Student

Socionomprogrammet

Sedan 2017 har Södertörns högskola examensrättigheter för socionomer.

Vi utbildar socionomer som kan möta behoven i det nutida Sverige. Utbildningen är anpassad efter hur Sverige ser ut idag och de problem som socionomer stöter på i storstadsområdena. Du kan läsa mer om programmet på sidan om Socionomprogrammet med storstadsprofil

VFU för socionomer

På sida nedan hittar du information som rör våra socionomstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Denna information kan vara av intresse för dig som är VFU-handledare - och även för dig som funderar på att framöver vara handledare för en student.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-21