VFU för socionomer

Information till handledare för studenter på VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Nu rekryterar vi VFU-platser (och handledare) till kursomgången HT19

Vi är tacksamma för att du vill engagera dig som handledare i våra studenters socionomutbildning. Som handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) spelar du en avgörande roll i deras professionsutveckling mot färdiga socionomer.

Här kan du som arbetsgivare ladda ner vår broschyr för mer information.pdfPDF

Här kan du som önskar bli handledare ladda ner vår svarsblankett inför HT 2019PDF

Häfte för VFU-handledare

Här laddar du ner handledarhäftet för VFU-handledare VT 2019 (öppnas som PDF i ett nytt fönster)PDF

Välkommen till Introduktionsdagen för VFU-handledare VT 2019

Här laddar du ner inbjudan till introduktionsdagen (öppnas som PDF i ett nytt fönster)PDF

VFU-kursplan och Studieguide

Här laddar du ner kursplanen för VFU (öppnas som PDF i ett nytt fönster)PDF

Här laddar du ner Studieguiden för VT 2019PDF

Handledarutbildning

Det är önskvärt att handledare har gått eller går en handledarutbildning. Handledare erbjuds en handledarutbildning på 7,5 hp som är kopplad till handledning av studenter under VFU. Utbildningen är på avancerad nivå och ges parallellt med att handledaren tar emot en student. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier med reflekterande samtal om handledarrollen och övningar i att använda verktyg i handledningssituationen. Kopplingen mellan teori i socialt/psykosocialt arbete och praktiska tillämpningar i det konkreta handledaruppdraget går som en röd tråd genom kursen.

Vid frågor kring ansökan och antagning kontakta: VFUsocionom@sh.se