Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Internationalisering

Fem studenter som tittar in i kameran.

Undersidor

Studenter från Södertörns högskola i Paris.

Utlandsstudier

Läs mer om hur du kan läsa utomlands på Södertörns högskola.

Utbildningsutbud på engelska

Se hela vårt utbildningsutbud på engelska.

Jordglober i en korg. 

Masterprogram på engelska

Se de masterprogram som vi erbjuder på engelska