådet. Rådet sammanträder 2-3 gånger per termin.

Kontaktperson:

Rektors sekreterare
E-post rektorssekreterare@sh.se
Telefon 08-608 40 42

Ledamöter i ledningsrådet är:

Gustav Amberg, rektor (ordf.)
Nils Ekedahl, prorektor
Ulla Manns, vicerektor
Peter Dobers, ordförande i Fakultetsnämnden
Hans Andersson, förvaltningschef
Josefin Stern, studentkårens ordförande
Anna Bark Persson, doktorandernas representant
Per Bolin, prefekt Institutionen för historia och samtidsstudier
Ester Appelgren, prefekt Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Charlotta Weigelt, prefekt Institutionen för kultur och lärande
Mats Bergman, prefekt Institutionen för samhällsvetenskaper
Minna Räsänen, prefekt, Polisutbildningen
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen
Joakim Ekman, föreståndare för CBEES
Jonas Gilbert, bibliotekschef
Andreas Åkerlund, rektorsråd internationalisering
Cheick Wagué, rektorsråd samverkan
Kenneth Wall, kommunikationschef
Anton Ridderstad, planeringschef