Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Student

Press

Välkommen till Södertörns högskolas presstjänst! Högskolans presskontakt hjälper dig vid frågor om högskolan, vår forskning eller utbildning.

Forskning om aktuella frågor

Södertörns högskolas presstjänst hjälper dig som journalist att försöka hitta forskare som är kunniga inom olika ämnen utifrån högskolans breda forskning.

Forskare sammanställs även utifrån olika aktuella teman, se våra temasidor om forskning.

Presskontakt

I första hand:
Jenny Tirén Berg, pressansvarig,
072-236 05 43, jenny.tiren.berg@sh.se

I andra hand:
Kenneth Wall, kommunikationschef,
072-515 77 72, kenneth.wall@sh.se

Mediabank

I vår mediabank hittar du bilder på vår ledning, våra forskare, miljöbilder från Södertörns högskola, vår logotype och mycket annat. Alla bilder är fria att använda om du uppger fotograf och källa.

Logga in i Mediabanken härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användarnamn: press
Lösenord: pressbilder

Önskar du bilder på exempelvis forskare som saknas i mediabanken, vänligen kontakta högskolans presstjänst.

Personal på Södertörns högskola

Vet du namnet på den du söker?

Varje anställd på Södertörns högskola har en egen sida på den externa webbplatsen med en kort beskrivning av arbets- eller forskningsområden, kontaktuppgifter samt för forskare länkar till publikationer och forskningsprojekt. Personalens profilsidor hittar du via webbplatsens sökfunktion.
Alla anställda nås via e-post: fornamn.efternamn@sh.se eller växeln 08-608 40 00. För mobilnummer till forskare kontakta högskolans presstjänst.

Söker du en forskare eller chef inom visst område?

Välkommen att kontakta högskolans presstjänst.

Arkiv och registratur

Registrator
Telefon: 08-608 40 00
E-post: registrator@sh.se

Arkivarie
Telefon: 08-608 40 00
E-post: arkivarie@sh.se

Pressmeddelanden

 • 2020-03-25

  Förstå konflikterna till havs - annars når vi inte de globala målen


  Fiskare mot oljebolag, David mot Goliat. Intresset för havets naturresurser delas av många – och kan leda till konflikter. Men för att nå FN:s
  globala mål och använda haven på ett hållbart sätt måste...

  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2020-03-08

  Premiär för gemensamt Öppet hus för alla universitet och högskolor i Flemingsberg, 18 mars kl. 13-18


  Kan man besöka fem högskolor på samma gång? Ja, i mars är det möjligt när Karolinska Institutet, Södertörns högskola och alla andra lärosäten i Flemingsberg för första gången anordnar ett gemensamt...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2020-03-04

  Välkomna till socionomdagen 11/3 på Södertörns högskola på temat "våld"


  Under dagen kommer både forskare och verksamma inom socialt arbete att ta sig an temat och ge intressanta reflektioner om våldet och dess olika aspekter. Dagen innehåller även en paneldebatt med...
  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2020-02-04

  Spel och konst - så ska nya verktyg stärka ungas röster för en mer klimatsmart stad


  Unga människors röster är några av de starkaste i klimatdebatten just nu. Inte minst märks det genom initiativet
  "Skolstrejk för klimatet" och Greta
  Thunberg. Men de hörs inte i planeringen av gröna...

  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2020-01-30

  Kommunikationschef på Riksteatern Årets alumn 2019


  Södertörns högskola har utsett Årets alumn 2019 och inledningen på juryns
  motivering talar sitt tydliga språk: ”…kommunikationsstrategen med det stora hjärtat
  och den orubbliga tron på allas lika...

  Läs mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-12-11