Personal

Personal som arbetar på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD365

Andrea Didon

Andrea Didon

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Avdelningsföreståndare Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD478

Ann Mellquist

Ann Mellquist

Institutionssekreterare för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Jag är lektor i molekylär cellbiologi och undervisar i kemi, fysik, biologi, teknik och naturvetenskaplig didaktik på lärarutbildningens alla program.. Forskare i NV-didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Anne Diedrichs

Anne Diedrichs

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik. Undervisar om webbpublicering och e-böcker

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Anton Poikolainen Rosén

Anton Poikolainen Rosén

Doktorand

Doktorand inom interaktionsdesign. Forskar om stadsodling, smarta städer och internet of things (IoT).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Prodekan

Professor

Forskning och undervisning om miljöpolitik, i synnerhet med koppling till Östersjön och Östersjöregionen. Hållbar utveckling i högre utbildning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Camilla Qvick

Camilla Qvick

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Christian Sommer

Christian Sommer

Doktorand

Min forskning har som mål att studera effekterna av miljövariation och miljöförändringar på det mikrobiella samhället i sedimenten i Östersjön. Samhällets diversitet, sammansättning och funktioner spelar en stor roll för ekosystemets funktion, t.ex. genom att utföra viktiga steg i olika biogeokemiska kretslopp. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor i hur mikrobiella samhällen i eutrofierade brackvatten påverkas av miljövariation och storskaliga miljöförändringar, vilket min forskning försöker åtgärda. Jag använder ett ekologiskt ramverk baserat på metapopulations- och metasamhällsteori för att förstå förändringar i samhällsmönster. Vidare så studerar jag även länkar och interaktioner mellan det mikrobiella samhället och andra organismgrupper, som t.ex. meiofauna, under miljöförändring.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Christian Widholm

Christian Widholm

Lektor

Lektor i turismvetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

Clas Lindberg

Clas Lindberg

Lektor

Forskning och undervisning om utvecklings- och miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421b

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Utbildning & forskning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Elise Remling

Elise Remling

Doktorand

A human geographer with one foot in political theory, I am interested in how society can anticipate and respond to climate change in equitable and sustainable ways.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Erik Blohmé

Erik Blohmé

Institutionssekreterare. Epost: medieteknik@sh.se, turism@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD548

Erik Engren

Erik Engren

E-bokdesign och produktion - HT12 -- HT18

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Erika Öhlund

Erika Öhlund

Doktorand

Doktorand inom forskarskolan BEEGS i miljövetenskap, analyserar jordbruk utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Ernesto Moutafov

Ernesto Moutafov

Ekonomihandläggare

Ekonomiavdelningen

MA821

Ester Appelgren

Ester Appelgren

Docent

Prefekt

Lektor

Prefekt, Lektor Journalistik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD569

Eva Färjsjö

Eva Färjsjö

Adjunkt

Undervisar på lärarprogrammen i främst matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Fred Saunders

Fred Saunders

Docent

Forskarassistent

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD427

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD351

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Gustaf Onn

Gustaf Onn

Adjunkt

Jag är samordnare för Turismprogrammet och lärare i turismvetenskap, samt bedriver en del forsknings och utvecklingsprojekt kring entreprenörskap och organisering av lärande.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD275

Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Lektor

Ämnessamordnare för Turismvetenskap Turismforskare – se vidare info Lärare på Turismvetenskap B och C samt magisterprogrammet Ansvarar för större samverkansprojekt som branschråd

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medeteknik, undervisar i kommunikation via interaktiva medier. Arbetar även som historiker och vetenskapsjournalist.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Håkan Olsén

Håkan Olsén

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Doktorand

Ignė's research interests concern sustainability transitions in shipping, uptake of environmental innovations; incumbent firm strategies

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Inger Porsch-Hällström

Inger Porsch-Hällström

Docent

Professor

Effekter av hormonstörande ämnen på icke-reproduktivt beteende och fertilitet samt transkriptom i hjärna och testikel i zebrafisk, guppy och spigg

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Fil dr

Lektor

Fil.dr. statsvetenskap. Lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Forskar om bioekonomi, politik & styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Jon Manker

Jon Manker

Adjunkt

Jag undervisar i speldesign och spelutveckling på Spelprogrammet. Jag har haft en nyckelroll i grundandet av Spelprogrammet, JMM-programmet och ämnena Medieteknik och Informatik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Jonatan Spejare

Jonatan Spejare

Administrativ chef

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD568

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Lektor

Jag undervisar på Spelprogrammet . Jag forskar inom projektet FICTION (https://fiction.pixel-online.org/).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Mitt forskningsområde är miljövetenskap. Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Lektor

Undervisning och forskning i GIS (Geografiska informationssytem) med tillämpning i miljövetenskap. Studierektor för forskarutbildingen i miljövetenskapliga studier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Karin Hellström

Karin Hellström

Utbildningsadministratör för medieteknik och turismvetenskap samt forskarutbildning inom miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD539

Karin Lindholm

Karin Lindholm

Handläggare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD565

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Lena Norbäck Ivarsson

Lena Norbäck Ivarsson

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Lotta Labrousse

Lotta Labrousse

Utbildningsadministratör inom medieteknik och turismvetenskap, samt sekreterare i Institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD566

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Lektor

Lektor i miljövetenskap programsamordnare för kandidatprogrammet utveckling och internationellt samarbete

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Mari Gerdin

Mari Gerdin

Administrativ chef

Tjänstledig 1 september 2019-29 februari 2020.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD568

Maria Bergman

Maria Bergman

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Maria Normark

Maria Normark

Docent

Lektor

Ämnessamordnare och strategiskt ansvarig för medieteknikämnet. Jag forskar om kritisk design samt undervisar på MTB, MTC och magisterprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Mariann Kuusivuori

Mariann Kuusivuori

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Marie Granroth

Marie Granroth

Personalhandläggare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD570

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Docent

Lektor

Programansvarig för masterprogrammet Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier (User Experience and Interactive Media Design). Ledamot i Fakultetsnämnden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD374

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Proprefekt

Professor

Jag är professor i evolutionsbiologi och undervisar och forskar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD571

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

Mirjam Palosaari Eladhari

Mirjam Palosaari Eladhari

Fil dr

Lektor

Mirjam Palosaari Eladhari är lektor i medieteknik och undervisar på spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar och forskar på hur landskapet förändras och påverkas av samspelet mellan människa och natur lokalt såväl som globalt. Just nu är mitt fokus på stadsnära landskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Natasja Börjeson

Natasja Börjeson

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Nico Arnold

Nico Arnold

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Min forskning undersöker bl.a hur gemensamma urbana odlingar kan utgöra platser för skapande av ”miljösubjekt” – individer med relation till natur och engagemang i miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på hållbar sjömat i Nordostatlanten. Mer specifik så forskar jag kring användandet av privata och publika aktörer för att uppnå hållbar sjömatsproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Lektor

Lektor i biologi med inriktning mot miljövetenskap. Min forskningen är bl.a. inriktad mot växtekologi , omvandlingen av stadsnära jordbruk och fästingöverförda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Medieteknik. Special intressen digitalisering, e-lärande och social media.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Peter Platesjö

Peter Platesjö

Institutionssekreterare för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD567

Petri Lankoski

Petri Lankoski

Docent

Lektor

Petri Lankoski forskning är inriktad på speldesign, spelkaraktärer, rollspel spelupplevelser och forskningmetoder inom speldesign forskning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD354

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Professor i miljövetenskap med inriktning mot globala utvecklingsstudier. Doktor (2004) och Docent (2009), Latinamerika-studier/Områdes- och kulturstudier, Helsingfors Universitet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421

Romina Rodela

Romina Rodela

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Ryan Dias

Ryan Dias

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Lektor

Jag är samordnare för masterprogram i Turism, undervisar i Turism, Utveckling & internationellt samarbete samt Miljö & utveckling. Jag forskar också med fokus på Urban turism.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Lektor

Docent i mikrobiell ekologi, Ordförande för forskarutbildningen i miljövetenskapliga studier

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Sara Söderström

Sara Söderström

Lektor

Lärare på miljö-och utvecklingsprogrammet. Forskar kring marina nationalparksbildningar. Huvudsakliga forskningsintressen är miljöpolitik och Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD172

Sarah Karis

Sarah Karis

Utbildningsadministratör för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD542

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Utbildningsadministratör

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark

Lektor

Lektor i medieteknik, Programsamordnare för IT, medier och design programmet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD373

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Under 2019 arbetar jag som samordnare av utbildning för hållbar utveckling . Jag leder två Sida-projekt om universitetens roll för innovation i samverkan i Tanzania och Rwanda.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Vincent Demargne

Vincent Demargne

Adjunkt

Vincent Demargne är adjunkt i Medieteknik. Han undervisar i Design Thinking och social innovation.. Han har arbetat på Verklighetslabbet som workshop ledare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379