Polisutbildningen

Från januari 2015 går det att utbilda sig till polis vid Södertörns högskola. På en polisutbildning som sätter fokus på och ökar kunskaperna om mångfalden i samhället. Som erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning och som integrerar teori och praktik under hela utbildningen.