Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, juridik, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Här arbetar över 130 lärare och forskare med utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Utbildningen är förankrad i forskning. En majoritet av lärarna bedriver själva forskning och flera av dem medverkar återkommande som expertkommentatorer i nyhetsmedier.

Utbildning

Du kan läsa upp till kandidatnivå inom institutionens alla ämnen: företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, juridik (offentlig rätt), psykologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Förutom fristående kurser inom respektive ämne erbjuds även kandidatprogram med olika inriktningar, bland annat inom Europastudier, entreprenörskap och ekonomi, journalistik samt internationell migration och etniska relationer (IMER). Vi erbjuder även ett flertal magister- och masterutbildningar, bland annat inom ekonomi och hållbar utveckling, journalistik, offentlig förvaltning, sociologi och statsvetenskap (med inriktning mot demokrati och politiska styrformer). Forskarutbildning erbjuds inom företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap (se avsnittet nedan om forskning). För mer information om aktuella utbildningar på de olika nivåerna, se respektive ämne.

Forskning

Vi har nationellt och internationellt erkända forskare inom alla ämnen (se respektive ämne för beskrivning av profiler). Vår forskning och forskarutbildning organiseras inom det mångvetenskapliga forskningsområdet PESO (Politik, ekonomi och samhällets organisering). Doktorander antas i företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. En del av forskningen organiseras via de mångvetenskapliga centrumbildningarna CPO (Centrum för studier av politikens organisering), ENTER forum (entreprenörsforskning), Förvaltningsakademin samt SCOHOST (forskning om hälsa och välbefinnande).

Prefekt

Mats Bergman, mats.bergman@sh.se