Personal

Personal som arbetar på Polisutbildningen.

Amanda Nordin

Amanda Nordin

Utbildningsadministratör

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Anders Nordström

Anders Nordström

Lektor

Verksamhetsutvecklare

Polisutbildningen

LO629

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Lektor

Lektor i offentlig rätt. Jag arbetar med forskning och undervisning i juridik med inriktning mot socialrätt, förvaltningsrätt och funktionshinderjuridik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME114

Anki Liljedahl

Anki Liljedahl

Lärare med polisiär kompetens

Kriminalteknik

Polisutbildningen

LO565

Björn Helmbold Öhling

Björn Helmbold Öhling

Lärare med polisiär kompetens

Lärare i kriminalteknik.

Polisutbildningen

Camilla Cederquist

Camilla Cederquist

Handläggare

Handläggare för studentärenden vid Polisutbildningen. Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se.

Polisutbildningen

Camilla Rosengren

Camilla Rosengren

Utbildningsledare

Carin Bohlin

Carin Bohlin

Administrativ chef

Har du frågor om polisutbildningen på Södertörns högskola? Hör gärna av dig till polisutbildning@sh.se. Se även sh.se/polisutbildning

Polisutbildningen

Christina Bergström

Christina Bergström

Lärare med polisiär kompetens

Vapenlärare POLKON

Polisutbildningen

LO628

David Lagerhorn

David Lagerhorn

Lärare med polisiär kompetens

Taktikgruppen Polisiär konflikthantering

Polisutbildningen

Diana Ciobanu

Diana Ciobanu

Programsekreterare

Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se.

Polisutbildningen

Fabian Forsgren

Fabian Forsgren

Lärare med polisiär kompetens

Farhan Sarwar

Farhan Sarwar

Docent

Lektor

Jag är lektor i polisiärt arbete och docent i psykologi. Jag arbetar med forskning i polisiärt arbete och undervisning i polisutbildning.

Polisutbildningen

Gaia Slawomirska

Gaia Slawomirska

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare. Lärare i kriminologi.

Polisutbildningen

LO653 B

Hanna Matei

Hanna Matei

Handläggare

Jag arbetar som handläggare på polisutbildningen och sitter i LOGOS563.

Lärarutbildningen

MA761

Helén Magnusson

Helén Magnusson

Personalhandläggare

HR-stöd till polisutbildningen

Polisutbildningen

LO555

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Min undervisning är framförallt fokuserad på praktisk tillämpning av psykologiska teorier inom objektivitet, kommunikation, självreglering och undervisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Jessica Strålind

Jessica Strålind

Programsekreterare

Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se

Polisutbildningen

LO583

Johan Wikström

Johan Wikström

Lärare med polisiär kompetens

Avrapportering

Polisutbildningen

LO463

Josefine Mårdenfalk

Josefine Mårdenfalk

Kontakta mig gärna via polisutbildning@sh.se

Polisutbildningen

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Marina Schram

Marina Schram

Lärare med polisiär kompetens

Polis/ Lärare i Radio/ taktiskt samband.

Polisutbildningen

LO455

Martin Bergqvist

Martin Bergqvist

Fil dr

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Utbildningsledare

Utbildningsledare på Polisutbildningen

Polisutbildningen

LO647

Mats Widing

Mats Widing

Adjunkt

Jag arbetar med det mentala och kommunikativa kunskapsområdet inom Polisiär Konflikthantering (PolKon)

Polisutbildningen

Michael Löfdahl

Michael Löfdahl

Lärare med polisiär kompetens

Främst trafikjuridik vid polisutbildningen men är även instruktör vid Polisens Nationella Förarutbildning samt extra lärare på andra juridiska kurser vid polisutbildningen

Polisutbildningen

LO595

Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Prefekt

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion. För närvarande har jag dock uppdrag som prefekt för polisutbildningen.

Polisutbildningen

LO541

Monika Harnesk

Monika Harnesk

Lärare med polisiär kompetens

Lärare med polisiär kompetens

Polisutbildningen

LO663

Per-Olof Buller

Per-Olof Buller

Lärare med polisiär kompetens

Jobbar som lärare på polisutbildningen i ämnet Radio/Taktisk Samband

Polisutbildningen

LO455

Pernilla Moosberg

Pernilla Moosberg

Lärare med polisiär kompetens

Peter Ekelund

Peter Ekelund

Lärare med polisiär kompetens

Lärare I kriminalteknik

Polisutbildningen

LO565

Peter Klintevik

Peter Klintevik

Lärare med polisiär kompetens

Momentansvarig Vapen

Polisutbildningen

LO625

Peter Wenestam

Peter Wenestam

Studierektor

Studierektor.

Polisutbildningen

LO545

Pinar Oguz

Pinar Oguz

Programsekreterare

Polisutbildningen

Pär Engholm

Pär Engholm

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME113

Robert Wikner

Robert Wikner

Lärare med polisiär kompetens

Instruktör/Lärare

Polisutbildningen

LO669

Sofie Aminoff

Sofie Aminoff

Lärare med polisiär kompetens

Tomi Lazar

Tomi Lazar

Lärare med polisiär kompetens

Lärare i fysiska tekniker & metoder

Polisutbildningen

LO667