Personal

Personal som arbetar på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Innehåll

Cecilia Aare

Cecilia Aare

Adjunkt

Undervisar i journalistik med inriktning mot skrivande och berättande. Arbetar på en avhandling i litteraturvetenskap om reportagets narratologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Walid Al-Saqaf

Walid Al-Saqaf

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med medieteknik och journalistik. Några av mina forskningsintressen handlar om blockchain, faktakoll, data journalistik, sociala medier och algoritmer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME324

Minoo Alinia

Minoo Alinia

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME212

Majsa Allelin

Majsa Allelin

Lektor

Forskar och undervisar om frågor som rör segregation, klass och etnicitet/rasifiering, liksom ekonomisk politik och välfärdsfrågor.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0018

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Min undervisning är framförallt fokuserad på praktisk tillämpning av psykologiska teorier inom objektivitet, kommunikation, självreglering och undervisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Christoph Andersson

Christoph Andersson

Adjunkt

Lärare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME329

Kajsa Andersö

Kajsa Andersö

Adjungerad lärare

Lärare i journalistik och programsamordnare för programmet Journalistik och digitala medier

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Stefan Annell

Stefan Annell

Lektor

Jag undervisar i psykologi, främst på polisutbildningen. Jag arbetar även på Försvarshögskolan och på Stockholms universitet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Emil Annetorp

Emil Annetorp

Adjunkt

Tjänstledig.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Jag lektor och docent i statsvetenskap. Jag är också ämnessamordnare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Anders Backlund

Anders Backlund

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Ranjula Bali

Ranjula Bali

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME312

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui

Professor

Alireza Behtoui har forskat om hur olika aspekter av sociala nätverk skapade av individens sociala relationer är relaterade till och påverkar individens arbetsmarknad – och utbildn

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME214

Nadia Benabou

Nadia Benabou

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

Emilia Berggren Sörlin

Emilia Berggren Sörlin

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för ämnet journalistik och IMER-programmet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333C

Judith Bergman

Judith Bergman

Utbildningshandläggare

RETENDO Tjänsteplaneringssystem Systemförvaltare och support

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME352

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Prefekt

Professor i nationalekonomi, prefekt för Institutionen för samhällsvetenskaper. Forskar om konkurrens, upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg mm, läkemedelsprissättning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Jag är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Min forskning rör främst frågor kring funktionshinder, men även sexualitet, genus och plats

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Anna-Lena Birkeland

Anna-Lena Birkeland

Lärare, Socionom, Med.Dr

Institutionen för samhällsvetenskaper

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med fokus på socialt medborgarskap, rättvisa och hållbarhet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Fredrika Björklund

Fredrika Björklund

Docent

Lektor

Jag är docent i statsvetenskap och undervisar i detta ämne samt på lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse är övervakning och relationen mellan tillit och övervakning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME618

Alexandra Bogren

Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning handlar om hur vi kan förstå sociala problem ur ett kultursociologiskt perspektiv. Jag undervisar i sociologi och är programsamordnare för personalvetarprogrammen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Love Bohman

Love Bohman

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME141

Jolin Boldt

Jolin Boldt

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Erik Borg

Erik Borg

Professor

Erik Borg är professor i företagsekonomi och forskar och underviser vid Institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME447

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Inga Brandell

Inga Brandell

Professor emeritus/emerita

Institutionen för samhällsvetenskaper

Mats Braun

Mats Braun

Docent

Lektor

I min forskning intresserar jag mig för internationella relationer och mer specifikt för regionaliseringsprocesser i Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Min forskning handlar om idéer och praktiker kring integrationspolitik i flerspråkiga länder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

För närvarande forskar jag om arbetsdelningsförsök i svenska kommuner men även administrativ belastning inom vården.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429F

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA714

Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Under åren 2016-2019 har jag haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA915

Sarah Eklund

Sarah Eklund

Utbildningsadministratör

Främst administration på ämnet Journalistik (journalistik@sh.se) samt på kursen Vägledd Yrkespraktik (yrkespraktik@sh.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME345

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom, undersköterska. Avdelningsföreståndare för socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Katarina Elofsson

Katarina Elofsson

Professor

Miljö-, naturresurs- och ekologisk ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229D

Gudrun Elvhage

Gudrun Elvhage

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Abbas Emami

Abbas Emami

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för psykologi och sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME217

Pär Engholm

Pär Engholm

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME113

Rumi Engman

Rumi Engman

Utbildningsadministratör

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME545

Susanna Eriksson

Susanna Eriksson

Undervisar i juridik, främst offentlig rätt

Institutionen för samhällsvetenskaper

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Marie Falkcrona

Marie Falkcrona

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare främst för Personalvetarprogrammen samt ämnet Psykologi på institutionen för samhällsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E

Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, genus och 'placemaking'. Jag leder VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Leo Fodérus

Leo Fodérus

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME318

Rasmus Fransson

Rasmus Fransson

Institutionssekreterare

Socialt arbete, Socionomprogrammet med storstadsprofil

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Paul Fuehrer

Paul Fuehrer

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Paul Fuehrer, lektor i sociologi Avdelningsföreståndare Jag bedriver forskning på följande områden: Visuell sociologi; miljösociologi; kvantitativa metoder (webbenkäter).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Elin Gardeström

Elin Gardeström

Lektor

Jag är lektor i journalistik och programansvarig för ett av journalistikens program - Journalistik med samhällsstudier - som har åtta olika fördjupningsämnen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME326

Gordana Gardovic

Gordana Gardovic

Adjungerad lärare

Adjunkt i juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME118

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Karl Gratzer

Karl Gratzer

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME419

Erik Gråd

Erik Gråd

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Cecilia Gullberg

Cecilia Gullberg

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME425

Marie Gustafsson

Marie Gustafsson

Docent

Lektor

Jag undervisar inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om språkets betydelse för uppfattningar om genus och inkludering (se www. genderfair.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Docent

Proprefekt

Lektor

Docent Proprefekt Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122F

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Adjunkt

Adjunkt i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet och uppdragsutbildningar. Doktorand i etnologi: forskar om relationer mellan människor och människoliknande teknik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Astrid Haugland

Astrid Haugland

Adjunkt

Jag är lärare i journalistik med inriktning mot digitala medier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME325

Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Lovisa Henricsson

Lovisa Henricsson

Personalhandläggare

Personalhandläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122D

Carina Holmberg

Carina Holmberg

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME519

Lill Hultman

Lill Hultman

Lektor

Jag är Fil dr/ lektor i socialt arbete. Jag arbetar med undervisning på grundnivå, samt med uppdragsutbildningar. Min forskning handlar om barn och unga, samt funktionshinder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

My Häggbom

My Häggbom

Adjunkt

Adjunkt i journalistik med inriktning tv-journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME323

Malena Ivarsson

Malena Ivarsson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME248

Anders Ivarsson Westerberg

Anders Ivarsson Westerberg

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Mitt forskningsområde är offentliga organisationer och förvaltningspolitik. Forskningen har handlat om administrativt arbete, organisationsförändring och styrning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME444

Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har under lång tid forskat om reformer, styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens konsekvenser för förvaltning och politik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME443

Angelica Jansson

Angelica Jansson

Institutionssekreterare

Jag jobbar 50% på studentavdelningen och 50% på offentlig rätt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Gustav Johansson

Gustav Johansson

Adjunkt

Undervisar inom områdena redovisning, ekonomistyrning och finansiering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Patricia Jonason

Patricia Jonason

Docent

Proprefekt

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt och proprefekt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighet och principen om god förvaltning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

Docent

Lektor

Jag forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME622

Peter Jönsson

Peter Jönsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME413

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i sociologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Neda Kerimi

Neda Kerimi

Jag undervisar på olika nivåer och inom en rad olika ämnen där alla behandlar ämnet psykologi; bl.a medvetande, förhandling, beslutsfattande, motivation och psykisk ohälsa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Min forskning är inriktad mot social barnavård och frågor som rör barnperspektiv och barns delaktighet. Jag har även forskat om övergången till föräldraskap och om föräldrastöd.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Zhanna Kravchenko

Zhanna Kravchenko

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Urban Larssen

Urban Larssen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Karolin Larsson

Karolin Larsson

Institutionssekreterare

Administrerar socionomprogrammet och nås på socionomprogrammet@sh.se

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Mall Leinsalu

Mall Leinsalu

Docent

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME219

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Robert Leonardi

Robert Leonardi

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Kurssamordnare Redovisning & Beskattning samt Strategisk Marknadsföring.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME543

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Xiaoying Li

Xiaoying Li

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Xiang Lin

Xiang Lin

Fil dr

Lektor

I am teaching and doing research in economics.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Martina Lindberg

Martina Lindberg

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare samt Lokal och IT samordnare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME624

Ulrica Lindbäck

Ulrica Lindbäck

Personalhandläggare

Personalhandläggare och biträdande administrativ chef

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME139

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i socialt arbete och på polisutbildningen. Mina forskningsintressen rör frågor om staden och stadsutveckling och inkluderings- och exkluderingsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Bengt Lindström

Bengt Lindström

Adjunkt

Studierektor för företagsekonomi Undervisar i redovisningsteori och koncernredovisning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME524

Lina Lorentz

Lina Lorentz

Forskningshandläggare

Forsknings- och utbildningshandläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122E

Lena Låstad

Lena Låstad

Lektor

Jag undervisar på metod- och ämneskurser inom psykologiämnet. Min forskning är inom området arbets- och organisationspsykologi, särskilt otrygga anställningar

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Helena Löfgren

Helena Löfgren

Adjunkt

Mitt pågående avhandlingsarbete behandlar privatiseringar inom det allmännyttiga bostadsbeståndet i Stockholms stad mellan åren 1990 till 2015.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Eva Maria Magnusson

Eva Maria Magnusson

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Amanda Magnusson Arntsen

Amanda Magnusson Arntsen

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare med administrativt ansvar för programmet Ekonomi, teknik & design och kurser på A-, B- och C-nivå inom företagsekonomi. Mejl: fek@sh.se

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME518

Ghani Majidi

Ghani Majidi

Lektor

Jag arbetar med välfärd, hälsa och integration. Mitt forskningsintressen handlar om offentliga finanser och välfärdsstat. Dessutom forskat om globalisering, hållbar ekonomi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142

Milda Malling

Milda Malling

Doktorand

Journalistik och politisk kommunikation

Institutionen för samhällsvetenskaper

Johanna Gry Masche-No

Johanna Gry Masche-No

Docent

Lektor

Jag undervisar främst i utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och statistisk metod. Min forskning handlar om tonåringars föräldrarelation och problembeteenden.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME249

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Mina forskningsintressen rör sig runt rollen som policyprofessionella har i organisationer inom civilsamhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Riita Mettälä

Riita Mettälä

Administrativ chef

Övergripande ansvar för institutionens HR-, forsknings- och utbildningsadministration. Utvecklar och organiserar administrationen i linje verksamhetsmål och strategiska mål.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Jurek Millak

Jurek Millak

Fil dr

Lektor

Undervisning och handledning av uppsatser inom områdena ekonomistyrning och redovisning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME522

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Lektor

Nationalekonom med inriktning mot energi- och miljöproblem. Intresserad av ekologisk ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Jan-Eric Nilsson

Jan-Eric Nilsson

Adjunkt

Undervisning FEK

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME548

Karolina Olga Nord

Karolina Olga Nord

Forskningsassistent

Jag arbetar som forskningsassistent inom journalistik på institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Gunnar Nygren

Gunnar Nygren

Professor

Jag arbetar med forskning mest, ofta om lokaljournalistik eller om faktakoll och källor i journalistiken. I undervisningen har jag föreläsningar på A-kursen och uppsatshandledning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333D

Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Lektor i socialt arbete. IMER- programsamordnare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333F

Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret REINVENT

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229F

Natallia Pashkevich

Natallia Pashkevich

Lektor

Natallia Pashkevich är lektor inom företagsekonomi, Södertörns högskola

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Peter Persson

Peter Persson

Institutionssekreterare

Utbildningsadministration

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME446

Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Lektor

Lektor i offentlig rätt. Jag arbetar med forskning och undervisning i juridik med inriktning mot socialrätt, förvaltningsrätt och funktionshinderjuridik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME114

Tobias Pettersson

Tobias Pettersson

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME423

Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson

Fil dr

Lektor

Avdelningsföreståndare och ämnessamordnare, samt lärare och forskare i journalistik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME348

Rune Premfors

Rune Premfors

Affilierad professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Anita Radon

Anita Radon

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Hans Ramberg

Hans Ramberg

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME118

Theodoros Rapanos

Theodoros Rapanos

Gästforskare

Huvudämne: ekonomi av nätverk, informationsekonomi | Andra ämne: spelteori, finansiell ekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Hanna Sofia Rehnberg

Hanna Sofia Rehnberg

Fil dr

Lektor

Jag är forskare och lärare i journalistik och språkvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME319

Therese Reitan

Therese Reitan

Docent

Lektor

Offentlig förvaltning, välfärd, organisationer

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439B

Antonia Ribbing

Antonia Ribbing

Handläggare

Jag är ordförande för Saco-S, SH och SULF Södertörn. Därutöver arbetar jag med att ge processtöd åt REINVENT och dess samverkansparter.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243

Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Maarja Saar

Maarja Saar

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME215

Maria Sandgren

Maria Sandgren

Fil dr

Lektor

Politisk psykologi, musikpsykologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA721

Johan Sandén

Johan Sandén

Doktorand

Doktorand med inriktning mot Offentlig organisation och ledning. Forskar om digitaliseringens inverkan på lärares arbete utifrån Street-level bureaucracy.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Maya Seltén

Maya Seltén

Jur dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME134

Steffi Siegert

Steffi Siegert

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME449

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122C

Maria Smolander

Maria Smolander

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME546

Lena Sohl

Lena Sohl

Lektor

Jag arbetar som forskare och lektor, med fokus på klass, intersektionalitet och kvalitativa metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME620

Nina Springer

Nina Springer

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Jörgen Straarup

Jörgen Straarup

Professor

Professor emeritus/emerita

Forskning, undervisning och utbildningsanalys, huvudsakligen om "Religion och migration".

Institutionen för historia och samtidsstudier

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Catherine Sundling

Catherine Sundling

Lektor

Jag undervisar i psykologiämnet i bland annat psykisk ohälsa, inlärning, personlighet samt kvalitativ- och kvantitativ metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Mikael Svensson

Mikael Svensson

Adjunkt

Filosofie doktor i Sociologi. Lärare i sociologi vid institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Min forskning rör politikens organisering exempelvis i form globala av tankesmedjor såsom World Economic Forum och RAND. Andra intressen rör sociala rörelser och framtidsindustrin.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Barbro Torseld

Barbro Torseld

Institutionen för samhällsvetenskaper

Zarinam Turdieva

Zarinam Turdieva

Utbildningsadministratör

Nationalekonomi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME333E

Jaakko Turunen

Jaakko Turunen

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME236

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

International Master’s Program in Journalism

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Cheick Wagué

Cheick Wagué

Professor

Internationella Ekonomprogrammet, Rektorsråd för samverkan

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME541

Anders Wainikka

Anders Wainikka

Adjunkt

Undervisar i juridik

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME142

Sabine Walter

Sabine Walter

Institutionssekreterare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429C

Noomi Weinryb

Noomi Weinryb

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME451

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, politiskt deltagande, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Konsumtionskultur, varumärken, digitalt entreprenörskap, organisationskultur, ledarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Nikolay Zakharov

Nikolay Zakharov

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar om sociologisk teori, global rasism och antirasism, religion och nationalism i Östeuropa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME211

Abenezer Zeleke

Abenezer Zeleke

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME226

Maria Zuiderveld

Maria Zuiderveld

Lektor

Lektor i journalistik. Undervisar på alla nivåer, och forskar för närvarande främst om unga människors syn på nyheter och lokal samhällsjournalistik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME351

Sofia Ågren

Sofia Ågren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME349

Anna Öster

Anna Öster

Adjunkt

Lärare i handelsrätt och affärsjuridik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME523